Osuuskunta Tradekan hallituksen tilinpäätöskokouksen päätökset

Toimintavuonna 2018 jatkettiin Tradekan omistajaosuuskuntastrategian jalkauttamista, vahvistettiin konsernin vastuullisuusstrategia ja määriteltiin vastuullisuuden painopistealueet

”Liiketoiminnan osalta Tradeka-konserni on muodossa, joka vastaa sille strategisesti asetettuja tavoitteita”, kertoo Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. ”Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta ja sen omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Tradeka-Yhtiöt on pitkäjänteinen, vastuullinen ja kotimainen omistaja. Yhtiön tavoite on, että sen omistamat yritykset ovat toimialojensa vastuullisimpia toimijoita Suomessa”, hän avaa Tradekan omistajaohjauksen lähtökohtia.

Jäsentoiminnassa tärkeimmät avaukset liittyivät alkuvuodesta 2019 liikkeelle laskettuun Tradekan tuotto-osuusantiin ja sähköiseen jäsenpalvelu Oma Tradekaan, jotka valmisteltiin toimintavuonna. Fyysinen jäsenkortti uudistettiin ja sen rinnalle otettiin käyttöön sähköinen jäsenkortti. ”Tuotto-osuusanti on lähtenyt liikkeelle rivakasti ja merkintöjä on tehty noin miljoonan euron edestä. Olemme iloisia, että jäsenemme ovat tehneet merkintöjä, ja että annin myötä olemme saaneet uusia jäseniä osuuskuntaamme”, jatkaa Puro.

Muutoksia Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksessa

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajan Markku Hyvärisen jättäessä tehtävän valittiin yhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Raimo Luoma ja varapuheenjohtajaksi varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin logistiikkajohtaja Neeta Röppänen hallituksesta pois jäävän professori Tapio Luttisen tilalle.

Yleishyödyllisiin lahjoituksiin miljoona euroa

Osuuskunta Tradekan hallitus päätti yhteensä 1,1 miljoonan euron lahjoituksista, joista noin 930 000 euroa myönnetään keväällä 2019 ja loput myöhemmin toimintavuoden aikana. Lahjoituksissa painottuu entistä vahvemmin omaan liiketoimintaan kytkeytyvät vastuullisuushankkeet: jokainen tytäryhtiö sai 100 000 euroa omaan toimialaansa liittyviin hankkeisiin. Tradeka myönsi myös 130 000 euroa lapsi- ja perhehankkeille, joista suurimman yksittäisen avustuksen sai SOS-Lapsikyläsäätiö Perhekumppani perheiden rinnalla -hankkeen jatkokehittämiseen Varkaudessa. Kaikki lahjoitukset julkaistaan tradeka.fi -verkkosivuilla.

Ennakkotiedot Tradekan tilinpäätöksestä

Osuuskunta konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 12 milj. euroa eli 95 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Konsernin liikevaihto oli 430,1 milj. euroa eli 21,9 % edellisvuotta pienempi. Tilikauden tulosta painoi erityisesti loppuvuoden heikko kehitys sijoitusmarkkinoilla ja kiinteistöluopumisiin liittyvät kertaerät. Liikevaihdon ja tuloksen laskua verrattuna edelliseen vuoteen selittää ennen kaikkea Restelin hotelliliiketoiminnan myynti. 

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka, toimitusjohtaja Perttu Puro, puh. +358 40 779 3436
Osuuskunta Tradeka, vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, puh. +358 40 561 6802

Osuuskunta Tradeka on noin 225 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Ravintolatoimintaa harjoittava Restel Oy, pakettiautomaattiliiketoimintaa ja lehtijakelua harjoittava Lehtipiste Oy, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy sekä sijoitustoimintaa harjoittava Tradeka-sijoitus Oy ovat kokonaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistuksessa.

 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity