Tradeka allekirjoitti kannanoton sademetsien suojelusta

Elokuussa koko maailmaa, ja myös suomalaisia, järkyttivät kuvat tulenlieskoista, jotka tuhosivat Amazonin sademetsiä. Sekä johtavat poliitikot että kansalaiset havahtuivat pohtimaan todellisia vaikutusmahdollisuuksiaan ja syystä. Maailman suurimman sademetsän tuhoutuminen johtaa vakaviin ilmastollisiin seurauksiin.

Tähän liittyen Osuuskunta Tradeka allekirjoitti yhdessä yli 200 muun YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) sitoutuneen sijoittajan kanssa yhteisen kannanoton. Siinä vaaditaan yhtiöiltä, joiden toiminta suoraan tai hankintaketjujen välityksellä on kytköksissä Amazonin alueelle, sitoutumista toimenpiteisiin, joilla torjutaan alueen metsien hävittämistä. 

“Oli itsestään selvää, että Tradeka allekirjoitti PRI:n johdolla tehdyn vetoomuksen. Amazonin metsien hävittämisellä ja metsäpaloilla on merkittävä negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan, biodiversiteettiin ja ilmastoon”, toteaa Tradeka-sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen. 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin kuuluu vaikuttaminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen. Tradeka on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen (UNPRI) periaatteisiin ja pyrkii kannustamaan eri sidosryhmiä vastuullisten sekä kestävien käytäntöjen harjoittamiseen. Tradeka myös edellyttää käyttämiltään varainhoitajilta sitoutumista samoihin periaatteisiin. 

Nyt allekirjoitetussa vetoomuksessa kiinnitetään huomiota sekä metsien katoamisen aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin että taloudelliseen merkitykseen. Vetoomuksessa esitettiin lista toimenpiteistä, joihin alueella suoraan tai alihankkijoiden kautta toimivien yritysten tulisi sitoutua. Tradekan allekirjoittama vetoomus löytyy kokonaisuudessaan PRI:n verkkosivuilta osoitteesta https:///www.unpri.org/amazon-fires

“Yhteiset kannanotot ovat tärkeitä, sillä yksittäinen sijoittaja ei tule välttämättä kuulluksi. PRI:n vetoomuksen allekirjoitti 230 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 16.2 biljoonaa dollaria”, päättää Jari Pussinen. 

Lisätietoja:

Jari Pussinen, toimitusjohtaja, Tradeka-sijoitus Oy, puh. 040 509 7439
Tatu Nordback, sijoitusanalyytikko, Tradeka-sijoitus Oy, puh. 050 351 8372
Perttu Puro, toimitusjohtaja, Tradeka-Yhtiöt Oy, puh. 040 779 3436

Tradeka-sijoitus Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistama sijoitusyhtiö. Se muodostaa pääosin erittäin likvidin, aktiivisesti hoidetun, hyvin hajautetun sijoitusvarallisuuden, jolla Tradeka-Yhtiöt Oy rahoittaa toimintansa ja uudet sijoituksensa. Tradeka-sijoitus on sitoutunut vahvasti vastuulliseen sijoittamiseen ja noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Se edellyttää samaa käyttämiltään varainhoitajilta, arvioi niiden vastuullisen sijoittamisen toteutumista ja pyrkii edistämään parhaiden ESG-toimintatapojen käyttöönottoa. Tradeka-sijoituksen sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2018 markkina-arvoon arvostettuna noin 500 miljoonaa euroa.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity