Tradeka-sijoitus Oy selvitti vastuullisuuden toteutumista varainhoitajiensa sijoitustoiminnassa

Tradekan sijoitustoiminnasta vastaava Tradeka-sijoitus Oy selvitti alkuvuodesta 2018 vastuullisuuden toteutumista yhtiön käyttämien varainhoitajien sijoitustoiminnassa. Selvityksessä huomattiin, että vastuullinen sijoittaminen toteutuu varainhoitajien toiminnassa kohtuullisen hyvin vaikka suuriakin eroja eri toimijoiden välillä on. 

Tradeka-sijoitus Oy on sitoutunut vahvasti vastuulliseen sijoittamiseen: se noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja edellyttää samaa myös käyttämiltään varainhoitajilta. Tradeka-sijoitus arvioi käyttämiensä varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen toteutumista ja pyrkii edistämään parhaiden ESG-toimintatapojen (Environmental, Social and Governance) käyttöönottoa.

Alkuvuodesta 2018 tehdyssä selvityksessä kartoitettiin yhtiön käyttämien varainhoitajien toimintaa ESG-näkökulmasta. Arviointia varten Tradeka-sijoitus lähetti varainhoitajilleen ESG-kyselyn ja lisäksi kartoituksessa hyödynnettiin YK:n PRI-varainhoitajakohtaisia arvioraportteja (UN PRI assessment report). Kyselyssä kartoitettiin yhteistyötahojen vuonna 2017 tekemiä konkreettisia ESG-toimenpiteitä ja vuodelle 2018 suunniteltuja ESG-toimenpiteitä. Kyselyn avulla selvitettiin myös varainhoitajien ESG-raportointia ja henkilöstön koulutusta.

”Tehdyn selvityksen perusteella huomattiin melko suuriakin eroja toimijoiden välillä. Selvityksessä ilmeni, että pienempiin toimijoihin verrattuna suuremmilla toimijoilla ESG-toiminta on keskimäärin laaja-alaisempaa”, kertoo selvityksen laatija Tradeka-sijoituksen sijoitusanalyytikko Tatu Nordback. Suurimmalla osalla Tradeka-sijoituksen varainhoitajia ESG-toiminta oli vähintään tyydyttävällä tasolla.

’’Iloksemme huomasimme, että suuri osa varainhoitajista oli tehnyt merkittäviä konkreettisia ponnisteluja ESG-asioiden eteen vuonna 2017. Usealla suurella toimijalla on erillinen ESG-henkilöresurssi ja suurin osa varainhoitajista antaa henkilöstölleen erillistä ESG-asioihin perehdyttävää koulutusta. Eniten parannettavaa vaatii varainhoitajien ESG-raportointi”, jatkaa Nordback.

Yli puolet Tradeka-sijoituksen käyttämistä varainhoitajista oli saanut YK:n tuloskorttiarvosanoilla mitattuna mediaania paremman arvosanan toiminnastaan. Tradeka tulee käymään jatkokeskusteluita varainhoitajien kanssa tehtyjen havaintojen pohjalta.

Lisätiedot

Tradeka-sijoitus Oy, sijoitusanalyytikko Tatu Nordback, puh. +358 50 351 8372

Tradeka-sijoitus Oy toimii omistajaosuuskunta Tradekan sijoitusyhtiönä ja sen tavoitteena on turvata Tradeka-konsernin sijoitusvarallisuuden suotuisa arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Vuoden 2017 lopussa Tradeka-sijoituksen sijoitussalkun suuruus oli noin 540 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 sijoitustoiminnan tuotto 8,7 %. Vastuullinen sijoittaminen on Tradeka-sijoituksen toiminnan perusperiaatteita. Se huomioi sijoitustoiminnassaan ESG-asiat ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan ja edistämään ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä. Tradeka on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment) vuonna 2008 ja on vuonna 2010 perustetun FINSIF ry:n (Finland’s Sustainable Investment Forum) perustajajäsen.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity