Hyvä sijoitusvuosi, panostuksia jäsentoimintaan ja muutoksia hallituksissa

Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät kokouksissaan keskiviikkona 4.3.2020 Tradeka-konsernin tilinpäätökset. Osuuskunta konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuodelta 2019 oli 27 miljoonaa euroa (12 milj. euroa vuonna 2018).


”Vuodesta 2019 muodostui yksi parhaista kuluneen vuosikymmenen – ja myös koko finanssikriisin jälkeisen ajan – sijoitusvuosista. Tämä heijastui myönteisesti Tradeka-sijoituksen sijoitustoimintaan. Viime vuosi muodostui kokonaisuudessaan kohtuullisen hyväksi myös kotimaisille palvelualoille”, taustoittaa Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kuluneen tilikauden tulosta.

Omistajaosuuskunta Tradekan jäsenille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja hyötyä tuloksesta 

Osuuskunta Tradeka on viime vuodet toteuttanut uutta omistajaosuuskuntastrategiaansa. Osana strategiatyötä Tradekan hallitus on pohtinut paljon jäsenistön asemaa ja roolia osuuskunnassa. 

”Haluamme tarjota jäsenille mahdollisuuksia hyötyä Tradekan taloudellisesta tuloksesta ja siksi olemme laskeneet liikkeelle Tradekan tuotto-osuusannin. Pohdimme myös aktiivisesti uusia tapoja, jolla voisimme lisätä jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhtenä ratkaisuna tähän olemme ottaneet käyttöön jäsenaloitteen. Aloitteita voivat tehdä ja kannattaa kaikki Tradekan jäsenet”, kertoo toimitusjohtaja Puro kuluneen vuoden jäsenpanostuksista. 

Osuuskunta Tradekan hallitus päätti myös laskea aloitteiden kannatusrajaa. Jotta aloite pääsi käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen, vaadittiin aiemmin 500 kannatusta. Nyt raja päätettiin laskea 200 kannatukseen. ”Muutos perustuu jäsenaloitteeseen. Tämä osoittaa osaltaan, että jäsenet voivat saada aikaan muutoksia osuuskunnan toimintatavoissa”, Puro sanoo.

Tytäryhtiöiden hallituksiin mukaan uusia henkilöitä

Kokouksessaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti myös tytäryhtiöidensä hallituksiin valittavista henkilöistä. Uutena jäsenenä Restel Oy:n hallitukseen valittiin eMBA Sari Saari. Tällä hetkellä Saari työskentelee liiketoimintajohtajana Touhula päiväkodeissa. Tätä ennen hän on työskennellyt viimeksi operatiivisena johtajana Fazer Food Service Oy:ssä. Saari aloittaa Restel Oy:n hallituksessa 1.4.2020. Restel Oy:n hallituksessa jatkavat Catarina Fagerholm ja Ralf Holmlund.

Lehtipiste Oy:n hallitukseen valittiin LogXellence Oy:n toimitusjohtaja Jari Rinnekoski, jolla on takanaan mittava ura logistiikka-alalla. Ennen nykyistä pestiään hän työskenteli pitkään Post Nord Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hallituksen valittiin Anne Kariniemi, joka työskentelee tällä hetkellä Oriola Oyj:n johtoryhmän operaatioista vastaavana jäsenenä. Aiemmin Kariniemi on työskennellyt muun muassa Akateemisen kirjakaupan ja Porvoon kirjakeskuksen toimitusjohtajana. Lehtipiste Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen.

Med Group Oy:n ja Tradeka-sijoitus Oy:n hallitusten kokoonpanoissa ei tapahtunut muutoksia; yhtiöiden nykyiset hallitusten jäsenet valittiin uudelleen nyt alkavalle yhtiökokouskaudelle.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Tänä vuonna 1,5 miljoonaa euroa yleishyödyllisiin lahjoituksiin

Osuuskunta Tradekan ja Tradekan säätiön hallitukset päättivät yhteensä 1,5 miljoonan euron lahjoituksista, joista noin miljoona euroa myönnetään keväällä 2020 ja loput 500 000 euroa myöhemmin toimintavuoden aikana. Lahjoitustoiminta on kirjattu Tradekan sääntöihin ja toiminta-ajatukseen. Se on myös keskeinen ja perinteinen osa Tradekan vastuullisuutta.  Kaikki lahjoitukset julkaistaan lahjoitukset-sivulla.

 

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut
  2019     2018     2017     2016     2015     2014    
milj. euroa            
Liikevaihto 453         430         551          489          461         466        
Liiketulos 22 2 101 12 3 -6
-liikevaihdosta (%) 4,8 0,5 18,4 2,4 0,7 -1,3
Tulos ennen tp siirtoja ja veroja           27 12 108 22 -5
Omavaraisuusaste (%) 79 75 81 75 89 88

 

Lisätietoja
Perttu Puro, toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka, gsm +358 40 779 3436

Osuuskunta Tradeka on noin 215 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n.


Tradekan jäsenaloite on keino lisätä jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia osuuskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Jäsenaloitteita voivat tehdä ja kannattaa kaikki Tradekan jäsenet Oma Tradeka -palvelun kautta. Kaikki tehdyt aloitteet julkaistaan ja yli 200 kannatusta kuuden kuukauden aikana keränneet jäsenaloitteet käsitellään Osuuskunta Tradekan hallituksessa ja niihin vastataan. Jäsenaloitteet julkaistaan myös osoitteessa www.tradeka.fi/jasenaloite 
 

 

 

 

 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity