Vuosietu

Tradeka-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos niukasti positiivinen

Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät kokouksissaan perjantaina 17.2.2023 Tradeka-konsernin tilinpäätökset. Osuuskuntakonsernin tilikauden liikevaihto vuodelta 2022 oli 663,4 miljoonaa euroa, mikä on 17 % edellisvuotta enemmän. Konsernin liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa (2021: 26 miljoonaa euroa). 

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kuvaa koko osuuskuntakonsernin vuoden 2022 tulosta olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi: 

“Vaikeat olosuhteet painoivat viime vuonna sekä Tradekan sijoitus- että liiketoimintaa, minkä vuoksi konsernin tulos jäi vaatimattomalle tasolle ja heikkeni edellisvuodesta.”   

Heikon sijoitusvuoden lisäksi konsernin tulosta heikensivät energiakriisin vuoksi kohonneet sähkön ja polttoaineiden hinnat sekä koronapandemia, sillä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rajoitettiin vielä ravintolatoimintaa aukioloaikoja ja asiakaspaikkoja koskevilla rajoituksilla. 

“Poikkeuksellisen hyvän sijoitusvuoden 2021 jälkeen viime vuosi oli sijoittajille varsin vaikea. Korkojen nousu ja lähes ennennäkemätön inflaatio painoivat kaikkien likvidien sijoitusten tuotot voimakkaasti negatiivisiksi. Pitkäaikaiset sijoitukset tasapainottivat salkkuamme, mutta Tradeka-sijoituksen viime vuoden sijoitustoiminnan tuotto jäi negatiiviseksi, –4 prosenttiin”, kertoo Puro. 

Med Groupin hallitukseen uusia jäseniä 

Kokouksessa Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti myös tytäryhtiöiden hallituksiin valittavista uusista jäsenistä. Med Group Oy:n hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä sekä yksi uusi henkilöstön edustaja. Asiakkuusjohtajana Microsoftilla työskentelevä Anne-Marie Hovi on toiminut 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamistehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Myös hallituksen toisella uudella jäsenellä, KTM Ove Uljaalla, on pitkä kokemus terveydenhuollon ylimmän johdon tehtävien parissa mm. Mehiläinen Oy:ssä ja Pfizer Oy:ssä. 

Hallituksessa uutena henkilöstön edustajana aloittaa Arja-Maarit Olin. 

Riskiperusteisuutta lisätty vastuullisuustyöhön 

Kestävyys- ja vastuullisuusasiat olivat vuonna 2022 keskeisesti esillä Tradekan toiminnassa. Erityisesti panostettiin riskiperusteisuuden sekä EU:n yritysvastuudirektiiviluonnoksen mukaisen asianmukaisen huolellisuuden prosessin kehittämiseen ja sen kuvaamiseen. Asianmukaisen huolellisuuden politiikka vahvistettiin Tradekan hallituksessa joulukuussa 2022. Kyseinen politiikka ohjaa jatkossa konsernin vastuullisuustyötä yhä riskiperusteisemmaksi. 

Tradekan maaliskuussa julkaistava vastuullisuusraportti on ensimmäistä kertaa ulkopuolisen tahon varmentama. Varmentamisella halutaan vahvistaa raportin luotettavuutta, mutta lisäksi varmennusprosessia pidetään tärkeänä ja luonnollisena jatkumona Tradekan vastuullisuustyön ja raportoinnin kehittämisessä.

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut

Lisätietoja:

Perttu Puro, toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka 
Puh. 040 779 3436 
perttu.puro[a]tradeka.fi 

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillinen markkinatalous, joka tarkoittaa kestävyyttä sekä luonnon että ihmisten näkökulmasta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja lupapalveluja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 663 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 4 332. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje