Tilikauden tappiollisesta tuloksesta huolimatta Tradekalla satsauksia tulevaan

Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät kokouksissaan perjantaina 5.3.2020 Tradeka-konsernin tilinpäätökset. Osuuskuntakonsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuodelta 2020 oli –11 miljoonaa euroa (27 miljoonaa euroa vuonna 2019). 


“Kulunut synkkä koronavuosi testasi Tradekan sitoutumista pitkäjänteiseen omistajuuteen. Vaikka akuutista kriisistä selviäminen veikin päähuomiomme, pystyimme silti tekemään merkittäviä päätöksiä Tradekan ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseksi”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Liiketoimintojen lisäksi vaikea vuosi koetteli myös konsernin tuhansia työntekijöitä. Kysynnän vähentymisen ja koronarajoitusten vuoksi merkittävä määrä henkilöstöstä on jossain vaiheessa ollut tai on valitettavasti yhä lomautettuna. Hankalaa tilannetta helpottaakseen Tradekan omistama ravintolatoimija Restel jakoi viime kesänä puolet ravintoloiden sulkemisen johdosta valtiolta saadusta tuesta ravintoloiden lomautetulle henkilökunnalle erillisenä lomautukseltapaluupalkkiona. 

“Koimme oikeudenmukaiseksi kohdentaa puolet tuesta henkilöstölle. Työntekijöiden huomioiminen on mitä suurimmassa määrin satsaus liiketoiminnan tulevaisuuteen”, kertoo Puro. 

Konsernissa on panostettu tulevaan muillakin tavoin. Tradeka-Yhtiöt teki merkittävän yrityskaupan allekirjoittaessaan joulukuussa sopimuksen A-Katsastus Groupin hankkimisesta osaksi Tradeka-Yhtiöitä. Yritys on luonteva lisä Tradekan omistuksiin kotimaisissa palvelualan yrityksissä. Yrityksen miltei 800 työntekijää siirtyivät nyt maaliskuussa osaksi Tradeka-konsernia – uuden yhtiön myötä myös osuuskunta on voinut laajentaa jäsenilleen tarjottavia etuja. 

Vastuullisuutta läpinäkyvämmällä talousviestinnällä ja lahjoituksin 

Tradeka lisää kuluvana vuonna konsernin talouden kehitykseen liittyvää viestintää. Tämä tarkoittaa, että Tradeka julkaisee verkkosivuillaan osavuosikatsauksen kunkin kvartaalin jälkeen. Lisäksi sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä lisätään avaamalla Tradeka-sijoituksen sijoituspolitiikkaa, sijoitusten allokaatioita ja Luo uutta- sekä Malta ja toteuta -kategorioiden sijoituksia. 

“Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta palvellaksemme tuotto-osuuden merkitsijöitä ja kaikkia muita osuustoiminnasta kiinnostuneita. Tämä on osa osuuskuntakonsernin vastuullisuustyötä ja sitoutumista hyvään hallintotapaan”, Puro taustoittaa. 

Kokouksessaan hallitus päätti esittää, että tuotto-osuuksille maksettaisiin tavoitteenmukainen 3,5 % korko. Asian päättää edustajisto 25.3.

Tradekan verojalanjälki julkaistaan osana yhtiön vuosikertomusta.

Osuuskunta Tradekan ja Tradekan säätiön hallitukset päättivät yhteensä 600 000 euron lahjoituksista kuluvalle vuodelle. Lahjoitustoiminta on keskeinen osa Tradekan vastuullisuutta ja se on kirjattu Tradekan sääntöihin ja toiminta-ajatukseen. Kaikki lahjoitukset julkaistaan tradeka.fi-sivustolla. 

Uusia jäseniä yhtiöiden hallituksiin 

5.3. pidetyssä kokouksessaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti hallituksiin valittavista uusista jäsenistä. Tradeka-Yhtiöiden pitkäaikainen hallituksen jäsen Jukka Simula jäi pois hallituksesta ja hänen tilalleen hallitukseen nousee talouspolitiikan ja yritysvastuun asiantuntija, MSc, VTM Lotta Staffans. 

Uutena jäsenenä Tradeka-sijoitus Oy:n hallitukseen valittiin Helsingin Yliopiston sijoitusjohtaja, KTT, dosentti Anders Ekholm. 

Restel Oy:n hallitukseen valittiin KTM Olli Kilpi, joka toimii Kuljettajakoulutusyritys CAP-Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin Kilpi on toiminut muun muassa Kamuxin kansainvälisten liiketoimintojen johtajana sekä Ruotsin ja Norjan McDonald’sin toimitusjohtajana. 

Med Group Oy:n hallitukseen puolestaan valittiin kaksi uutta jäsentä; yrittäjä, KTM Minna Metsälä sekä toimitusjohtaja, HM Juha Rautio. Tällä hetkellä Rautio toimii Visu Työhyvinvointi Oy:n toimitusjohtajana ja hänellä on yli vuosikymmenen kokemus sosiaali- ja terveysalan johtotehtävistä mm. Pihlajalinna Oyj:stä. Metsälällä työskentelee johtamisen kehittämistehtävissä omassa yrityksessään ja on aiemmin toiminut muun muassa Tays Sydänkeskus Oy:n liiketoimintajohtajana ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtajana. 

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut

Osk-k tunnusluvut ja tulos 2020

 

Lisätiedot:
Perttu Puro, toimitusjohtaja, Tradeka-Yhtiöt Oy 
Puh. 040 779 3436 
perttu.puro[a]tradeka.fi 

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavan A-Katsastus Groupin sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 438 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 158. www.tradeka.fi  

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje