Tradekan edustajisto päätti tuotto-osuuden korosta – kokouksessa käsiteltiin myös palkitsemispolitiikkaa

Osuuskunta Tradekan edustajisto kokoontui nykyisen edustajiston kuusivuotiskauden viimeiseen varsinaiseen kokoukseen 25.3.2021. Kokous lähetettiin Tradekan toimistolta Helsingistä ja edustajiston jäsenet osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä. Uusi edustajisto valitaan vuoden 2022 keväällä järjestettävissä vaaleissa.


Edustajiston kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tradekan tuotto-osuuksien merkitsijöille maksetaan vuodelta 2020 tavoitteen mukainen 3,5 % korko. Korot maksetaan merkitsijöille kesäkuussa. Tradekan tuotto-osuus on pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tarkoitettu osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan omaan pääomaan. 

Lisäksi edustajiston kokouksessa käsiteltiin Tradekan vuoden 2020 vuosikertomus ja verojalanjälki sekä konsernin toista kertaa laadittu vastuullisuusraportti. Vuonna 2020 Tradeka-konsernin verojalanjälki oli yhteensä 57,1 miljoonaa euroa. Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Verojalanjälki on julkaistu osana vuosikertomusta, joka on vastuullisuusraportin tavoin luettavissa Tradekan verkkosivuilla. 

Edustajiston kokous käsitteli myös vastuullisuuden integroimisen tiiviiksi osaksi Tradekan palkitsemispolitiikkaa. Vahvistetun esityksen mukaisesti palkitsemispolitiikka kannustaa sen piiriin kuuluvia vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Palkitsemispolitiikka on luettavissa Tradekan verkkosivuilla. 

Edustajisto päätti myös, että se kokoontuu vielä toukokuussa jatkokokoukseen päättämään sääntömuutoksista, jotka koskevat ensi vuonna käytäviä Osuuskunta Tradekan edustajistovaaleja. 

Lahjoituksiin varataan 600 000 euroa 

Edustajiston kokous päätti lisäksi, että osuuskunnan sääntöjen mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitetaan kuluvana vuonna enintään 600 000 euroa. Voitonjakolupauksensa mukaan Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan. Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan ja omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta. Viime vuonna yleishyödylliseen toimintaan lahjoitettiin 1,1 miljoonaa euroa. 

Lisätiedot: 
Perttu Puro, toimitusjohtaja, Tradeka-Yhtiöt Oy  
Puh. 040 779 3436  
perttu.puro[a]tradeka.fi  

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavan A-Katsastus Groupin sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 438 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 158.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje