Tradekan jäsenet pääsevät vaikuttamaan lahjoituskohteisiin äänestämällä 

Tradekan jäsenet pääsevät nyt ensimmäistä kertaa vaikuttamaan suoraan Tradekan lahjoitusten kohdistamiseen. Äänestyskohteiden saaman lahjoituksen yhteisarvo on 100 000 euroa.

”Haluamme tuoda jäsenet lähemmäksi osuuskunnan päätöksentekoa. Jäsenäänestys on uusi ja helppo tapa lisätä jäsendemokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia oman osuuskunnan toimintaan”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Puolet äänestykseen varatusta lahjoitussummasta jaetaan jäsenäänestyksen perusteella, puolet tasan kaikkien äänestyskohteiden kesken. Jokaisella jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Äänestys suoritetaan sähköisesti osuuskunnan Oma Tradeka -jäsenpalvelussa. Kaikki äänestyskohteet on lueteltu tiedotteen lopussa.

Lahjoitustoiminnalla uudistetaan yhteiskuntaa

Osuuskunta Tradeka tekee hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle muun muassa juuri lahjoitustoimintansa avulla. Voitonjakolupauksensa mukaisesti Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa ohjaa liiketoimintansa tuloksestaan pitkällä aikavälillä keskimäärin 10 % takaisin yhteiskuntaan.

Lahjoitusten avulla Tradeka haluaa olla mukana vahvistamassa Suomen tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, innovointia ja yrittäjyyttä. Vuoden 2020 budjettiin on varattu 1,1 miljoonaa euroa lahjoituksiin, jotka edistävät osuuskunnan jäsenten arvojen mukaista toimintaa. Vuonna 2019 yleishyödylliseen toimintaan lahjoitettiin 1,2 miljoonaa euroa.

Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan lisäksi Tradekan omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta. Voitonjakolupaukseen sisältyy myös Tradekan Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden sijoitustoiminta.

Jäsenäänestyksen äänestyskohteet

Suomen Luonnonsuojelun säätiö: Metsien ja uhanalaisten lajien suojelun puolesta 
Eettisen kaupan puolesta ry: Vastuullisen kuluttamisen edistäjä 
Icehearts: Joukkueurheilun avulla lasten hyväksi 
Ikäänny Ilolla: Klubitoimintaa ikäihmisille 
MIELI Suomen Mielenterveys ry: Mielenterveyden edistäjä ja ongelmien ehkäisijä 
Suomen UNICEF: Koulutus on avain lasten parempaan tulevaisuuteen

Äänestyskohteiden tarkempi esittely Jäsenäänestys-sivulla sekä Oma Tradekassa.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity