Tradekan jäsenkyselyn tulokset: Tradeka nähdään suomalaisia työllistävänä ja luotettavana

Kyselyyn vastanneet Tradekan jäsenet arvostavat jäsenetuja ja osuuskunnan arvoja.

Osuuskunta Tradekan jäsenkysely toteutettiin tänä vuonna kesäkuussa sähköisellä SurveyMoneky-työkalulla. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä peräti 3640 vastausta. Kysely toimitettiin jäsenille sähköpostilla, joten tämä ymmärrettävästi rajaa vastaajajoukkoa ja saattaa vaikuttaa joihinkin kyselyn tuloksiin.

Tradeka on jo useamman vuoden ajan kysynyt jäsenten mielipiteitä ja ajatuksia osuuskunnasta ja sen toiminnasta:

"Meille on tärkeää, että jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, millainen osuuskunta Tradeka on. Jäsenkysely on väline kuulla keskeisintä sidosryhmäämme. Kyselyn tuloksia käytetään osuuskunnan strategiatyön pohjana ja jäsenetujen kehittämisessä", kertoo toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Jäsenedut tärkeitä sekä uusille että vanhoille jäsenille

Kaikille suunnattujen kysymysten lisäksi kyselyssä oli tänä vuonna myös erilliset kysymykset uusille ja vanhoille jäsenille. Uusiksi jäseniksi katsottiin tänä vuonna osuuskunnan jäseniksi liittyneet. Uusilta jäseniltä tiedusteltiin erikseen heidän jäseneksi liittymisen syitä, kun vanhoilta jäseniltä puolestaan kysyttiin perusteita heidän jäsenyydelleen.

90 % tänä vuonna osuuskuntaan liittyneistä kertoi liittyneensä jäsenetujen vuoksi, toiseksi suosituin liittymisperuste oli jäsenen ja osuuskunnan arvojen kohtaaminen.

Myös pidempään jäsenenä olleet kertoivat arvostavansa saamiaan jäsenetuja (88 %), mutta tärkeänä tai hyvin tärkeänä (75 %) syynä jäsenyydelle pidetään myös osuuskunnan arvoja. Yli puolet vastaajista kertoi kuitenkin käyttävänsä etuja vain muutaman kerran vuodessa.

Jäsenkysely kysymys 8

 

36 % vastaajista ilmaisi, ettei ole kovin tai lainkaan tyytyväinen jäsenetuihin. Avoimeen kysymykseen vastanneet toivoivat, että jäsenetuja olisi paremmin käytettävissä heidän omalla alueellaan tai paikkakunnallaan. Avoimeen kysymykseen saatiin myös paljon konkreettisiakin ehdotuksia ja ideoita jäsenetujen kehittämiseksi.

Jäsenyyteen ollaan tyytyväisiä

Kyselyyn vastanneet ovat yhtä tyytyväisiä jäsenyyteensä kuin edellisenä vuonna, nollasta kymppiin annettu arvosanan tulos on sama 7 kuin edellisenäkin vuonna.

Yli 70 % vastaajista kertoi seuraavansa Tradekan kuukausittaista sähköpostiuutiskirjettä. Tiedotuskanavina verkkosivut (35 %), Oma Tradeka (18 %) ja some (14 %) eivät olleet läheskään yhtä seurattuja. Jäsenviestintää ja jäsenetuja koskevaan avoimeen kysymykseen vastauksen jättäneistä 15 % oli tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. 9 % puolestaan toivoi parempaa viestintää eduista.

Jäsenkysely kysymys 10


Tradeka on vastuullinen ja luotettava

Väittämiin saatujen vastausten mukaan Tradeka nähdään erityisesti suomalaisia työllistävänä, vastuullisen ja luotettavana. Nämä väittämät kuvasivat Tradekaa noin 80 % mielestä hyvin tai erittäin hyvin.

Eniten eri mieltä vastaajat olivat väitteistä riippumaton, uudistumiskykyinen ja hyvää tulosta tekevä: riippumattomaksi Tradekaa kuvailisi 56 % vastaajista, uudistumiskykyiseksi ja hyvää tulosta tekeväksi 59 %.

Jäsenkysely kysymys 12


Tradekan jäsenyys koettiin suosittelun arvoisena, sillä samaa tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 76 % vastaajista. Epätietoisuutta herätti väittämä, jonka mukaan lahjoituskohteet valitaan hyvin: Yli 35 % vastasi, ettei osaa sanoa. Eniten eri mieltä (jonkin verran tai täysin eri mieltä 39 %) oltiin väittämän kanssa "Tiedän riittävästi Tradekasta, sen toiminnasta ja omistuksista".

Vaikka vain 42 % tiesi, mikä jäsenaloite on, uskalsi 78 % vastaajista kuitenkin olla sitä mieltä, että tekemällä tai kannattamalla jäsenaloitetta voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan.

Kyselyssä pakollisia vastattavia olivat ainoastaan taustatietoja koskevat kysymykset, joten yksittäisiin kysymyksiin saatujen vastausten määrä vaihtelee.

Katso kyselyn kaikki tulokset täältä.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity