Vuosietu

Tradekan edustajiston vaalien tulos selvillä

Osuuskunta Tradekan vaalilautakunta vahvisti Tradekan edustajistovaalien tuloksen kokouksessaan 2.3.2022. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat kaikki vuoden 2021 loppuun mennessä jäseneksi liittyneet.  Osuuskunta Tradekan vaalipostitus lähti 199 621 jäsenelle. Vaaleissa äänesti 50 934 jäsentä, jolloin aktiivisten jäsenten äänestysprosentiksi muodostui 25,5 %. 

Vaalit käytiin sähköisen äänestyksen ja postiäänestyksen yhdistelmänä. Sähköisesti ääniä annettiin 11 %. Vilkkaimmin äänestettiin Keski-Suomen vaalipiirissä. 

“Äänestäjien määrä laski edellisistä vaaleista. Osuuskuntakentän äänestysaktivisuuteen nähden voimme kuitenkin olla tyytyväisiä äänestysprosenttiin. Erityisen ilahduttavaa oli, että ehdokkaita oli edellisiä vaaleja enemmän. Ehdokkaat myös keskustelivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Tradekasta ja siitä, mihin suuntaa osuuskuntaa haluaisivat kehittää. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uudelle edustajistolle”, toteaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Kuuden vuoden mittaiselle toimikaudelle uuteen edustajistoon valittiin 75 jäsentä ja 75 varajäsentä viidestä vaalipiiristä. Suurin ryhmittymä edustajistossa 48 paikalla on SDP (64,0 %), Vasemmistoliitto sai 25 paikkaa (33,3 %). Edustajistoon tuli valituksi edustaja myös Kommunistit ja sitoutumattomat- (1,3 %) sekä Suomen Keskustan (1,3 %) listoilta. Eniten ääniä saivat Pia Viitanen (SDP Keski-Suomi, 700 ääntä), Ulla-Leena Alppi (Vasemmistoliiton Keski-Suomen vaaliliitto, 637 ääntä) ja Ilmari Nurminen (SDP Keski-Suomi, 615 ääntä).  

Edustajistoon valituista jäsenistä yli 40 % on uusia edustajia. Edustajiston sukupuolijakauma tasoittui entisestään, nyt valituista naisia on 49 % ja miehiä 51 %, kun aiemman edustajiston jakauma oli 45 % naisia, 55 % miehiä. Edustajiston keski-ikä myös laski hieman, sillä nyt valittujen edustajien keski-ikä on 57 vuotta, kun se edellisten vaalien jälkeen oli noin 60 vuotta. 

Uusi edustajisto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 28.4. Kaikki edustajistoon valitut varsinaiset- ja varajäseniksi valitut on julkaistu Tradekan verkkosivuilla.

Tietoa Tradekan edustajiston vaaleista ja tehtävästä 

Tradekan vaalit käytiin koko Suomessa 1.2.–15.2.2022. Ennen joulua tehty ehdokasasettelu kävi vilkkaana, sillä ehdokkaita asetettiin enemmän kuin edellisissä vaaleissa kuusi vuotta sitten. Ehdokkaita asetti kuusi eri ryhmää tai puoluetta. Kaikkiaan ehdokkaita vaaleissa oli 526 ja valitsijayhdistyksiä 31. Ehdokkaita vaaleissa asettivat SDP, Vasemmistoliitto, Suomen kommunistinen puolue, Vihreät, Keskusta ja sitoutumattomat. 

Edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen jäsenten valinta sekä tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely. 

Lisätiedot: 
Miia Kinnunen, kehitysjohtaja, Tradeka-Yhtiöt 
Puh. 040 847 6171 
Email: miia.kinnunen[a]tradeka.fi 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje