Osuuskunta Tradekan tuotto-osuusanti on avattu

Osuuskunta Tradeka käynnisti maanantaina 4. helmikuuta 2019 tuotto-osuusannin, jossa se laskee liikkeelle 20 miljoonan euron arvosta tuotto-osuuksia. Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä 1–300 osuutta eli yhteensä 100–30 000 euron arvosta. Henkilöjäsenet tekevät merkintähakemukset osuuskunnan sähköisessä Oma Tradeka -jäsenpalvelukanavassa. Palvelusta löytyy myös uusi jäsenaloitejärjestelmä, joka lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia.

Tradekan tuotto-osuus on pitkäaikainen omanpääoman ehtoinen sijoitus, jolle maksettavasta korosta päättää Tradekan edustajisto vuosittain. Tavoitteeksi on asetettu 3,5 % tuotto. Tuotto-osuuksia voivat merkitä kaikki osuuskunnan yli 18-vuotiaat henkilöjäsenet sekä yhteisöjäsenet. Merkintöjä voi tehdä useassa erässä.

”Odotamme ilolla ja jännityksellä, miten jäsenistö ottaa Tradekan tuotto-osuuksien merkintämahdollisuuden vastaan. Tuotto-osuus on mahdollisuus sijoittaa yhdessä Tradekan kanssa jäsenten ja yhteiskunnan hyväksi. Jäsenelle se on uusi konkreettinen tapa kiinnittyä oman osuuskunnan toimintaan ja saada osuus sen liiketoiminnan taloudellisesta tuloksesta”, kertoo Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. Tuotto-osuuksilla kerätty pääoma sijoitetaan Tradekan neljään strategiseen omistajakategoriaan.

Tradeka ottaa käyttöön jäsenaloitteen

Helmikuun alussa Tradeka ottaa käyttöön myös uuden jäsenaloitteen, joka on suora vaikuttamisen kanava osuuskunnan toimintaan. ”Halusimme lisätä jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa Tradekan toimintaan sekä keskustelua osuuskunnan eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että jäsenistön ääni kuuluu ja näkyy osuuskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa”, avaa Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä jäsenaloitejärjestelmän tavoitteita. ”Tietääksemme minkään muun kotimaisen suuren osuuskunnan jäsenistöllä ei ole vastaavaa vaikuttamisen kanavaa käytössään”, hän jatkaa.

Oma Tradekan kautta jokainen Tradekan jäsen voi tehdä omia jäsenaloitteita ja myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Jos aloite saa vähintään 500 kannatusta, osuuskunnan hallitus käsittelee sen kokouksessaan ja aloitteelle annetaan vastaus.  ”Odotamme erityisesti liiketoimintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä jäsenaloitteita. Myös jäsenetuihin ja jäsenyyteen liittyviä aloitteita on odotettavissa”, Niemelä päättää.

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka, toimitusjohtaja Perttu Puro, puh. +358 40 779 3436
Osuuskunta Tradeka, vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, puh. +358 40 561 6802

Osuuskunta Tradeka on noin 225 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Ravintolatoimintaa harjoittava Restel Oy, pakettiautomaattiliiketoimintaa ja lehtijakelua harjoittava Lehtipiste Oy, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy sekä sijoitustoimintaa harjoittava Tradeka-sijoitus Oy ovat kokonaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistuksessa.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity