Vuosietu

Energiatehokkuutta lisäämällä A-Katsastus pienentää huomattavasti hiilijalanjälkeään

Energiatehokkuuden parantamisessa yhdistyy kaksi erittäin ajankohtaista teemaa: energian kustannukset ja yritystoiminnan ilmastovaikutukset. Tradeka-konserniin kuuluvassa A-Katsastuksessa tiedetään, millä keinoilla voidaan kulkea kohti energiatehokkaampia kiinteistöjä. 

Tradeka-konsernin yhtiöissä on viime vuosina kehitetty vastuullisuutta lukuisin eri tavoin; tytäryhtiöt toimivat kaikki erilaisilla toimialoilla, joten vastuullisuuden kannalta keskeiset toimet ovat olleet monenlaisia. Yhteistä näille teoille on pyrkimys parantaa omaa toimintaa, keskittyä erityisesti kaikkein vaikuttavimpiin tekoihin ja tavoitella oman toimialan vastuullisimman toimijan kärkipaikkaa. 

A-Katsastus Groupin toimialoina ovat ajoneuvojen katsastus ja kuljettajantutkinnot sekä lupapalvelut. 

“Liikenneturvallisuuden edistäminen on missiomme, jota edistämme myös osana vastuullisuustyötämme. Viime vuosina oman toimintamme hiilijalanjälkeen vaikuttaminen on kuitenkin ollut yksi vastuullisuustyömme erityisistä painopisteistä”, kertoo A-Katsastuksen kiinteistöjohtaja Jari Punkka. 

Hiilijalanjälkilaskennasta suuntaa ilmastokuorman pienentämiseen  

A-Katsastuksessa tehtiin vuonna 2021 yhtiön ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta yhdessä Useless Companyn kanssa. Laskenta toistetaan myös vuoden 2022 tiedoilla. 

“Laskennan avulla olemme saaneet konkreettista tietoa yrityksemme ilmastovaikutuksista sekä selville toimintamme suurimmat ilmastokuormittajat. Laskennasta saatujen tietojen avulla pystymme priorisoimaan tekemistämme”, Punkka sanoo. 

Nyt kun vaikutukset ilmastolle on laskettu, on yhtiöllä parempi ymmärrys toiminnan eri osa-alueiden vaikutuksista ympäristöön. A-Katsastus on parhaillaan rakentamassa tiekarttaa, jossa määritellään vuosittaiset toimenpiteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi.  

Kohti energiatehokkaampia kiinteistöjä 

Yksi keskeinen ilmastoon ja ympäristöön vaikuttava tekijä on A-Katsastuksen käyttämät kiinteistöt. Toimipaikkoja on eri puolilla Suomea 170 kappaletta, joissa kaikissa yhtä lukuun ottamatta yhtiö on vuokralla. 

"Energiatehokkuutta on lisätty ja kymmenen aseman lämmitysjärjestelmät on jo muutettu toimimaan lämpöpumpputekniikalla entisen öljylämmityksen sijaan. Näissä toimipaikoissa kokonaishiilijalanjäljen arvioidaan pienenevän 15 %–17 %”, Punkka tietää. 

Lämmitysjärjestelmämuutoksiin A-Katsastus on saanut tukea Business Finlandilta. Muutoksia jatketaan myös tulevana vuonna. Lisäksi selvitetään aurinkopaneelien hyödyntämistä ja kaikkiin katsastusasemiin vaihdetaan led-valot. Toimistotiloissaan yhtiö on käyttänyt ilmalämpöpumppuja jo vuosia. 

Jari Punkka kertoo, että myös muita energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja on katsastusasemilla käytössä: 

“Katsastushallien ajo-ovissa meillä on käytössä oviverhopuhaltimet. Puhaltimet eristävät sisäilman ulkoilmasta, joten lämpö ei karkaa ulos, kun ovet ovat auki. Tällä tavoin säästetään lämmityksessä ja samalla parannetaan viihtyisyyttä.” 

Energian säästämiseen tähtäävät toimet ovat tärkeitä ilmaston ja yrityksen talouden näkökulmasta, mutta niistä on erityistä hyötyä myös nykyisessä sähkömarkkinoiden poikkeustilanteessa; sähköpulan uhatessa energian säästäminen on solidaarinen teko. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje