Blogi

Hoivapalveluselvitys avaa laajan keskustelun vastuullisuudesta

Emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg
Selvityksen laatineet emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg kiittivät Tradekaa ja ohjausryhmää siitä, että saivat tehdä aidosti riippumattoman asiantuntijaselvityksen.

Tradekan teettämä selvitys kuvaa hoivapalveluiden vastuullisuutta tilaajan, tuottajan ja asiakkaan näkökulmista. Tekijöiden mielestä ihmisten elämänlaatu tulee ottaa hoivapalveluiden arvioinnin lähtökohdaksi hinnan sijaan.

Tradeka teetti tänä syksynä riippumattoman selvityksen, joka keskittyy vanhusten ja aikuisten vammaisten kotiin vietäviin hoito- ja tukipalveluihin. Selvityksen teemat voi suurilta osin yleistää koskemaan myös muita julkisesti rahoitettuja hoivapalveluita. Tradeka julkisti selvityksen Helsingissä ravintola Lasipalatsissa media- ja sidosryhmätilaisuudessa. 

Selvityksen rinnalle laadittiin myös opas, joka antaa konkreettisia työkaluja vastuulliseen toimintaan.

– Selvitys on osa Tradekan yhteiskuntavastuutyötä ja yksi tapa palauttaa hoivan tuottamaa liiketulosta takaisin yhteiskuntaan, kertoo tilaisuuden avannut Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Tradeka laajensi toimintaansa sotemarkkinoilla vuonna 2019 ja osti hoivapalveluita tarjoavan MedGroupin. Yhtiön tavoitteeksi asetettiin kasvun ja kannattavuuden ohella olla alansa vastuullisin. 

Hoivapalvelujen vastuullinen hankinta-opas
Selvityksen rinnalle laadittiin myös opas, joka antaa konkreettisia työkaluja vastuulliseen toimintaan.

Jokainen voi parantaa vain omaa vastuullisuuttaan

Selvityksen laativat emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg. Selvityksen ohjausryhmään kuului myös laaja joukko hoivan eri osapuolia edustaneita asiantuntijoita ja ryhmän puheenjohtajana toimi Med Groupin hallituksen varapuheenjohtaja Kari Välimäki. 

Vastuullisuuden keskeiset periaatteet on koottu selvityksessä huoneentauluksi ja käytännön tarkastuslistoiksi, jonka tekijät toivovat päätyvän kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

– Kun ymmärsimme, miten iso työ on kyseessä, on myönnettävä, että alkoi hirvittää. Onneksi yhteistyömme Marjan ja ohjausryhmän kanssa sujui erittäin hyvin. Kiitos Tradekan ja ohjausryhmän, saimme myös tehdä aidosti riippumattoman asiantuntijaselvityksen, Lindberg sanoo.

Jokainen voi parantaa omaa vastuullisuuttaan välittömästi.


Tekijät perkasivat selvitystä varten laajasti sekä vallitsevaa lainsäädäntöä että hoivatyössä esiin nousseita vahvuuksia ja ongelmia eri näkökulmista. Sekä tekijöiden että ohjausryhmäläisten mielestä selvitykselle oli suuri tarve.

– Havaitsimme, että vastuullisuuden ketjussa eri osapuolet ajattelevat usein, että kunhan tuo toinen hoitaa vastuunsa, niin asia on kunnossa. Mutta vain omaa vastuullisuuttaan voi välittömästi parantaa, Lindberg muistuttaa.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro
Perttu Puro toteaa, että selvitys on osa Tradekan yhteiskuntavastuutyötä ja yksi tapa palauttaa liiketulosta takaisin yhteiskuntaan.

Raha painaa usein ihmisarvoa enemmän

Selvityksen toinen tekijä Marja Vaarama toivoo, että selvitys on kutsu avoimelle yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa haetaan ratkaisuja ja hoivapalveluita tuotetaan läpinäkyvästi.

– Emme selviä väestön ikääntymisestä säästämällä. Koska näihin palveluihin laitetaan julkista rahaa, on velvollisuutemme käyttää se niin, että saamme mahdollisimman hyvän tuloksen: hankinnoissa tulisi keskittyä hinnan sijaan elämänlaatuun, Vaarama muistuttaa.

Yhtenä asiana selvityksessä nousi esiin, että omaisten tai asiakkaiden vastuu palvelun tilaajana on tällä hetkellä liian suuri. Moni uupuu, eikä saa tarvitsemaansa apua tai palvelu ei täytä vaatimuksia. 

Emme selviä väestön ikääntymisestä säästämällä.

Tekijät peräänkuuluttavat eri toimijoiden yhteistyötä valvonnan sijaan. Vaikka lainsäädäntö on hyvä seinä, mihin nojata, vastuullisuus ei voi perustua vain kiinni jäämisen pelkoon. 

– Tarvitaan tilaajien ja tuottajien kumppanuutta, jotta kukaan tässä maassa ei pelkäisi tulevaisuudessa vanhenemista, Vaarama sanoo.

Omaisten tai asiakkaiden vastuu palvelun tilaajana on liian suuri. Moni uupuu, eikä saa tarvitsemaansa apua.

 

Tutustu

Opas yhteiskuntavastuun kehittämiseen kotiin vietävissä hoiva- ja tukipalveluissa

Opas yhteiskuntavastuun kehittämiseen kotiin vietävissä hoiva- ja tukipalveluissa, liitteet

Yhteiskuntavastuulliset kotiin vietävät hoiva- ja tukipalvelut, raportti

Omsorgs- och stödtjänster som omfattas av samhällsansvar och som tillhandahålls i hemmet, guide

Omsorgs- och stödtjänster som omfattas av samhällsansvar och som tillhandahålls i hemmet, bilagor

Omsorgs- och stödtjänster som omfattas av samhällsansvar och som tillhandahålls i hemmet, rapport

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje