Blogi

Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue

Icehearts harrastajia
Icehearts antaa lapsille mahdollisuuden kuulua joukkueeseen ja edistää sosiaalisia taitoja.

Icehearts tarjoaa joukkueurheilun avulla pitkäkestoista tukea lapsille ja nuorille. Yhdessä joukkueen kanssa kuljetaan esikoulusta aikuisuuden kynnykselle. 12 vuoden pituiselle matkalle mahtuu paitsi urheilua, myös paljon muuta. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta hyötyy myös yhteiskunta: yhden Icehearts-joukkueen toiminta tuo säästöä lähes kolme miljoonaa euroa.

Icehearts-toiminta käynnistyi 24 vuotta sitten Vantaan Hakunilasta. Nyt toimintaa on ympäri Suomen, ja mukana on noin 650 lasta ja nuorta, 46 joukkueessa. Järjestö on onnistunut menestyksekkäästi yhdistämään sosiaalityön ja joukkueurheilun tukiessaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.

Icehearts-toimintaan valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan.

”Valinta tehdään ammatillisin perustein kunnan sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstön yhteistyöllä. Valitut tytöt tai pojat voivat olla esimerkiksi yksinhuoltajaperheestä tai maahanmuuttajataustaisia tai vaikka sellaisia, joiden on vaikea keskittyä”, kertoo Iceheartsin toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki.

Ennaltaehkäisevästä toiminnasta hyötyy myös yhteiskunta: yhden Icehearts-joukkueen toiminta tuo säästöä lähes kolme miljoonaa euroa.

Jokaisella Icehearts-joukkueella on oma kasvattaja, joka seuraa joukkueen lapsia 12 vuoden ajan eskarista täysi-ikäisyyteen asti. Kasvattaja ei pelkästään valmenna pelaamaan, vaan hän on turvallinen, pysyvä aikuinen, joka on tarvittaessa muutenkin lapsen tukena.

Icehearts-toimintaan valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan.

Icehearts harrastajia
Tytöt oireilevat usein eri tavalla kuin pojat ja jäävät siksi liian pitkiksi aikaa ilman tarvitsemaansa tukea. Icehearts antaa tytöille roolimallin aktiivisesta ja itseään kunnioittavasta naisesta. Iceheartsin tyttötyö aloitettiin vuonna 2013.

Tärkeä tunne siitä, että kuuluu porukkaan

Iceheartsin tarjoaman tuen muodot vaihtelevat lasten ja perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteistä on kuitenkin se, että tarjottu apu on hyvin konkreettista ja ulottuu usein monelle arjen osa-alueelle.

”Toiset lapset saattavat kaivata apua esimerkiksi aamuisin kouluun lähtemisessä, kun taas toisissa tapauksissa tukea tarvitaan koulussa kannustamisessa ja opiskelurauhan ylläpitämisessä. Iltapäiväisin lapset osallistuvat Icehearts-iltapäivätoimintaan, jossa tehdään läksyt, syödään välipalaa ja ikätasosta riippuen harjoitellaan yhdessäoloa joko leikin tai eri joukkuelajien kautta”, Vartiamäki kertoo.

Iceheartsin lajeina on tällä hetkellä jääkiekko, salibandy ja jalkapallo. Oleellista ei kuitenkaan ole laji tai siinä kilpaileminen, vaan yhdessä tekeminen ja oman paikan löytäminen. ”Harrastuksessa lapsi voi oppia kiinnittymään ja kuulumaan ryhmään”, Vartiamäki toteaa. Tärkeä osa toimintaa on myös perheiden tukeminen kasvatustyössä. Kasvattaja on perheiden kasvatuskumppani, jonka kanssa voi jakaa ja pohtia lapsen asioita.

Tärkeintä ei ole laji tai kilpaileminen, vaan yhdessä tekeminen ja oman paikan löytäminen.

”Oleellista on se, että lapsi saa elämäänsä aikuisen, joka näkee hänessä hyvää, sanoo sen ääneen ja sanoittaa lapsen tulevaisuutta. Vanhempaakin voi auttaa jaksamaan se, että joku välillä kertoo, että lapsesi on tosi mahtava tyyppi”, Vartiamäki kuvailee.

 

Icehearts harrastajia
Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts haluaa tarjoa lapselle luotettavan ja pysyvän aikuisen.

Ennaltaehkäisyllä huimat säästöt

Icehearts saa osan rahoituksestaan Lapset SIB -hankkeesta, joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Siinä yksityistä pääomaa kanavoidaan hankkeisiin, joilla tavoitellaan paitsi myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia myös taloudellista tuottoa.

”Talouskurimus on johtanut siihen, että kuntien varat kuluvat lakisääteisiin korjaaviin palveluihin. Lapset SIB -hankkeella pyritään ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten joutumista näiden palveluiden käyttäjiksi”, kertoo hanketta hallinnoiman FIMin Jani Kempas.

Lapset SIB -hankkeessa yksityiset rahoittajat sijoittavat rahastoon ja saavat pääomansa takaisin tuottoineen, jos lapset voivat aikuisina hyvin. Jos eivät, sijoittajat menettävät rahansa. Kunta maksaa siis vain tuloksista.

Sitran Petri Hillin laskeman Kohortti -87 aineistoon ja Sitran laskentamalliin perustuvan kustannusvaikuttavuuslaskennan mukaan yhden Icehearts-joukkueen tuoma säästöt yhteiskunnalle ovat noin 2,8 miljoonaa euroa.

”Kustannusvaikutukset alkavat näkyä vasta 8–9 vuoden jälkeen, siihen asti toiminnan kustannukset ovat korkeita. Mistään pikavoitoista ei siis ole kyse, vaan toiminnan rahoitus tulee nähdä vahvasti tulevaisuusinvestointina, jolla voidaan konkreettisesti osoittaa varhaisen puuttumisen hyödyt lastensuojelutyössä, Vartiamäki toteaa.

Tradekan voitonjakolupaus palauttaa rahaa yhteiskuntaan.

Lapset SIB -hankkeessa on mukana useita sijoittajia, joista yksi on Osuuskunta Tradeka 500 000 euron sijoituksellaan. Osuuskunta on ollut mukana myös edellisessä SIB-hankkeessa, maahanmuuttajia kotouttavassa Koto-SIBissä.

”Ennakoiva toiminta on järkevää, mutta sitä tehdään kuitenkin harmittavan vähän. Toivottavasti hanke tuo päätöksentekijöille rohkeutta panostaa ennaltaehkäisyyn. Sijoittamalla tällaiseen uudentyyppiseen hankkeeseen voimme olla mukana hakemassa vaikuttavuutta ja testaamassa, miten tämänkaltainen malli käytännössä toimii” kertoo Tradeka-sijoitus oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen.

Koska kyseessä on sijoitus, on Tradekalla mahdollisuus maltilliseen tuottoon. Tärkeintä on kuitenkin hankkeen vaikuttavuus.

”Vaikka sijoituksen kannalta kävisi lopulta mitä tahansa, lapset ja perheet saavat apua. Tässä ei siis voi käydä huonosti”, Pussinen muistuttaa.

Vaikka sijoituksen kävisi lopulta mitä tahansa, lapset ja perheet saavat apua. 

 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje