Extraetu

Ihmisoikeudet.net tarjoaa tietoa ja työkaluja opetuksen tueksi

Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikön Heli Markkula
Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikön Heli Markkulan mukaan on tärkeää tarjota tietoa ja keinoja innostavaan ihmisoikeuskasvatukseen.

Ihmisoikeusliiton ylläpitämä Ihmisoikeudet.net tarjoaa opettajille ja muille ihmisoikeuksista kiinnostuneille tärkeää tietoa. Parhaillaan Tradekan tuella päivitettävän sivuston avulla tuodaan ihmisoikeuskasvatusta lähemmäksi muun muassa opettajien ja nuorisotyöntekijöiden jokapäiväistä työtä.

Ihmisoikeuskasvatus sisältyy Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kaikilla luokka-asteilla. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan ja edistetään kaikessa koulun työskentelyssä. Ihmisoikeudet tulee tuoda myös konkreettisesti osaksi eri oppiaineiden sisältöjä, mikä tuo opettajat uusien haasteiden eteen. 

– Ihmisoikeudet.net-sivusto perustettiin jo reilu 16 vuotta sitten usean tahon yhteistyönä. Tavoitteena oli koota kattavaa ja luotettavaa tietoa ihmisoikeuksista yhteen paikkaan ja helposti saataville. Opettajien omat tiedot ja taidot oikeuksien opetuksesta vaihtelevat, joten koemme tärkeäksi tarjota keinoja totuudenmukaiseen, helppoon ja innostavaan ihmisoikeuskasvatukseen, kertoo Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkula.

Ihmisoikeuksien ymmärtäminen on lähtökohta sille, että oppilas pystyy hahmottamaan mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhteiskuntaan.

Sivusto on suunniteltu yhteistyössä opettajien kanssa. Se tarjoaakin paitsi tietoa ihmisoikeuksista myös konkreettisia työkaluja ja harjoitteita opettajille opetuksen tueksi. Sisällöt on suunniteltu sopimaan kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Materiaali soveltuu ihmiskasvatukseen myös esimerkiksi nuorisotyössä ja järjestöissä.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille
Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialle ja kaikkina aikoina.

Ihmisoikeudet herättävät ajatuksia ja keskustelua

Tampereen Yliopiston normaalikoulun opettaja Alina Kausamo on hyödyntänyt sivustoa muun muassa yhdeksäsluokkalaisten yhteiskuntaopin ja uskonnon tunneilla. Olemme pohtineet oppilaiden kanssa yhteisesti esimerkiksi sitä, miten eri ihmisoikeudet toteutuvat meillä ja maailmalla, Kausamo kuvailee. 

Oppilaat tekevät ihmisoikeuksiin liittyviä tehtäviä ajatuksella ja havainnoiden.

Kausamon mukaan oppilaat tekevät ihmisoikeuksiin liittyviä tehtäviä ajatuksella ja havainnoiden – ihmisoikeudet herättävät aiheena paljon keskustelua ja kysymyksiä. Ihmisoikeuksien merkityksen ymmärtäminen on lähtökohta sille, että oppilas pystyy kehittämään vastuullisuuttaan sekä ymmärtämään mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhteiskuntaan.

Tietokone
Sivuston erityyppisiä tehtäviä ja harjoitteita voidaan käyttää sellaisenaan tai soveltaa esimerkiksi oppilaiden ikätason tai ryhmän tarpeiden mukaan.

Ajantasainen tieto vaatii päivitystyötä

Tehtävien ja materiaalien lisäksi sivusto sisältää perustiedot ihmisoikeuksien historiasta, sopimusjärjestelmästä sekä kuvauksia eri oikeuksien sisällöistä. Sivuille on myös koottu esimerkkejä oikeustapauksista.

Sivustoa on tarkoitus kehittää vastaamaan entistä paremmin esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden tarpeisiin. Myös uudet lait ja sopimukset tarkoittavat sitä, että sivustoa tulee jatkuvasti päivittää, jotta se pysyy ajantasaisena. Tässä Tradekan kaltaisten yhteistyökumppaneiden tuki on tarpeen, Markkula lisää. 

Sivustoa on tarkoitus kehittää vastaamaan entistä paremmin nuorisotyöntekijöiden tarpeisiin. 

– Yhtäläiset ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja niiden opetusta ei voi aloittaa liian aikaisin. Tradekalle on tärkeää olla mukana edistämässä toisia kunnioittavaa yhteiskunnallista keskustelua ja sitä, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikilla elämänalueilla, summaa Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje