Vuosietu

Ilmastovaikutusten kompensointia osuuskunnan tapaan

Akaasian kasvatus on suosittua myös Vietnamissa, sillä kysynnän lisäksi akaasialla on maata parantava vaikutus.

Moni on laskenut oman hiilijalanjälkensä verkosta löytyvällä laskurilla tai kompensoi esimerkiksi lentomatkustamiseen liittyviä päästöjä. Yksityisten ihmisten tavoin myös yritykset voivat laskea oman toimintansa hiilijalanjäljen ja kompensoida toimintansa ilmastovaikutuksia. Pyrittäessä kohti hiilineutraaliutta on yritysten tärkeää vähentää päästöjä mahdollisimman paljon ja vasta tämän jälkeen kompensoida jäljelle jäävät päästöt. 

Tradeka on laskenut hiilijalanjälkensä jo useampana vuonna; laskenta täydentyy ja tarkentuu jokaisella laskukerralla. Laskentaa tehdään Tradekan lisäksi myös konsernin kaikissa tytäryhtiöissä. Laskenta on tärkeää, jotta Tradeka ja sen tytäryhtiöt tunnistavat omat ilmastovaikutuksensa ja osaavat suunnata ilmastoimet vaikuttaviin ja olennaisiin kohteisiin.

Myös toimenpiteiden todentamisessa tarvitaan mittaamista: hiilijalanjäljen kehitystä seuraamalla voidaan osoittaa tehtyjen toimenpiteiden onnistuminen tai vaihtoehtoisesti epäonnistuminen. Ilmastovaikutusten laskemisen lisäksi Tradeka-konsernissa tehdäänkin laajasti töitä sen eteen, että vaikuttavia päästösäästöjä saadaan tehtyä jatkuvasti. 

Kompensaatiot osuuskuntien hiilensidontaan 

Osuuskunta Tradekan hallitus päätti sitoutua kompensoimaan osuuskunta Tradekan suorien päästöjen lisäksi epäsuoran toiminnan päästöjä laajasti: Kompensaation piiriin kuuluvat jäsenetujen hiilijalanjälki Restelin ravintolatoiminnan vuosietujen ja etuseteleiden käytön osalta. Näiden etujen käytöstä on saatavilla tarkkaa dataa.  

Sopivaa kompensaatiokumppania harkittiin Tradekassa pitkään, ja lopulta valinta kohdistui Food and Forest Development Finlandiin eli FFD:hen, joka on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö. FFD-Hope on FFD:n vuonna 2019 aloittama ohjelma, jossa kompensaatiomaksut ohjataan vietnamilaisten pienosuuskuntien kasvattamien metsäpalstojen hiilensidontaan. Tradekan valitsemaan kompensaatiomalliin sisältyy kaksi elementtiä: hiilipäästöjen kompensointi ja tuki paikallisille osuuskunnilla ja heidän jäsenilleen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastotietoisuuden kasvattamiseen. 

“FFD-Hope-ohjelma on osuustoiminnallisen taustansa vuoksi luonteva yhteistyökumppani Tradekalle. Se istuu hyvin vastuullisuustavoitteisiimme ja voitonjakolupausajatteluumme, ja samalla voimme tukea vielä melko uuden mallin kehitystä”, kertoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä. 

FFD-Hopen ohjelmajohtaja Tiina Huvio kertoo, että hiilensidonnan tulokset todennetaan luotettavasti mm. mobiilisovellusta hyödyntävän seurantajärjestelmän avulla.

FFD laskee Tradekan kompensaation piiriin kuuluvat päästöt ja Tradeka maksaa näistä sovitun hinnan päästettyä hiilitonnia kohden. Kompensaatiomaksuilla FFD-Hope kasvattaa keskivietnamilaisten viljelijöiden sopeutumismahdollisuuksia sekä ilmastokestävyyttä neuvonnan ja investointien kautta. 

“Ohjelman metsähankkeissa kasvatetaan hiilivarastoja erityisesti metsien kiertoaikojen pidentämisen, kestävän metsähoidon sekä metsittämisen avulla. Osuuskuntien jäsenillä on keskimäärin noin 1,5 hehtaaria metsää, jolla kasvatetaan enimmäkseen akaasiaa”, sanoo ohjelmajohtaja Tiina Huvio. 

Lisäksi Huvio kertoo, että akaasian kasvatus on suosittua erityisesti köyhtyneillä mailla, sillä kysynnän lisäksi akaasialla on maata parantava vaikutus. Ennen FFD-Hopea osuuskunnat ovat kasvattaneet metsää paperimassateollisuuden raaka-aineeksi. 

Vaikutuksia todennetaan ja seurataan 

Tradeka on sitoutunut kompensoimaan hiilijalanjälkensä FFD-Hopen mallin mukaisesti viisi vuotta.  

“Seuraamme mallin kehitystä ja keräämme kompensointikokemuksia mahdollisia tulevia päätöksiä ajatellen. Samalla teemme aktiivisesti töistä sen eteen, että myös päästöjä saadaan pienennettyä”, selostaa Niemelä.  

Kompensaationa tehdyn hiilensidonnan tulokset todennetaan luotettavasti mobiilisovellusta hyödyntävän seurantajärjestelmän ja tutkimusyhteistyön avulla.  

“Seuranta perustuu säännölliseen mittaamiseen sekä todentamiseen.”

Vapaaehtoiseen kompensointiin liittyy edelleen jonkin verran kysymyksiä, kuten esimerkiksi kaksoislaskennan lisäisyys. Tradeka ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti eikä yrityksessä siis ajatella, että kompensointi vapauttaa sen toimintansa ilmastovaikutusten tuomasta vastuusta – päinvastoin, ilmastonmuutos vaatii monenlaisia toimia laajalla rintamalla.


Lue lisää päästökompensaatioista Finnwatchin selvityksestä Anekauppaa vai ilmastotekoja? Vapaaehtoisen päästökompensaation kysyntä, tarjonta ja laatu Suomessa.
Tradeka on osallistunut selvityksen joukkorahoitukseen. 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity