Vuosietu

Jäsenetujen hiilijalanjälki - jäsenillä nyt mahdollisuus huomioida etujen ilmastovaikutukset

Tradekan jäsenten kiinnostus ympäristöön ja ilmastoon on näkynyt jäsenaloitekanavassa, jonne on tullut lukuisia erinomaisia aloitteita, joissa ehdotetaan erilaisia vastuullisuustekoja ympäristöön liittyen. Tradeka onkin viime vuonna lisännyt vastuullisuuslinjauksiinsa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5° kanssa linjassa olevat ilmastotavoitteet.

Osana ilmastotyötä konsernin kaikki yhtiöt ja Tradeka ovat selvittäneet tai aloittaneet selvittämään oman toimintansa hiilijalanjäljen. Osuuskunnalle on ollut myös tärkeää selvittää erikseen jäsenistölle tarjottujen etujen hiilijalanjälki.  

"Tulevien vuosien tärkeimpiä prioriteettejamme ovat nykyistä systemaattisempi lähestyminen ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin ja niiden mittaamiseen. Jäsenetujen ja muun toiminnan hiilijalanjälki on laskettava, jotta voimme seurata edistymistämme ja tavoitteiden toteutumista. Vähennämme päästöjä ja tavoittelemme hiilineutraaliutta", kertoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Hiilijalanjäljen selvittäminen on tärkeää myös siksi, että selvitystyön jälkeen Tradekalla on mahdollisuus kompensoida ne jäsenetujen hiilipäästöt, joita ei voida vähentää. Laskennan myötä myös jäsenistö saa tietoonsa tarjottujen etujen ja käytettyjen palveluiden hiilijalanjäljen suuruusluokan. 

"Tulemme Tradekassa lisäämään ilmastovaikutuksista viestimistä jatkossa. Laskentatyö ja siitä viestiminen antavat jäsenistölle tietoa heidän käyttämiensä palveluiden ja jäsenetujen ilmastovaikutuksista. Tätä tietoa he voivat halutessaan soveltaa myös muualla omassa arjessaan", kuvaa Niemelä. 

Jäsenetujen hiilipäästöt laskettiin osana konsernin ilmastovaikutusten selvitystä yhteistyössä hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen ympäristöalan asiantuntijayritys UseLess Companyn kanssa. Yhteensä arvioitiin noin 40 etua.

Mikä on hiilijalanjälki ja miten se laskettiin? 

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen tai esimerkiksi tuotteen tai palvelun elinkaarensa aikana aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälki sisältää hiilidioksidin ja muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Laskennan tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä ja esimerkiksi vertailla jäsenetujen suuruusluokkia toisiinsa. 

UseLessin toimitusjohtaja Maija Leino kertoo, että laskentaan sisällytetään sen tavoitteesta riippuen joko kaikki tai osa elinkaarenvaiheista: 

"Tuotteen elinkaari koostuu monesta vaiheesta. Raaka-aineiden hankinnasta ja jalostuksesta, tuotteen valmistuksesta, käytöstä ja käytöstä poistosta sekä yleensä myös useasta kuljetusvaiheesta. Myös palveluilla on elinkaari ja niidenkin tuottamiseen kuluu energiaa ja materiaaleja." 

Jäsenetuja ei kuitenkaan voi suoraan laittaa paremmuusjärjestykseen ilmastoystävällisyyden mukaan.

Tämä edellyttäisi jokaisen edun ja palvelun tarkkaa tuotekohtaista laskentaa – nyt palveluille on tehty arvio sen hiili-intensiteetistä kategorioittain. Eli esimerkiksi lounasta Taco Bell -ravintolan ja Martina-ravintolan välillä ei voida ilmastonäkökulmasta laittaa järjestykseen, kun ei ole tiedossa, mitä annoksia tai tuotteita ateriaan on sisältynyt. 

Laskenta perustuu tuotteen valmistajalta saatuun tietoon tai toissijaiseen tietoon tieteellisestä kirjallisuudesta. Tradekan jäsenetujen hiilijalanjälkeä laskettiin kahdella tapaa: Joko käyttämällä tuotekategoriakohtaista hiili-intensiteettiä eli ilmastokuormaa jokaista kulutettua euroa kohti tai kun etu oli yksilöitävissä, käytettiin kirjallisuudesta saatavaa tuotekohtaista hiilijalanjälkeä. 

UseLessin toimitusjohtaja Maija Leino kehottaa tutustumaan jäsenetujen hiilijalanjälkeen.

Nyt voit tutustua käyttämiesi etujen hiilijalanjälkeen 

"Suurin osa Tradekan tarjoamista jäseneduista kohdistuu palveluihin, joita jokainen arjessa tarvitsee. Tämän vuoksi lukuihin tutustumalla voi myös arvioida sitä, mikä omassa arjessa aiheuttaa isoimman hiilijalanjäljen", kertoo Leino.  

Tuloksista nähdään muun muassa, että ruoan hiilijalanjälki on verrattain korkea – toisaalta jokaisen tarvitsee syödä! Tradekan tarjoamissa jäseneduista on kuitenkin valittavana paljon vaihtoehtoja, joiden hiilijalanjälki on melko pieni.

Laskennan myötä Tradekalla on myös jatkossa mahdollisuus huomioida etujen ilmastovaikutukset jo kehitysvaiheessa. Eli kun esimerkiksi Restelin ravintoloissa muokataan ruokalistoja, suunnitellaan uusia tuotteita tai muutetaan olemassaolevien reseptiikkaa, voidaan tehdä ilmaston kannalta parempia päätöksiä.

"Laskennan tulosten on tarkoitus toimia työkaluna sekä meille että jäsenille. Tulokset antavat tietoa siitä, minne kehitystoimia kannattaa suunnata, jotta niillä on isoin vaikutus. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että myös jokainen pienikin askel on merkittävä", Niemelä muistuttaa.

Jäsenetujen hiilijalanjälki

Tradeka co2 taulukko ja selite

 

Halutessasi voit tutustua kaikkien arvioitujen etujen hiilijalanjälkeen tällä sivulla julkaistussa raportissa.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje