Tradeka-yhtiöt

Jäsenkirje painetaan hiilineutraalisti – Tradekan ilmastotyö etenee

Vaikka sähköinen viestintä monipuolistuu ja on monin tavoin läsnä yhä useamman arjessa, on Tradekan vuosittain postitse lähetettävä jäsenkirje edelleen odotettu ja toivottu.

Kirje lähetetään kaikille osuuskunnan yli 200 000 jäsenelle ja sen lähetysvalmiiksi saattamiseen tarvitaan lukuisten eri ammattilaisten työpanos. Tänä vuonna kirje etukuponkeineen on pudonnut postiluukkuihin ja -laatikoihin elokuussa.

Tradeka on sitoutunut huomioimaan ilmastotavoitteet

Moni onkin huomannut, että jäsenkirjeessä on jo useampana vuonna ollut vihreä Hiilineutraali painotuote -merkki. Merkki kertoo siitä, että kirje on tehty ympäristöä kunnioittaen.

Tradeka-konserni tytäryhtiöineen on sitoutunut vastuullisuuslinjauksissaan huomioimaan Pariisin ilmastotavoitteet eli tavoittelee lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 asteeseen.

Vaikka Tradeka on konsernina suuri ja sillä on liiketoimintaa monella eri toimialalla, ovat pelkän osuuskunnan ilmastovaikutukset koko konsernin mittakaavassa melko pienet: 

“Osuuskunnan ilmastovaikutukset koostuvat valtaosin kymmenpäisen henkilöstön ja toimiston päästöistä sekä jäsenkirjeestä. Tämä selvisi Tradekan ja tytäryhtiöiden toiminnasta teetetystä hiilijalanjälkilaskelmasta”, Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä kertoo. 

Myös Tradekan jäsenistölleen tarjoamien etujen ilmastovaikutukset on selvitetty ja tradekalaiset voivatkin käyttää laskennan tuloksia työkaluna arvioidessaan sitä, mikä omassa arjessa aiheuttaa isoimman hiilijalanjäljen.

Jäsenkirjeen ilmastovaikutus on merkittävä 

Osuuskunnan ilmastovaikutuksista merkittävä osa tulee nimenomaan jäsenkirjeen painamisesta ja postituksesta. Tämän vuoksi Tradekassa kirjeen hiilijalanjälkeen on syystäkin kiinnitetty paljon huomiota. 

Tradekan kumppani jäsenkirjeen painamisessa on PunaMusta, tätä ennen yhteistyötä tehtiin Hämeen Kirjapainon kanssa, joka fuusioitui PunaMustaan muutama vuosi sitten. Tradeka ja PunaMusta jakavat yhteiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, joten PunaMustan tarjoama hiilineutraali painotuote on ollut nappivalinta osuuskunnan jäsenkirjeeksi. 

"Sataprosenttisesti hiilineutraalin painotuotteen päästöjä vähennetään tuotannon kaikissa vaiheissa."

Jäljelle jäävät päästöt on kompensoitu Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. Kompensaatiot on kohdistettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

"Ympäristövastuun osalta toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja ohjaamme asiakkaitamme kohti ympäristöä huomioivia valintoja. Olenkin iloinen, että Tradeka on päätynyt painamaan jäsenkirjeensä hiilineutraalisti. Kirjeen vastaanottajamäärä on suuri, joten on merkittävää, että Tradeka on jo useamman vuoden ajan valinnut hiilineutraalin kirjeen", sanoo PunaMustan asiakkuusjohtaja Erkko Säynäväjärvi, joka on tehnyt Tradekan kanssa yhteistyötä jo vuosien ajan.

Tavoitteena hiilineutraali osuuskunta 

Ilmasto- ja ympäristö on Tradekan vastuullisuuden yksi painopisteistä ja Tradekalla onkin tavoitteena systemaattisesti vähentää sekä osuuskunnan että konsernin ilmastovaikutuksia. 

“Nyt kun laskelmat on tehty, voimme keskittää toimia sinne, missä niillä on suurin vaikutus. Osuuskunnan kohdalla jäsenkirjeen ilmastovaikutus on tuntuva, joten on hienoa, että olemme jo useana vuonna voineet painattaa sen hiilineutraalisti”, Niemelä toteaa ja jatkaa:

"Hiilineutraali kirje on perinteistä painotuotetta selvästi ilmasto- ja ympäristöystävällisempi ja loppuosa on kompensoitu."

Osuuskunta tavoittelee hiilineutraaliutta ja sinne päästäkseen on toimittava samalla tavoin kuin PunaMusta toimii hiilineutraalin painotuotteen ja Tradekan jäsenkirjeen kanssa: ensin lasketaan hiilipäästöt, sitten niitä vähennetään kaikissa mahdollisissa paikoissa ja sen jälkeen kompensoidaan ne päästöt, joita ei voitu vähentää. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje