Vuosietu

A-Katsastus liikenneturvallisuutta parantamassa — yhdessä kohti nollavisiota

Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka kertoo, että liikenneturvallisuus on osa yhtiön jokapäiväistä työtä.

Tradeka-konserniin on helmikuusta lähtien kuulunut A-Katsastus Group Oy, joka koostuu ajoneuvokatsastuksia tekevästä A-Katsastuksesta ja muun muassa kuljettajantutkintoja vastaanottavasta Ajovarmasta. 

Kuten muuallakin Tradeka-konsernissa, myös A-Katsastus Groupissa tehdään koko liiketoiminnan kattavaa vastuullisuustyötä. Erityisenä teemana esiin nousee kuitenkin molempien yhtiöiden tekemä työ liikenneturvallisuuden edistämiseksi. 

“Liikenneturvallisuus on osa jokapäiväistä työtämme. Yritysvastuuseemme kuuluu silti muutakin. Tavoitteenamme on esimerkiksi varmistaa, että asiakkaallamme on riittävät tiedot ja taidot aloittaa itsenäinen ajoneuvolla ajaminen. Lisäksi tavoitteenamme on säästää ympäristöä haitallisilta päästöiltä. Oman konsernimme hiilijalanjälkilaskenta on parhaillaan käynnissä”, kertoo Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka.

Säännöllisesti katsastettu auto edistää liikenneturvallisuutta 

Liikenneturvallisuus koostuu monesta osasta: ajoneuvon kunnosta, liikennejärjestelyistä, tiellä liikkujien taidoista ja asenteista sekä tiestöstä ja olosuhteista. 

Ilmeisin A-Katsastuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen on ajoneuvojen kunnon tarkastaminen määräaikaiskatsastuksissa: 

“Jos autoon syntyneitä vikoja ei havaita ja korjata ajoissa, on seurauksena pahimmillaan auton teknisestä viasta aiheutuva onnettomuus. Säännöllisellä katsastuksella autojen viat havaitaan ajoissa, jolloin ne saadaan korjattua ennen kuin ne aiheuttavat onnettomuuksia”, sanoo Pellikka. 

A-Katsastus ja Ajovarma edistävät kuitenkin liikenneturvallisuutta myös monella muulla saralla. Perinteisten määräaikaiskatsastusten lisäksi tehdään vapaaehtoisia kuntotarkastuksia Autotohtori-brändin alla sekä toimitaan teknisenä asiantuntijana poliisin raskaan liikenteen tarkastuksissa. Katsastajat voivat myös toimia liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ajoneuvoteknisinä jäseninä. Lisäksi A-Katsastus on mukana Liikenneturvan toiminnassa ja antaa lausuntoja alan lainsäädäntöön liittyen. 

Tänä vuonna A-Katsastuksessa on myös ideoitu ja toteutettu informatiivinen videosarja, jossa somessa jaetaan tietoa ja vastataan asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin katsastuksiin ja ajoneuvoihin liittyen.

Ajovarma puolestaan arvioi, että suomalaisten ajoneuvojen kuljettajien osaaminen mahdollistaa turvallisen ajamisen liikenteessä. Vuosittain Ajovarmalle suoritetaan kaikkiaan noin 160 000 ajo- ja käsittelykoetta. 

“Ajokorttiin edellytettävän osaamisen voi nykyisin hankkia melko vapaasti, autokouluissa tai opetusluvalla. Yhdenmuotoista pakollista ajo- ja teoriaopetusta on viime vuosina vähennetty ja siirrytty enemmän kohti yksilöllisestä opetustarvetta”, Ajovarman Pellikka kertoo.

Kohti nollavisiota 

Liikenneturvallisuuden saralla tavoitteita on sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla. Suomessa tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä päästä tilanteeseen, jossa liikennekuolemia tai loukkaantumisia ei ole lainkaan. Tätä kutsutaan nollavisioksi ja siinä onkin liikenneturvallisuuden perimmäinen tarkoitus; että kenenkään ei tarvitse loukkaantua tai kuolla liikenteessä. 

“Liikenneturvallisuus ja suomalaisten tietoisuus sekä käyttäytyminen liikenteessä ovat vuosikymmenien aikana kehittynyt hyvin myönteisesti”, kehuu Pellikka. 

Suomen liikenteen synkimpänä vuonna 1972 liikenneonnettomuuksissa kuoli 1 156 ihmistä. Noista ajoista liikenteen ja ajoneuvojen määrä on moninkertaistunut, mutta samalla kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on laskenut jyrkästi. Vuosittain liikenteessä Suomessa kuitenkin kuolee yli 200 ihmistä. 

“Työtä liikenneturvallisuuden eteen on siis edelleen tärkeää jatkaa.” 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje