Tradeka-yhtiöt

Kohtuuhintaista asumista ja maltillista tuottoa

Asukkaiden ryhmäyttäminen oli alusta asti isossa roolissa.
Kuva: Hanna Marttinen

Helsingin Koskelaan valmistui loppukesästä 2021 kerrostalo, jonka asukkaat ovat jäseninä asumisosuuskunnassa. Asukkaat omistavat asumisosuuskunnan osuudet ja osuuskunta pyrkii vuokraamaan kiinteistöstä asuntoja asukkaille alueen vastaavia kohteita edullisemmin. Käytännössä asukkaat ovat siis omia vuokranantajiaan.

Koskelan Lehmus on osuuskunta-asumisen pilottikohde, jonka rahoituksessa ja kehittämisessä Tradeka on ollut mukana. 

Yhteistyössä Firan kanssa kehitetty konsepti kantaa nimeä Fira Osku – asumisosuuskunta-asumisesta on aiemminkin kirjoitettu Tradekan blogissa. Nyt hanketta vetänyt Samuel Kopperoinen kertoo, miten taloprojekti eteni.

Yhteisöllisyyttä someryhmissä ja rappukäytävässä 

Yli kaksikymmentä vuotta rakentamisen sopimusjuridiikan ja erilaisten kehittämistehtävien parissa työskennellyt Kopperoinen tunnustaa, että Osku-konseptin kehittäminen vaati paljon: 

“Tämä on ollut ihan ylivoimaisesti suurin ja pitkäkestoisin ja monipuolisin ja vaikein hanke, jossa olen ollut mukana. Konseptin kehittämisen, selvitysten ja suunnittelun parissa tehtiin ensin töitä kolme vuotta ja sitten siihen päälle vielä rakentamisvaihe, joka kesti 21 kuukautta.” 

Yhteisön luonti ja asukkaiden ryhmäyttäminen olivat projektissa alusta asti isossa roolissa. Kun ihmiset ovat yhdessä rakennuttajina, on tärkeää, että he tuntevat toisensa ja osaavat toimia yhdessä. 

“Siinä onnistuttiin tosi hyvin.” 

Koskelan Lehmus on aidosti asukkaiden omistama talo ja se näkyy myös arjessa. “Asukkaiden yhteinen Facebook-ryhmä on ahkerassa käytössä, jos joltakin jää vaikkapa saunavuoro käyttämättä. Lisäksi talossa on esimerkiksi yhteiskäyttöautoja kaksin kappalein”, sanoo Kopperoinen ja jatkaa:  

“Mukaan on valikoitunut sellainen porukka, jolle on tärkeää, että ollaan hyvissä väleissä naapureiden kanssa. Kaikkia moikataan ja rappukäytävässä vaihdetaan kuulumisia.” 

Samuel Kopperoinen on tyytyväinen Tradekan panokseen projektissa.
Kuva: Hanna Marttinen

Sijoituksille maltillista tuottoa 

Rahoittajan roolin lisäksi Tradeka oli vahvasti mukana asumisosuuskuntamallin kehittämisessä. Sijoitustensa kautta Tradeka haluaa olla tukemassa nimenomaan uutta luovia ja totuttuja toimintatapoja uudistavia projekteja. 

“Tradekan taloudellinen rooli rahoittajana mahdollisti hankkeen syntymisen, ja tradekalaisten osallistuminen hankkeen kehittelyyn ja ideointiin oli arvokasta. Todella hienoa, että Tradeka oli valmis käymään keskusteluja ja miettimään ehtoja. Tämä oli aivan ainutlaatuista”, Kopperoinen kuvaa. 

Tradeka on jakanut omistuksensa neljään strategiseen kategoriaan; Fira Osku kuuluu näistä Malta ja toteuta -kategoriaan, jossa on sijoituksia, joiden kohdalla Tradeka tyytyy maltilliseen tuottoon jonkin yhteiskunnallisen päämäärän hyväksi. Tässä sellainen päämäärä oli kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen. Asumisosuuskuntamallissa lähdettiinkin liikkeelle taloudellisesta näkökulmasta eli haluttiin asuntorakentamisen välikädet pois siten, että mahdollisimman suuri osa hankkeen aikana syntyvästä arvonluonnista näkyy asukkaille edullisena asumisena. 

Hanke oli mittava, mutta pitkäjänteisyys onkin yksi Tradekan sijoitustoiminnan keskeinen piirre. Tradeka-Yhtiöiden myöntämällä rakennusajan siltarahoituksella rahoitettiin puolet osuuskunnan jäsenten omavastuuosuudesta eli lainan avulla madallettiin osallistumiskynnystä. Yhteensä lainaa myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa; Koskelan Lehmus maksoi lainan Tradekalle talon valmistuttua. 

Kaiken kaikkiaan projektia voi luonnehtia onnistuneeksi, sillä asumisosuuskunta Koskelan Lehmukselle asetetut tavoitteet täyttyivät, talo valmistui aikataulussa, tehty budjetti piti tuhannen euron tarkkuudella, rakentamisen laatu oli hyvä ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen kotitaloonsa ja sen asukasyhteisöön. 

Kaupungeilla on Kopperoisen mukaan kiinnostusta osoittaa tontteja osuuskuntahankkeisiin: Uusia osuuskunta-asumisen hankkeita onkin jo suunnitteilla ja niissä on tarkoitus hyödyntää tässä pilotissa kertyneitä kokemuksia. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje