Vuosietu

Lääkeannostelija auttaa ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan

Lääkeannostelija auttaa ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan.
Laitilalaisen Tuire Laurenin (vas.) kotona on lääkeannostelija. Sairaanhoitaja Mari Pilpola kertoo, että automaatista on ollut paljon apua kotihoidossa.

Salolaisen Evondoksen kehittämä automaattinen lääkeannostelupalvelu helpottaa paitsi kotihoidon asiakkaiden myös hoitohenkilökunnan arkea. Tradekan tuella Evondos vahvistaa kansainvälistä kasvuaan.

Kun Laitilassa asuvan Tuire Laurenin pitää ottaa päivän lääkkeet, pöydällä nököttävä lääkeannostelija hälyttää ja muistuttaa asiasta. Lääkkeitä on paljon, ja ne pitää ottaa oikeaan aikaan. Aikaisemmin sairaanhoitaja kävi jakamassa lääkkeeni, mutta se tuntui vähän turhalta käynniltä. Nyt minun ei tarvitse kuin painaa nappulaa, kun kone hälyttää ja ottaa lääkkeet itse, Lauren sanoo.

Salolaisen Evondos-yhtiön kehittämä automaattinen lääkeannostelupalvelu on kehitetty juuri tätä varten: sen tarkoitus on auttaa kotihoidon piirissä olevia asiakkaita, kuten vanhuksia, pitkäaikaislääkitystä käyttäviä tai alkavasta muistisairaudesta kärsiviä. Palvelu koostuu lääkeannostelurobotista ja sen etähoitojärjestelmästä.

Lääkkeet tulee otettua oikea-aikaisesti, mikä on erittäin tärkeää.

– Lääkeannostelija ohjaa asiakkaitamme omatoimisuuteen ja lisää hallinnan tunnetta, sillä asiakas ei ole niin riippuvainen sairaanhoitajasta. Lisäksi lääkkeet tulee otettua oikea-aikaisesti, mikä on esimerkiksi Parkinsonin taudissa erittäin tärkeää, kertoo Mari Pilpola, joka työskentelee Laitilan kaupungin kotihoidon sairaanhoitajana.

Sairaanhoitaja auttaa kotihoidon asiakasta
Kotihoidon asiakas saa aina tarvittaessa tukea myös sairaanhoitajalta, jos lääkeannostelijan kanssa tulee pulmia.

Hoitajien aikaa vapautuu hoitotyöhön

Tradeka sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen kertoo, että osuuskunta päätti sijoittaa Evondokseen viime syksynä. Samana vuonna Tradeka laajensi toimintaansa sotemarkkinoilla ostamalla hoivapalveluita tarjoavan MedGroupin, joten sijoitus Evondokseen tuntui luontevalta jatkolta aloitetulle työlle.

– Päätöstä tuki myös totta kai se, että Evondos on suomalainen yhtiö, jonka tuote on hyväksi todettu ja sille on selkeä tarve.

Tradekan sijoitus Evondokseen on osa Tradekan strategian Luo uutta -kategoriaa, jonka tarkoituksena on tukea uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.

Sijoitus Evondokseen on osa Tradekan strategian Luo uutta -kategoriaa.

Evondoksen viestintäjohtaja Leena Manner kertoo, että lääkeannostelijan tuotekehityksen alkusykäyksestä vastasi yhtiön nykyinen operatiivinen johtaja Mika Apell. Hän seurasi oman isoäitinsä kotihoitoa lapsena ja harmitteli sitä, miten kiireisiltä hoitajat vaikuttivat. Aikaa ei jäänyt kuulumisten vaihtoon, kun hoitaja joutui keskittymään vain lääkkeiden jakoon.

– Parhaimmillaan lääkeannostelija vapauttaa hoitajien aikaa muuhun hoitotyöhön ja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa, Manner sanoo.

Evondoksen kehittämää lääkeannostelijaa on helppo käyttää.
Evondoksen kehittämää lääkeannostelijaa on helppo käyttää. Automaatti kertoo, kun on aika painaa nappia ja ottaa valmiiksi annostellut lääkkeet.

Asenneilmapiiri muuttuu pikkuhiljaa

Evondos on edelläkävijä, sillä vastaavaa tuotetta ammattikäyttöön ei ole kehitetty muualla maailmassa. Tällä hetkellä lääkeannostelija on käytössä Suomen lisäksi Norjassa ja Ruotsissa. Asiakkaita ovat ammattimaista kotihoitoa tarjoavat organisaatiot, kuten kunnat ja yksityinen sektori. Manner myöntää, että Evondos on pioneerin asemassaan kohdannut vastustustakin. Päättäjiä, hoitohenkilökuntaa ja kotihoidon asiakkaiden omaisia on mietityttänyt, voiko robotti huolehtia vastuullisesta tehtävästä.

Suomalainen Evondos on edelläkävijä. Vastaavaa tuotetta ei löydy.

– Onneksi asenteet ovat muuttuneet. Hoitohenkilökunnan ei varmasti tarvitse pelätä, että työt loppuisivat tulevaisuudessa, Manner sanoo ja lisää, että lääkeannostelijan avulla on nimenomaan saatu parannettua potilasturvallisuutta. 

Evondoksen tavoitteena lähivuosina on kasvaa kannattavasti ja valloittaa Pohjoismaat.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje