Tradeka-yhtiöt

Lue lapselle -hanke muistuttaa ääneen lukemisen tärkeydestä

Vanhempien oppaita on saatavilla jo 15 kielellä. Kuva Mirkka Goldnick.

Kun päiväkodeissa muutama vuosi sitten koettiin, että lapsille lukeminen kotona on vähentynyt, Lukukeskus kääri hihat ja kutsui asiantuntijat kokoon. Syntyi Lue lapselle -hanke, joka muistuttaa innostavalla tavalla lukemisen tärkeydestä lasten vanhempia ja varhaiskasvattajia. 

Lue lapselle -hanke on vuosien myötä laajentunut ja tietoisuus lukemisesta on lisääntynyt – materiaaleja kaivataan kuitenkinkin koko ajan enemmän ja uusia kohderyhmiäkin riittää vielä. Tradekan perustama Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS) myönsi hankkeelle tänä keväänä apurahan, jonka ansiosta lukemisen tasavertaisuutta voidaan jälleen viedä hieman eteenpäin, kun Lukukeskus pystyy tavoittamaan uusia päiväkoteja, kirjastoja ja perhepäivähoitajia. 

"Haemme aktiivisesti uusia verkostoja, jotta tieto lukemisesta leviäisi mahdollisimman laajalle. KOTSilta saamallamme tuella laajennamme erityisesti materiaalien kielivalikoimaa ja kartutamme verkkopalvelun sisältöjä. Supersuosikkiamme Lue lapselle -lukumittaakin voimme taas lähettää moniin odottaviin päiväkoteihin", kertoo Emmi Jäkkö, Lukukeskuksen kehittämispäällikkö. 

"KOTS tukee mielellään Lue lapselle -hankkeen kaltaisia vaikuttavia ja innostavia hankkeita, joilla edistetään säätiön arvojen mukaisesti tasavertaisuutta ja joiden kohderyhmänä ovat lapset ja perheet. Lisäksi haluamme edistää sitä, että perheet lukevat yhdessä", sanoo KOTSin asiamies Satu Niemelä.

Materiaaleja ammattilaisille ja lasten vanhemmille 

Lukukeskus on lukutaidon ja lukemisen asiantuntijajärjestö ja sen toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja ymmärrykseen suomalaisten lukutaidosta ja lukemisen tilasta. Myös Lue lapselle -hankkeen materiaaleja on ollut kehittämässä laaja joukko eri alojen ammattilaisia: lastenkirjallisuuden asiantuntijoita ja tutkijoita, lastenkirjailijoita, kuvittajia, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, monikulttuurisuuden ja monikielisyyden asiantuntijoita, varhaiskasvattajia ja kirjaston ammattilaisia. Palautetta on kerätty lisäksi neuvolan terveydenhoitajilta sekä tietysti lasten vanhemmilta. 

"Lukukeskuksen työn tavoitteena on mahdollistaa tasavertaiset mahdollisuudet lukutaidolle ja lukemiselle kaikenikäisille, siksi materiaalit palvelevat niin lasten vanhempia kuin esimerkiksi varhaiskasvattajia, opettajia sekä kirjaston ja neuvolan henkilökuntaa. Lasten vanhemmille on omat oppaat ja ammattilaisille omansa", Jäkkö selittää. 

Tämän lisäksi hankkeen sisällöt ovat kenen tahansa ulottuvilla luelapselle.fi-verkkopalvelussa. Verkkoon on koottu muun muassa vanhempien oppaat 15 kielellä, asiantuntija-artikkeleita ja kirjavinkkilistoja eri ikäisille lapsille. 

"Verkkosivuilta löytyy myös lorupankki siltä varalta, että lukemista kaivataan yllättäen esimerkiksi ruuhkabussissa tai lääkäriä odotettaessa." 

Lukumitta osoittautui supersuosituksi. Kuva Niki Strbian.

Varhaislukeminen vaikuttaa lapsen kehitykseen 

Iltasatuperinne on niin kiinteä osa suomalaista traditiota, että se sai viime vuonna paikan UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön kansallisella listalla. Vaikka lukuhetket saattavatkin välillä arjen kiireissä unohtua, perintöä kannattaa vaalia, sillä varhaislukemisella on tutkitusti monia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Mitä aiemmin lapselle aletaan lukea ääneen, sitä paremman pohjan lapsi saa kielelliselle kehitykselleen. Jäkkö kertoo, että ääneen lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä, kasvattaa ja monipuolistaa sanavarastoa ja tukee lapsen itseilmaisua. 

"Tutkimuksissa on todettu, että lapsi, jolle on luettu, pärjää usein paremmin porukassa juuri näiden taitojen ansiosta. Lukeminen vahvistaa myös sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä." 

Lukukeskuksen teettämän selvityksen mukaan yli puolet vanhemmista kertoo lukevansa lapselleen, koska ovat lukeneet uutisia lukemisen hyödyistä. Siksi onkin tärkeää, että tieto lukemisen tärkeydestä tavoittaa kaikki vanhemmat.

Toisaalta 65 % suomalaisvanhemmista kokee lukevansa lapselleen liian vähän, paljastaa Lukukeskuksen vuonna 2020 teettämä tutkimus. Lukemisen tärkeydestä kertominen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on muistuttaa siitä, miten ihania yhteiset lukuhetket ovat, ja mitä ne voivat antaa lapselle ja vanhemmalle. 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö KOTS on Tradekan vuonna 2012 perustama kuluttajien asemaa ja taloudellista tietämystä edistävä säätiö. KOTS tukee edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa toimintaa sekä tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje