Vuosietu

Muutoksentekijä haluaa tarttua epäkohtiin - lahjoituksilla rajat ylittävää yhteistyötä

Osuuskunta Tradekan, Tradekan säätiön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön (KOTS) lahjoituksia kohdistetaan muun muassa lapsiin, vanhuksiin, tieteeseen, kulttuuriin ja uusiin innovaatioihin. Nämä kolme tahoa palauttavat vuosittain yhteiskuntaan merkittävän summan apurahoina ja lahjoituksina: vuonna 2022 yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. 

Apurahojen ja lahjoitusten myöntäminen yleishyödylliseen toimintaan on Tradekalle osa sosiaalista vastuuta ja yhteisöön vaikuttamista. Tradeka haluaa olla tukemassa kohteita, jotka luovat uutta ja muuttavat perinteisiä, totuttuja toimintatapoja ja rakenteita. 

“Tämän vuoksi Tradeka on usein mukana jo hankkeiden pilottivaiheissa. Lähestymistavan muuttaminen, yllättävienkin tahojen yhteistyö ja uuden teknologian sovittaminen perinteiseen toimintamalliin ovat esimerkkejä tällaisesta uuden luomisesta”, sanoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Aito yhteistyö ja sektorirajat ylittävä keskustelu luovat uutta 

Lahjoitustoimintansa kautta Tradeka on vuosittain tekemisissä kymmenien säätiöiden, järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa, joten voisi sanoa, että osuuskunta tietää ja tuntee laajasti kolmannen sektorin toimijoita. Tradekan jakamien lahjoitusten parissa vuosia työskennellyt Niemelä kertookin, että rajat ja siilot ylittävälle keskustelulle on yhteiskunnassa tarvetta: 

“Sitä ei voi olla liikaa. Rajat ylittävä yhteistyö on avain yhteiskunnan monimutkaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen.” 

Tällaista keskustelua halutaan luoda Helsingissä syyskuussa järjestettävässä Waves-tapahtumassa, jota Tradeka on ollut rahoittamassa. Tapahtuma tuo yhteen joukon yksityisiä ja julkisia toimijoita, poliittisia vaikuttajia, muutoksentekijöitä, sijoittajia ja yhteiskunnallisia yrityksiä. 

Tapahtuman projektipäällikkö Johanna Ahlström kuvaa muutoksentekijöitä näin: “Muutoksentekijä tarkoittaa sisäsyntyistä halua tarttua epäkohtiin. Se on tunne sisällä, joka saa yrittämään uudelleen toista kautta. Muutosta voi rakentaa lukemattomilla tavoilla, mutta siihen tarvitaan oikea aika, paikka ja ihmiset.” 

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta 

Waves - Summit for Changemakers, Social Innovations and Impact Entrepreneurs on tapahtuma, jonka tarkoituksena on rohkaista eri sektorien toimijoita rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta yhdessä erityisesti sosiaalisten innovaatioiden kautta. Sosiaaliset innovaatiot ovat tehokkaampia, tasa-arvoisempia ja kestävämpiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin kuin jo olemassa olevat ja ne tuottavat arvoa ensisijaisesti yhteiskunnalle kokonaisuutena.   

“Tarkkaan harkittu ja huolella rakennettu ohjelma auttaa tarjoamaan osallistujille oivalluksia, vahvistamaan verkostoja ja lisäämään toimialat ylittävää yhteistyötä yhteisten kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo Ahlström. 
Tapahtuma lisää työkaluja kestävän yhteiskunnallisen muutoksen rakentamiseen ja siellä keskustellaan muun muassa sosiaalisiin innovaatioihin sijoittamisesta ja siitä, miten luodaan sijoitussalkku, joka tukee yhteiskunnan positiivista muutosta sekä siitä, miten luodaan toimintaympäristö, joka ruokkii sosiaalisia innovaatioita.  

“Haluamme antaa muutoksentekijöille uusia työkaluja heidän jokapäiväiseen työhönsä. Haluamme myös herättää keskustelua ja ymmärrystä sosiaalisten innovaatioiden roolista ja potentiaalista yhteiskunnassa ja siten mahdollistaa uusien rahoituskanavien ja tuki- ja kiihdyttämismuotojen kehittymistä.” 

Iloa ja energiaa täynnä oleva tapahtuma haluaa juhlistaa sosiaalisten innovaatioiden, muutoksen tekemisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia. Tapahtuman järjestää Ashoka verkoston pohjoismainen osasto Ashoka Nordic, joka on maailman laajimman sosiaalisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkosto. 

"Tradeka on mukana tukemassa tapahtumaa, koska haluamme kirittää uusien innovaatioiden syntymistä. Ashoka tuo tähän kansainvälisen ulottuvuuden, mikä voi avata suomalaisille innovaatioille tietä niiden laajempaan hyödyntämiseen”, sanoo Niemelä.


Waves - Summit for Changemakers, Social Innovations and Impact Entrepreneurs

Tapahtuma järjestetään torstaina 15.9. Tapahtumapaikka on Miltton House, Helsinki. Tule kohtaamaan muut muutoksentekijät! 

Wavesin ohjelma koostuu muutoksentekijöiden keynote-puheenvuoroista, esityksistä, paneeleista, workshopeista sekä tapaamisista ja verkostoitumisesta. 

Lippuja voi ostaa täältä. 
Tradeka jakaa tapahtumaan 5 livelippua somekommentoijien kesken. Säännöt.

Tapahtuman saaman apurahan on myöntänyt Tradekan säätiö. 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity