Tradeka-yhtiöt

Restel panostaa vuorovaikutukseen ja valmentaa nuoria tulevaan työelämään

Ravintola-alalta löytyy monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Näin on myös Tradeka-konserniin kuuluvan Restelin kohdalla; erityisesti yhtiön pikaruokaravintoloissa, kuten Burger Kingissä työskentelee paljon työelämän ensikertalaisia.  

Kaksivuotisessa Yhdessä työhön -hankkeessa Burger King ja Diakonissalaitos ovat keskittyneet nuorten työelämä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä nuorten työhön pääsemisen helpottamiseen. Tradekan, Euroopan sosiaalirahaston, Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen hoivan rahoittamaan hankkeen valmennuksessa on jo ollut 37 nuorta ja useita kymmeniä on osallistunut muun muassa työpajoihin. Hankkeen piiriin otetaan edelleen uusia osallistujia. 

Nuorten kanssa korostuu sosiaalinen vastuu 

Kun työntekijöissä on paljon nuoria, korostuu yhtiön käytännöissä ja tekemisessä sosiaalinen vastuu. Uudet tulokkaat saattavat tarvita huolellisempaa perehdytystä kuin työelämän konkarit, lisäksi nuorille kerrotaan myös yleisistä työelämään ja työn tekemiseen liittyvistä vastuista, käytännöistä ja eduista. 

"Tämä on tiedostettu Restelissä jo pitkään ja siksi kannammekin saamamme vastuun huolellisesti. Meille on todellinen kunniatehtävä olla nuorten ensimmäinen työpaikka", kertoo Restelin HR-johtaja Marika Mäkelä. 

Restelillä on halua olla luotettava työnantaja, joka tukee ja valmentaa työntekijöitään – myös pikaruokaravintolauran jälkeiseen työelämään. Ravintola-ala tarjoaa oivallisen mahdollisuuden harjoitella taitoja, jotka antavat eväät menestyä kaikenlaisissa töissä ja työyhteisöissä: Asiakaspalvelun, myynnin, tiimityöskentelyn ja johtamisen osaamisesta on hyötyä alalla kuin alalla. 

“Restelissä työntekijät nähdään kokonaisina ihmisinä ja otamme huomioon työntekijöiden toiveet ja erilaiset elämäntilanteet. Halusimme esimerkiksi alkaa tarjota mahdollisuutta talousneuvontaan, kun huomasimme, että yhä useampaan pitkittyneeseen poissaoloon liittyy kokonaisvaltainen hyvinvointi, johon voi sisältyä myös oman talouden vaikeudet”, Mäkelä sanoo. 

Palkka haltuun -hankkeesta ja talousneuvonnasta on kirjoitettu aiemmin Tradekan blogissa, lue juttu tältä sivulta.

Marika Mäkelä kertoo Restelin olevan ylpeä siitä, että se saa antaa niin monelle nuorelle eväät tulevaankin työelämään.


Vuorovaikutuspelistä apua ravintoloiden arkeen 

Viime vuonna käynnistyneessä Yhdessä työhön -hankkeessa on selvitetty, millaista tukea nuoret työntekijät ja esimiehet kaipaavat työarkeensa. Tämän jälkeen lähdettiin etsimään ja kokeilemaan uusia toimintamalleja haastaviksi koettuihin vuorovaikutustilanteisiin. Hankalia tilanteita esimiehille voivat olla erilaista puuttumista sisältävät tilanteet, esimerkiksi työkykyyn tai palautteen antamiseen liittyen. Hankkeen aikana testattiin myös uudenlaisia osallistavia kokouskäytäntöjä, jotka saivat kiitosta sekä ravintola- että vuoropäälliköiltä. Parhaaksi todetut toimintamallit ja työhön positiivisesti vaikuttavat käytännöt jäävät osaksi ravintoloiden arkea hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Hankkeen puitteissa Restel on myös rakentanut yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa C.A.R.E.-pelin, jonka avulla työntekijät voivat helposti harjoitella vaikeissa tilanteissa viestimistä. C.A.R.E-pelin testiryhmä koki pelin hyödylliseksi ja nyt tarkoituksena on saada osallistujien kokemusten jakamisen ja keskustelemisen myötä vielä lisää erilaisia näkökulmia näihin vuorovaikutustilanteisiin. 

Hanke on lisännyt vuorovaikutusta myös johdon ja ravintolahenkilöstön välillä samalla, kun se on tuonut yhteisiin pöytiin keskusteltavaksi sen, miten ravintoloihin luodaan Burger Kingin arvojen mukainen ilmapiiri. Diakonissalaitoksen Yhdessä työhön -hankkeen projektipäällikkö Aino Bain on seurannut hanketta läheltä: 

“Yhteistyön aikana olemme saaneet nähdä, että nuorten työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta todella välitetään Burger Kingissä. Tavoitteet on otettu vakavasti, ja hanketyölle on varattu aikaa ja resursseja. Keskustelut niin valmennuksiin ja pilotteihin osallistuneiden nuorten ja johtotiimiläistenkin kanssa ovat olleet avoimia ja rakentavia, ja myös vaikeammista aiheista on ollut mahdollista puhua aidosti ja rehellisesti.” 

Helmikuussa 2020 käynnistynyt Yhdessä työhön -hanke päättyy tulevana syksynä lokakuussa. Hanke on näkynyt Burger Kingin ravintoloissa ja hoivapalveluja tarjoavan Diakonissalaitoksen Hoivan yksiköissä Helsingissä ja Järvenpäässä. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje