Blogi

Vastustaja vai paras kaveri? – Sisäinen tarkastus on yhdessä tekemistä

Sisäinen tarkastus portaikko kuvaaja Lasse Lecklin

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa se, että organisaation toiminta on laadukasta ja, että tekemisen hyvä laatu välittyy myös ulospäin asiakkaille, sidosryhmille ja esimerkiksi potentiaalisille uusille työntekijöille.

Moni saattaa pelästyä tai hätääntyä, kun kuulee, että sisäinen  tarkastaja on tulossa tarkastuskäynnille tai tekee tarkastuksen, joka koskee omaa työtä. Todellisuudessa syytä huoleen ei ole! Tarkastajat eivät nimittäin ole sormella osoittelijoita tai virheen etsijöitä, vaan heidän tarkastuksensa tavoitteena on auttaa yksikköä ja sen työntekijöitä sekä kehittää ja korjata organisaation toimintaa.

Sisäisen tarkastajan voi siis ajatella luotettuna ystävänä, joka kehuu hyvin tehdystä työstä, mutta huomauttaa myös, jos hampaiden väliin on jäänyt salaattia.

Tradeka-konsernin sisäiset tarkastajat Erja Kiiskilä ja Henrik Tikkanen korostavatkin, että yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat sisäiseen tarkastukseen olennaisesti kuuluvia osia:

– Keskeisin meidän työtä kuvaava sana on vuorovaikutteisuus. Tarkastuksen aloituspalaverista loppuraporttiin asti toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, sanoo Kiiskilä, joka toimii sisäisen tarkastuksen päällikkönä.

Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota kehittymään

– Tehtävänämme on auttaa organisaatiota kehittymään ja tukea sitä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Työ on paljon laaja-alaisempaa kuin yleisesti ajatellaan, sillä tarkastettava kohde voi käytännössä olla mikä vain prosessi, Tikkanen kertoo.

Työ sisältää toki talouteen liittyviä tarkastuksia, mutta Tradeka-konsernissa voidaan yhtä lailla tarkastaa esimerkiksi lääkehallintaa, pöytäkirjoja tai ravintoloita. Kaksikko tekee valtaosan työstään työpöydän ääressä, sillä kokouksia, viestinvaihtoa ja raportteja riittää, kun osallisten mielipiteitä kuullaan tarkastuksen eri vaiheissa. Ulospäin näkyvin osa sisäisen tarkastajan työssä on kuitenkin se, kun tarkastajat jalkautuvat johonkin organisaation toimipisteeseen. Käyntejä kertyy vuosittain kymmeniä.

Olennainen rooli myös vastuullisuustyössä

Tradeka korostaa vastuullisuutta omassa ja omistamiensa yhtiöiden toiminnassa. Vastuullisuuden yksi keskeinen osa-alue on hyvä ja läpinäkyvä hallinto; Tradeka onkin sitoutunut noudattamaan soveltuvin osin listayhtiöiden Corporate Governance -hallinnointikoodia. Sisäinen tarkastus on oleellinen osa Tradekan vastuullisuustyötä raportoidessaan vastuullisuuteen liittyviä havaintoja ja antaessaan suosituksia sen kehittämiseksi.

Osuuskunta Tradekan omistavat sen jäsenet, joten sitä kautta on myös heidänkin etunsa, että yrityksessä asiat tehdään vastuullisesti ja siten, kuten on luvattu, sanoo Tikkanen.

– Toisaalta jäsenet ovat monesti myös konsernin yhtiöiden asiakkaita ja tällöin heille näkyy konkreettisesti se, miten hyvin prosessit toimivat vaikkapa siellä ravintolassa, täydentää Kiiskilä.

Sisäinen tarkastus neuvotteluhuone kuvaaja Lasse Lecklin

“Kaikista konsernin asioista pitää tietää ainakin vähän!”

Kun asiakas odottaa enenevässä määrin ostamansa palvelun tai tuotteen tuottajalta vastuullisuutta niin ympäristön kuin sosiaalisenkin vastuun osalta, on yritysten panostettava vastuullisuuteen omissa prosesseissaan ja tuotantoketjuissaan. Vastuullisuuden merkityksen lisääntyminen on saanut organisaatiot myös huomaamaan sisäisen tarkastuksen merkityksen ja sen rooli on viime vuosina vahvistunut ja ammattikunta Suomessakin kasvanut.

–  Sisäiseksi tarkastajaksi hyvän pohjan antaa tausta tilintarkastajana, tavallisesti tarkastajalla on taustallaan ylempi korkeakoulututkinto ja kauppatieteen opintoja, kertoo yksikön päällikkö Kiiskilä. Hän on suorittanut myös kansainvälisen CIA-sertifioinnin, joka nimestään huolimatta on nimenomaan sisäisen tarkastuksen tutkinto.

Pienessä kahden hengen tiimissä työnjako ei aiheuta päänvaivaa, vaan Erja ja Henrik jakavat työt kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien mukaan. Tarkastajakaksikon työ on monipuolista ja kaikkea muuta kuin tylsää:

– Jatkuvasti tulee uutta opeteltavaa. Varsinkin Tradekan kaltaisessa monialakonsernissa vastaan tulevat eri toimialoja koskevat omat lait ja vaatimukset. Kaikesta organisaation toimintaan liittyvästä pitää tietää ainakin vähän!

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity