Tradeka-yhtiöt

Tradeka kehittää vastuullisuuttaan – “Haluamme olla tekemässä muutosta”

Tradekan vastuullisuusraportti julkaistiin tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa, mutta jo nyt suunnitellaan sekä kuluvan vuoden raporttia että seuraavia askelia, joilla konsernin ja sen yhtiöiden vastuullisuutta saadaan vietyä eteenpäin.

Raportointi on keskeisessä osassa vastuullisuustyötä, sillä vastuullisuuteen kuuluu olennaisesti läpinäkyvyys. Raportissa kerrotaan oman organisaation ulkopuolelle, esimerkiksi omistajille ja asiakkaille, tämänhetkisestä vastuullisuustekemisen tasosta, onnistumisista, kehityskohteista ja tavoitteista. 

Vastuullisuustyö vaatii pitkäjänteisyyttä, eikä vastuulliseksi yritykseksi ole oikotietä – lisäksi vastuullisuus käsitteenä ja toimintana kehittyy maailman muuttuessa, joten eteen tulee jatkuvasti uusia huomioitavia näkökulmia. Esimerkiksi viime vuonna strategiaan tehty lisäys ilmastotavoitteiden huomioimisesta käynnisti kaikissa yhtiöissä hiilijalanjälkilaskennan.

Tradekan kokoisessa monialakonsernissa liikkuvia palasia kyllä riittää, joten vastuullisuustyö ei hevillä lopu. Iso osa vastuullisuustyöstä onkin taustalla tehtävää melko byrokraattista ja sitkeää puurtamista. Eteenpäin päästään askel kerrallaan kehittämällä toimintaa sosiaalisen, taloudellisen tai ympäristövastuun näkökulmasta.

"Tässä nälkä kasvaa syödessä, sillä tavoitetasoa on jatkuvasti mahdollista kasvattaa. Myönnämme auliisti, että emme ole täydellisiä tai valmiita, vaan kehitymme ja opimme koko ajan lisää. Pysyvää on kuitenkin se, että haluamme näyttää tietä ja olla yhdessä tekemässä muutosta", kertoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Vastuullisuus ja sen raportointi on yhteispeliä 

Tradeka raportoi vastuullisuudestaan vuosittain ja tuorein raportti on järjestyksessään toinen. Molemmat tehdyt raportit ovat verkkosivuilla kaikkien luettavissa.

"Raportoinnissa on pyritty selkeään ilmaisuun ja muotoon, jotta mahdollisimman moni Tradekan jäsen ja konsernin työntekijä voisi matalalla kynnyksellä tutustua Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden vastuullisuustyöhön ", Niemelä kuvailee. 

Viimevuotisessa raportissa ovat Tradekan lisäksi mukana konsernin yhtiöt Restel ja Lehtipiste. Kuluvan vuoden raporttiin tulee mukaan konsernin uusin yhtiö A-Katsastus. Tytäryhtiöistä Med Group raportoi omasta vastuullisuustyöstään itsenäisesti. 

"Vastuullisuusraportti on meille oikeastaan vastuullisuuspäiväkirja",

kertoo Med Groupin asiakaskokemusjohtaja Anna Korpivaara ja jatkaa: 

“Raportti kattaa edellisen vuoden lukujen ja tilastojen lisäksi konkreettisia vastuullisuustekoja ja on sitä kautta tärkeä väline oman toiminnan tarkasteluun. Teemme itsenäisen raportin, sillä se tukee parhaiten oman vastuullisuustyömme jatkuvaa kehittämistä ja matkaamme sote-alan vastuullisimmaksi yritykseksi. Vastuullisuusraporttiin kirjattuja sisältöjä käytämme koko vuoden ajan kaikissa somekanavissamme sopivina pieninä lukupaketteina ja keskustelun herättäjinä.” 

Henkilöstölle jaettiin viime vuonna hengityssuojaimia ja kangasmaskeja töissä, työmatkoilla ja
vapaa-ajalla käytettäväksi.

Tradekassa vastuullisuusraporttia tehdään yhdessä siinä mukana olevien yhtiöiden ja heidän vastuullisuusvastaaviensa kanssa. Suurin osa tehtävästä työstä on systemaattista kehittämistä, mutta menneenä vuonna toiminnassa korostui sosiaalinen vastuu ja monet sen piiriin kuuluvista teoista syntyivät ilman suurempia suunnitelmia, reaktiona pandemian vuoksi äkisti muuttuneeseen maailmaan.

Osuustoimintaan kuuluu vastuullisuus

Vastuullisia ja kestäviä tekoja on toki tehty Tradekassa ennen raportoinnin aloittamistakin. Osuustoiminta yritysmuotona tarjoaa hyvän lähtökohdan vastuullisella liiketoiminnalle, sillä sille on ominaista toiminnan pitkäjänteisyys. Tradekassakin vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat olleet läsnä koko sen yli 100-vuotisen historian ajan. Nyt tosin suuntana on entistä systemaattisemmin pyrkimys parempaan. Vastuullisuustyössä pyritään tekemään konkreettisia parannuksia sekä omassa toiminnassa että ympäröivässä maailmassa.

Pyrkimys vastuullisuuteen on myös merkittävä satsaus liiketoiminnan tulevaisuuteen. Omistajana Tradeka tavoitteleekin sitä, että sen omistamat yritykset ovat toimialojensa vastuullisimpia ja konsernin yhtiöille on asetettu tavoitteita vastuullisuuteen liittyen. Vuonna 2020 vastuullisuuslinjauksiin lisättiin Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen ja lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen. 

“Tämä tarkoittaa, että kaikissa konsernissa tehtävissä päätöksissä tulisi aina ottaa huomioon myös ilmastonäkökulma”, selittää Niemelä. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje