Tradeka-yhtiöt

Tradeka tekee hyvää – edustajistokaudella lahjoituksiin yli 16 miljoonaa

Vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä Tradekan toimintaa ohjaavia arvoja. Ne näkyvät niin osuuskunnan päivittäisessä toiminnassa kuin strategiassakin: liike- ja jäsentoiminnan lisäksi nimittäin keskeinen toiminta-ajatus Tradekassa on ohjata merkittävä osa tuotoista yhteiseen hyvään.

Apurahojen ja lahjoitusten myöntäminen yleishyödylliseen toimintaan on Tradekalle osa sosiaalista vastuuta ja yhteisöön vaikuttamista sekä osa Tradekan voitonjakolupausta. Lahjoitustoiminta perustuu osuuskunnan sääntöihin. 

Kuluvalla edustajistokaudella eli vuosien 2016 ja 2022 välillä Tradeka on palauttanut yhteensä 16,9 miljoonaa euroa yhteiseen hyvään. Vuonna 2020 Tradekan lahjoitussumma oli 1,1 miljoonaa euroa. 

Osuuskunta Tradekan lisäksi apurahoja myöntävät myös Tradekan säätiö ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS)

Apurahoja monipuolisesti erilaisille kohteille ja hankkeille 

Myönnettävien apurahojen ja lahjoitusten kautta Tradeka haluaa olla mukana vahvistamassa Suomen tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, innovointia ja yrittäjyyttä. Apurahahankkeiden kohteina ovat olleet esimerkiksi lapset, ikäihmiset, tiede, taide, kulttuuri, tasa-arvotyö, tutkimus ja innovaatiot. 

“Haluamme olla mahdollistamassa jonkin täysin uuden kokeilua ja siksi Tradeka on usein tukemassa toimintatapoja uudistavia hankkeita niiden pilottivaiheessa. Apurahoja on myös myönnetty muulta taholta, kuten vaikkapa EU:lta, anotun apurahan omavastuuosuuteen,” kertoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä. 

Hakemuksen apurahaa varten voi jättää kuka tahansa yleishyödyllinen toimija, sillä hakukriteereissä ei ole rajattu sitä, kenelle tai millaisille tahoille apurahoja voidaan myöntää. Kaikki viime vuosina apurahoja ja lahjoituksia saaneet on listattu Tradekan ja KOTSin verkkosivuilla.

Lahjoitustoiminnan vaikuttavuutta selvitetty kyselyllä 

Apurahaprosessia kehitetään parhaillaan. Apurahaa saaneille tahoille on tänä syksynä ensimmäisen kerran lähetetty erillinen kysely, jolla on tutkittu apurahojen ja lahjoitusten vaikuttavuutta sekä kerätty palautetta itse prosessista. 

“Kyselyn tulosten perusteella olemme onnistuneet kohdistamaan lahjoitustoimintaa nimenomaan niihin hankkeisiin, jotka olisivat jääneet toteuttamatta ilman Tradekan myöntämää tukea”, Niemelä kertoo kyselyn tuloksista. 

Vastaajat arvioivat, että asteikolla yhdestä kymmeneen saadun apurahan tärkeys organisaation tai tahon kokonaisrahoitukselle oli 9,2. Vastaajista 92 %:n mukaan myönnetty apuraha mahdollisti jotain, mikä muuten olisi jäänyt toteuttamatta. 

Osana lahjoitustoiminnan kehittämistä Tradekassa pohditaan keinoja yhdistää lahjoitustoimintaan ilmastotyö:

“Olemme kehittämässä apurahojen ympäristövaikutusten arviointityökalua. Haluaisimme, että kaikki meiltä apurahaa saavat tahot tutustuisivat työkalun avulla oman hankkeensa ilmastovaikutuksiin” visioi Niemelä. 

“Työkalu on tarkoitus pilotoida jo tulevana keväänä.”


Haku ajankohtaista alkuvuodesta

Apurahojen ja lahjoitusten haku on pian taas ajankohtaista! Kaikkia Tradekan ja sen säätiöiden myöntämiä apurahoja haetaan verkosta löytyvillä lomakkeilla. Osuuskunta Tradekalla ja Tradekan säätiöllä on yhteinen lomake, KOTSilla on oma lomake. 

Lomakkeet ovat aina avoinna, mutta saapuneita hakemuksia käsitellään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Hakuaika päättyy Tradekan säätiöllä ja Osuuskunta Tradekalla 31.1. ja KOTSilla helmikuun lopussa. Alkuvuonna jätetyt hakemukset ehtivät kevään apurahojen jakokierrokselle; jos budjetti kuitenkin sallii, voidaan jakoa täydentää vielä myöhemminkin.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje