Tradeka-yhtiöt

Vaaleissa voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan – osallistuminen on tärkeää myös vaalien välissä

Anu Puusa
Aineettoman pääoman johtamisen professori Anu Puusa toimii myös itse osuuskuntien hallinnossa.

Osuuskunta Tradekan vaalit järjestetään kuuden vuoden välein ja seuraavat vaalit ovat jo nurkan takana ensi helmikuussa. Silloin Tradekan 200 000 jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenet valitaan edustajistoon ja sananmukaisesti edustamaan jäsenistöä. 

Ilmeisiä keinoja vaikuttaa on kaksi: ehdolle asettuminen ja äänestäminen. Tradekan vaaleissa ehdokkaaksi pääsevät kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöstöjäsenet, jotka ovat liittyneet osuuskuntaan 31.10. mennessä. Äänestää saavat osuuskunnan jäseniksi kuluvan vuoden loppuun mennessä liittyneet.

Demokratia on osuuskunnan keskeinen arvo 

Omatoimisuus, omavastuisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja demokratia. Nämä arvot ovat osuustoiminnan perusta ja ne ovatkin pysyneet miltei muuttumattomina osuustoiminnan aivan alkuajoista saakka, jo yli 170 vuotta. 

”Osuuksien lukumäärästä riippumatta jokaisella on jo alusta alkaen ollut käytössään yksi ääni. Kansanvaltainen hallinto on siis ollut lähtökohtainen arvo osuustoimintaliikkeelle, vaikka sääntöihin demokratia lisättiin vasta 1930-luvulla”, kertoo osuustoimintaan perehtynyt UEF Business Schoolin aineettoman pääoman johtamisen professori Anu Puusa

Kun osuuskuntalaki tuli Suomessa voimaan 1900-luvun alussa, pääsivät naiset ja miehet jo silloin äänestämään osuuskuntavaaleissa tasavertaisesti. Suomessa valtiollisissa vaaleissa äänioikeus ulotettiin yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä myös naisille kuuluvaksi ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906.

Jäsenten ääni kuuluviin vaalien välissä 

”Täytyy muistaa, että demokratia ei ole sama asia kuin vaalit. Vaalien lisäksi jäsenten äänen tulee kuulua myös muilla tavoin osuuskunnan toiminnassa”, Puusa muistuttaa. 

Tradeka onkin viime vuosina halunnut tuoda jäsenet jälleen lähemmäksi osuuskunnan päätöksentekoa vaalien välissä. Nyt jäsenet voivat tehdä ja kannattaa jäsenaloitteita sekä vaikuttaa muun muassa lahjoitusten kohdentamiseen jäsenäänestyksissä. Kaikki tämän syksyiseen äänestykseen valitut kohteet olivat lisäksi Tradekan jäsenistön ehdottamia. Jäsenäänestys ja jäsenaloite ovat konkreettisia ja helppoja tapoja lisätä jäsendemokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia oman osuuskunnan toimintaan. 

Viime vuosina aivan kaikkien vaalien yhteydessä on puhuttu äänestysaktiivisuudesta. Puusa korostaa, että ihmisiä ei voi syyttää siitä, että he ovat passiivisia. 

”Ihmisten huomiosta kilpailee moni asia. Eikä ihminen voi kokea omistajuutta johonkin, mistä hän ei tiedä. Tässä kohden osuuskuntien on katsottava peiliin, sillä he ovat laiminlyöneet tehtävänsä, jos ihmiset eivät tiedä osuuskuntien periaatteista ja vaaleista.” 

”Jos tämän päivän ihminen tuntee intohimoa, niin kyllä hän osaa lähteä liikkeelle.” 

Osuuskuntamallissa keskeisessä asemassa ovat ihmiset, siis jäsenet, jotka käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluita ja vaikuttavat sen toiminnassa. Osuuskunnan tuleekin Puusan mukaan huolehtia siitä, että se jatkuvasti vastaa jäsenistön tarpeisiin. 

Jäsenistön edustaminen on vastuullinen tehtävä 

Tradekan edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu esimerkiksi tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely sekä henkilöstövalinnat muun muassa osuuskunnan hallitukseen. Lisäksi edustajisto on tärkeä linkki hallintojohdon, operatiivisen johdon ja jäsenten välillä. 

Anu Puusa on aivan vastikään tutkinut hallinnon rooleja osuuskunnissa ja muistuttaa, että ehdolle asettuvien on tärkeä ymmärtää, mihin he ovat hakeutumassa: 

“Tutkimuksemme mukaan kaikki osuuskuntien hallinnossa toimivat ihmiset eivät täysin hahmota hallinnon kokonaisuutta ja eri toimielinten tehtäviä. Vallan keskittyminen ei kuulu osuustoiminnan ideaan. Sen sijaan on tärkeää, että aktiivinen dialogi toimii niin operatiivisen ja hallintojohdon kuin johdon ja jäsenistönkin välillä. Perehtymistä ja perehdyttämistä tarvitaan molemmin puolin.” 

Koska osuustoiminta on yhteistoiminnallinen liike, on ehdokkaaksi lähteneillä vastuu jäsenistölle, eikä hallinnossa edusteta itseä. Osuuskuntien hallinnossa itsekin vaikuttavan Puusan mukaan itsekkäille motiiveille ei ole sijaa. 

”Kyseessä on vastuullinen tehtävä. Saamme mandaatin jäsenistöltä ja siten edustamme heitä. Meillä on myös vastuu pyrkiä jättämään osuuskunta vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville.” 


Tietoa vaaleista

Edustajistovaalit pidetään 1.–15.2.2022.

Vaaleissa osuuskunta Tradekan edustajistoon valitaan 75 jäsentä ja 75 varajäsentä 5 vaalipiiristä. Kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta varaedustajaa kuin varsinaisia jäseniä.

Ehdokkaaksi voivat asettua osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet jäseniksi 31.10.2021 mennessä.

Äänestää voivat kaikki, jotka ovat liittyneet osuuskunnan jäseneksi 31.12.2021 mennessä.

Lisätietoa tradeka.fi/vaalit

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje