Tradeka-yhtiöt

Yhteishanke vie TUL:n urheiluseuroja kohti nuuskattomuutta

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on tänä vuonna käynnistellyt uraauurtavaa hanketta, joka auttaa suomalaista junioriurheilua ja seuratoimintaa sitoutumaan nikotiinittomuuteen.  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa toteutettava yhteishanke on saanut rahoituksen Tradekan perustamalta Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä. Hankkeen pilottivaihe on kauttaaltaan kustannettu KOTSin myöntämällä tuella. 

Tulevaisuudessa nuuskattomuuteen sitoutuminen voi olla ehto julkisille avustuksille. 

“Nykyisellään seuroilla ei ole mahdollisuutta osoittaa omaa sitoutumistaan juuri muuten kuin vastaamalla, että he ovat tai eivät ole sitoutuneet nikotiinittomuuteen ja nuuskattomuuteen. Haluamme nyt luoda mallin, jonka avulla seura voi osoittaa olevansa aidosti sitoutunut ja valmis tarttumaan konkreettisiin toimenpiteisiin”, kertoo TUL:n pääsihteeri Riku Tapio, joka on mukana hankkeessa. 

Sertifioinnilla osoitetaan sitoutuneisuutta 

Hanketta on työstetty kovaa vauhtia, mutta tekemistä riittää, kun koulutusmateriaalien lisäksi tehtävänä on muun muassa konkreettiset puuttumisen työkalut ja toimintamallit, pelisäännöt, markkinointimateriaalit ja sertifioinnit. 

“Sertifiointi on tämän hankkeen uraa uurtava ajatus. Tavoitteenamme on, että mallikkaasti toimineet seurat saavat sertifikaatin, jolla he voivat osoittaa tekemänsä toimenpiteet. Uskoisin, että tässä kontekstissa sertifiointi on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ajattelutapa.” 

Hankkeen verkkosivut julkaistaan pian. Sivuille tulee kattava tietopankki, joka hyödyttää seurojen toimijoita ja lasten ja nuorten huoltajia muun muassa nuuskan käyttöön puuttumisessa. Verkkosivustolle tulee myös listaus mukana olevista seuroista; näin he voivat osoittaa täyttävänsä julkisen tuen saamisen ehdot. 

Seinäjoen Sisu on toiminut hankkeessa pilottiseurana. Kuvassa seuran jalkapalloilijoita markkinointivideon kuvauksissa.


Nuuskattomuuteen sitoutumista on ehditty jo pilotoida Seinäjoen Sisu -urheiluseuran kanssa. Seuran yhteyshenkilönä hankkeessa ollut Jarkko Tenkula kertoo, että Seinäjoella on jo saatu koulutusta ja kehitettyjä toimintatapoja on päästy testaamaan EHYT ry:n paikallistoimijoiden kanssa. 

”Nuuskattomuus ja nikotiinittomuus ovat muiden seurojen tavoin myös meille sekä haaste että tavoite. Hankkeen avulla on kuitenkin päästy oikealle tielle”, Tenkula sanoo ja jatkaa: 

“Haastan kaikki muutkin seurat tarttumaan taisteluun nikotiinittomuutta vastaan niin urheiluseuratoiminnassa kuin muutoinkin nuorten arjessa!” 

Hyvinvointi koostuu useasta tekijästä

“Tämän hankkeen tarkoitus on juurruttaa nikotiinittomuuteen sitouttaminen osaksi TUL:n perustoiminta ja laajentaa samalla liiton vaikutuspiiriä kattamaan koko suomalainen junioriliikunta ja seuratyö”, kuvaa Tapio. 

Aktiivista seuratyötä tukevassa TUL:ssa tavoitellaan paitsi liikunnallisen elämäntavan mahdollistamista, myös laajemmin terveellisiin elämäntapoihin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannustamista. Pelkästään liike ei takaa kokonaisvaltaista hyvinvointia: 

“Kannustamme terveellisten elämäntapojen ja iloa tuottavan liikunnan yhdistelmään, joka takaa hyvinvoinnin. Päihteettömyys tai tarkemmin päihteiden haittakäytön välttäminen on yksilötasolla keskeinen osa hyvinvointia.” 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje