Jäsenäänestys

Jäsenäänestyksessä voit kertoa mielipiteesi! Jäsenäänestykset ovat neuvoa-antavia äänestyksiä, joissa Tradekan jäsenet voivat kertoa mielipiteensä. Äänestykset voivat koskea esimerkiksi lahjoitustoimintaa tai jäsenetujen kehittämistä. Jokaisen jäsenäänestyksen yhteydessä kerrotaan, mistä äänestetään ja miten äänestyksen tulos vaikuttaa päätöksentekoon.

Äänestys tapahtuu Oma Tradeka -palvelussa annetuista aiheista. Jokainen jäsen voi käyttää äänensä yhdessä äänestyksessä vain kerran eikä annettua ääntä voi myöhemmin muuttaa. Äänestäminen on täysin anonyymia.

Jäsenäänestyksen lisäksi jäsenet voivat vaikuttaa tekemällä ja äänestämällä omia jäsenaloitteita

Siirry Oma Tradekaan

Jäsenäänestys käynnissä 30.9. asti

Vaikuta lahjoitusten jakamiseen jäsenäänestyksessä. Äänestys käynnistyy Oma Tradeka -jäsenportaalissa 14.8. ja äänestysaikaa on 30.9. asti.

Jäsenäänestyksen perusteella jaettava summa on 100 000 euroa. Äänestyskohteet on poimittu jäsenistön jäsenaloitteen kautta jättämistä ehdotuksista.

Äänestyskohteet

Joulupuun työntekijä lajittelee joululahjoja

Joulupuu ry – hyväntekeväisyyskeräys lapsille ja nuorille

Jokainen lapsi ja nuori on lahjan arvoinen. Joulupuu ry toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa. Yhdistyksen yksi jatkuva vuosittainen projekti on Joulupuu-keräys, joka kerää joululahjoja sosiaalitoimen piirissä oleville tai muille joululahjoja tarvitseville lapsille ja nuorille. Yhdistys järjestää myös muita projekteja, kuten Joulupuu esittää -hyväntekeväisyyskonsertteja ja nyt ensimmäistä kertaa koulutussarjan, joka antoi vaikeasti työllistyville nuorille valmiuksia työelämään.

Luontoliiton lasten leiriläisiä kajakissa

Luontoliitto – lasten leiri- ja kerhotoiminta

Luontoliitto on lasten ja nuorten ääni ja voima luonnon puolesta. Se tavoittaa joka vuosi kymmeniä tuhansia nuoria ja tarjoaa heille mahdollisuuksia harrastaa luonnossa ja vaikuttaa ympäristöasioihin. Luontoliitto järjestää vuosittain yli 70 luontoleiriä ja -retkeä ja vähintään 200–300 kouluvierailua sekä tukee yli 160 kerhon toimintaa. Luontoliitossa vietetään aikaa luonnossa, puolustetaan luontoa ja juurrutaan siihen.

Omaishoitajayhdistyksen väkeä ruokailusalissa kortin peluussa

Omaishoitajaliitto – Omaishoitajille suunnattujen tapahtumien järjestäminen

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton kuuluu 66 jäsenyhdistystä ympäri Suomea, joissa läheistään hoitavat saavat tietoa, valmennusta ja virkistystä sekä vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 500 jäsentä.

Kaksi yeesiläistä istuu vaaleansinisellä pinkillä ja pitää kylttejä

Yeesi ry – Nuorten mielenterveysseuran toiminnan tukeminen

Yeesi on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura ja se on toiminut jo vuodesta 2011. Yeesin toiminta perustuu positiivisen mielenterveyden edistämiseen, yhdessä tekemiseen ja nuorilta nuorille -periaatteeseen. Toimintaan kuuluu mielenterveyden edistämistä vapaaehtoistoiminnan sekä oppilaitos- ja järjestöyhteistyön kautta. 

Ruoka-avun työntekijä lajittelemassa

Ruoka-apu.fi – Valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä sekä elintarvikkeiden lahjoittajia. Palvelusta ruoka-apua etsivä löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista Suomessa ja ruoka-apua järjestävä saa tietoa ja tukea toimintaansa. Tapahtumien ilmoittajia ovat rekisteröityneet yhdistykset, kuten järjestöt, seurakunnat ja kunnalliset toimijat. Ruoka-apu.fi:n tavoitteena on ruoka-avun näkyväksi tekeminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteistyön vahvistuminen ruoka-apukentällä. Ruoka-apu.fi on kehitetty yhteistyössä ruoka-aputoimijoiden kanssa.

Sadankomitean Rauhanlähettiläskoulutuksessa Tarja Halonen puhumassa

Sadankomitea – Rauhanlähettiläskoulutukset

Rauhanlähettilästoiminta kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen, epäkohtiin puuttumiseen ja rauhan edistämiseen omassa elämässä, kansalaisyhteiskunnassa harrastuksien, opintojen tai uran kautta. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri järjestöissä, valtiolla ja muissa tahoissa toimiviin rauhantyöntekijöihin ja tilaisuuden oppia yhdessä ja verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Rauhanlähettiläskoulutusta on järjestetty vuodesta 2016 alkaen ja sen on suorittanut vuosittain noin 25–80 nuorta.

SPR:n avustustyöntekijä vetää kuormalavaa

SPR:n Katastrofirahasto – Ukrainan sodan uhrien avustus

Lahjoituksella tuetaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota rahallisesti, lähetetään Ukrainaan ja sen lähialueille avustustyöntekijöitä ja materiaaliapua sekä autetaan Suomeen saapuvia pakolaisia. SPR:n Katastrofirahaston varoja voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. SPR toimittaa avun perille yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen kanssa. 

Ikimetsää ja kaatunut kelo

Suomen luonnonperintösäätiö – Suojelualueiden hankinta

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.  Kaikki säätiölle lahjoitettu raha menee metsiensuojelutyöhön.  Ikimetsien suojeleminen on tehokasta luontokadon torjuntaa ja ikimetsien suojeleminen on tärkeää koko eliökunnan yhteisen tulevaisuuden kannalta.

Vuoden 2022 jäsenäänestyksen tulokset

Tradekan vuoden 2022 jäsenäänestyksessä jäsenet pääsivät suoraan vaikuttamaan lahjoitusten kohdistamiseen; loka-marraskuussa käynnissä olleessa äänestyksessä jaettavana oli yhteensä 50 000 euroa. Summa jaetaan kokonaan äänestystuloksen perusteella. Ääniä annettiin viime vuotta enemmän, 2 106. Äänestystulos on kokonaisuudessaan katsottavissa Oma Tradeka -jäsenportaalissa.

Kaikki äänestykseen valitut kohteet oli poimittu jäsenten ehdotuksista. Kiitos ehdottaneille ja äänestäneille!

Kuudesta äänestyskohteesta eniten ääniä keräsi SPR:n Katastrofirahasto, joka sai 33 % ääniosuudella yhteensä 16 500 euroa jakaakseen apua Ukrainassa.

Tasaisessa äänestyksessä toiselle sijalle tuli 32 %:lla Hope ry. Ääniosuus takaa Hope ry:lle 16 000 euroa lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. TUL:n urheiluseurat saivat 15 % äänistä ja TUL kohdistaa 7 500 euron lahjoitussumman jäsenseuroilleen, joiden keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Äänestyksen perusteella tehdään lahjoitukset myös Suomen luonnonsuojeluliitolle soiden ennallistamiseen, SEY:lle eläinsuojelutyöhön Suomessa sekä Oopperan ja baletin teetanssien striimaukseen mm. hoivakoteihin.

SPR:n avustustyöntekijät siirtävät juomapullopakkauksia

Tradekan vuoden 2021 jäsenäänestyksen tulokset

Tradekan vuoden 2021 jäsenäänestyksessä jäsenet pääsivät suoraan vaikuttamaan lahjoitusten kohdistamiseen; elo-syyskuussa käynnissä olleessa äänestyksessä jaettavana oli yhteensä 50 000 euroa. Summa jaetaan kokonaan äänestystuloksen perusteella. Ääniä annettiin tänä vuonna 1 867 ja äänestystulos on kokonaisuudessaan katsottavissa Oma Tradeka -jäsenportaalissa.

Kaikki äänestykseen valitut kohteet olivat jäsenten ehdottamia. Kiitos ehdottaneille ja äänestäneille!

Viidestä äänestyskohteesta eniten ääniä keräsi Luonnonperintösäätiö, joka sai 26 % ääniosuudella yhteensä 13 000 euroa suomalaisen metsän ja luonnon suojelemiseen.

Tasaisen äänestyksen jaetulle toiselle sijalle tulivat samalla prosenttiosuudella TUL:n urheiluseurat ja Pelastusarmeijan Auta Ihmistä -keräys. 23 % ääniosuus takaa molemmille kohteille 11 500 euron lahjoitussumman. TUL kohdistaa lahjoitussumman jäsenseuroille, jonka keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräys puolestaan auttaa laaja-alaisesti Suomessa asuvia vähävaraisia lapsiperheitä, yksineläviä aikuisia, yksinäisiä vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Äänestyksen perusteella lahjoitetaan lisäksi 8 500 euroa MIELI ry:n Sekasin-chatille nuorten mielenhyvinvoinnin tukemiseen ja 6 000 euroa Partion Ystävät -rahastoon, jonka avulla voidaan tarjota turvallinen ja mukava harrastus vähävaraisille lapsille ja nuorille jäsenmaksuvapautuksien ja leiristipendien muodossa.

lapset täysleveä

Tradekan ensimmäisen jäsenäänestyksen tulokset

Tradekan ensimmäinen jäsenäänestys oli käynnissä elo- ja syyskuussa 2020. Jäsenet pääsivät suoraan vaikuttamaan lahjoitusten kohdistamiseen. Jäsenäänestyksessä jaettavana oli yhteensä 100 000 euroa. Summasta puolet jaetaan tasan kaikkien äänestykseen osallistuvien kesken ja puolet jäsenäänestyksen perusteella.

Kuudesta äänestyskohteesta eniten ääniä sai MIELI ry, joka sai 27 % ääniosuudella yhteensä noin 22 000 euroa nuorten mielenterveystyön tukemiseen.

Äänestys oli loppuun saakka hyvin tasainen, sillä samalla prosenttiosuudella toiseksi sijoittunut Suomen Luonnonsuojelun säätiö sai vain muutaman äänen vähemmän. Saadut varat Suomen Luonnonsuojelun säätiö ohjaa uhanalaisten lajien ja ekosysteemien tutkimiseen ja suojeluun.

Muut kohteet äänestyksessä olivat Eetti ry, Icehearts, Ikäänny Ilolla -klubi sekä Suomen UNICEF.

Eetti ry käyttää saamansa noin 11 000 euron lahjoituksen vastuullisen kuluttamisen edistämiseen. Icehearts ennaltaehkäisee lasten osattomuutta ja syrjäytymistä joukkueurheilun avulla saamallaan noin 15 000 euron lahjoituksella. Ikäihmisten klubitoimintaa monipuolisten tapahtumien muodossa järjestävä Ikäänny Ilolla -klubi saa noin 18 000 euron lahjoituksen. Suomen UNICEF käyttää noin 12 000 euron lahjoitusvarat lasten koulunkäynnin tukemiseen, sillä koulutus on avain köyhyyden kierteen katkaisemiseen.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity