Jäsenäänestys

Jäsenäänestyksessä voit kertoa mielipiteesi! Jäsenäänestykset ovat neuvoa-antavia äänestyksiä, joissa Tradekan jäsenet voivat kertoa mielipiteensä. Äänestykset voivat koskea esimerkiksi lahjoitustoimintaa tai jäsenetujen kehittämistä. Jokaisen jäsenäänestyksen yhteydessä kerrotaan, mistä äänestetään ja miten äänestyksen tulos vaikuttaa päätöksentekoon.

Äänestys tapahtuu Oma Tradeka -palvelussa annetuista aiheista. Jokainen jäsen voi käyttää äänensä yhdessä äänestyksessä vain kerran eikä annettua ääntä voi myöhemmin muuttaa. Äänestäminen on täysin anonyymia.

Jäsenäänestyksen lisäksi jäsenet voivat vaikuttaa tekemällä ja äänestämällä omia jäsenaloitteita

Siirry Oma Tradekaan

Tradekan sähköinen jäsenäänestys käynnistyy

Osuuskunnan jäsenet pääsevät jälleen osallistumaan Tradekan lahjoitusten ohjaamiseen. Jäsenäänestyksen perusteella jaetaan yhteensä 50 000 euron lahjoitukset. Summa jaetaan tällä kertaa kokonaan jäsenäänestyksen tulosten perusteella.

Jokaisella jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Äänestäminen onnistuu kätevästi Oma Tradeka -palvelussa. Äänestysaikaa on 19.9. saakka.

Ohessa on esitelty kaikki äänestyskohteet, joiden valitsemiseen jäsenet pääsivät osallistumaan. Kiitos kaikista ehdotuksista!


Luonnonperintösäätiö 

Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. 

Vanhat metsät ja muut arvokkaat luonnonalueet ovat elintärkeitä turvapaikkoja lukuisille lajeille ja korvaamattoman arvokkaita hiilivarastoja. Vanhojen, luonnontilaisten metsien suojeleminen on avainasemassa kiihtyvän lajikadon pysäyttämisessä. Ikimetsien suojelu on myös tärkeä ilmastoteko.  

Luonnonperintösäätiö tarjoaa ainoana valtakunnallisena tahona suoran kanavan luonnonsuojeluun. Lahjoitukset käytetään alueiden ostoon, suojeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen.

Lisätietoa


Partion Ystävät 

Partio tarjoaa Suomen suurimpana nuorisojärjestönä lapsille ja nuorille paikan monipuolisen harrastuksen matalalla kynnyksellä, johon ei tarvita erityistaitoja. Harrastus on tutkitusti yksi parhaista keinoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Me partiossa haluamme tarjota hyvän ja turvallisen harrastuksen jokaiselle lapselle. Partion tavoitteena sitoutumattomana kasvatusjärjestönä on tarjota luonnossa liikkumisen, retkien, leirien ja viikkotoiminnan kautta kavereita ja työkaluja, joiden avulla lapset ja nuoret voivat kasvaa kestävän kehityksen mukaisesti itsensä näköisiksi ja vastuullisiksi itseään, toisiaan, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. 

Pääosin vapaaehtoisvoimin toteutettava partiotoiminta on harrastuksena edullinen. Kuitenkin Suomessa yhä useammalla perheellä on taloudellisia vaikeuksia maksaa harrastusmaksuja, ja partio saa jatkuvasti kasvavan määrän jäsenmaksuvapautuspyyntöjä. Partiossa kenenkään harrastus ei saa olla taloudellisesta tilanteesta kiinni. Siksi on perustettu Partion ystävät -rahasto, jonka lahjoitusvarojen avulla voidaan tarjota turvallinen ja mukava harrastus vähävaraisille lapsille ja nuorille jäsenmaksuvapautuksien ja leiristipendien muodossa. 

Heinäkuussa 2022 järjestään joka kuudes vuosi toteutettava valtakunnallinen finnjamboree-leiri. Nyt onkin tarve kartuttaa Partion ystävät -rahaston varoja, jotta kaikille halukkaille voidaan tarjota ikimuistoinen leirikokemus.

Lisätietoa


TUL:n urheiluseurat 

TUL on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Sen tavoitteena on turvata kaikille mahdollisuus kokea liikunnan iloa hyvässä seurassa. TUL haluaa olla elinvoimaisten seurojen tukijalka ja yhdessä seurojen kanssa merkityksellinen liikuttava yhteisö. Urheilu- ja liikuntaseurojen elinvoimaisuus on edellytys koko suomalaiselle hyvinvoinnille. TUL:n jäsenseurat ovat sen tärkein sidosryhmä, ne reilut 700 jäsenseuraa, joissa liikkuu säännöllisesti yli 200 000 jäsentä. “Ilman heitä ei olisi meitä!” 

Saatu lahjoitus kohdistetaan täysimittaisena tukena jäsenseuroille, jotka järjestävät matalan kynnyksen toimintaa, jonka keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Lahjoituksen avulla voidaan jälleen turvata usealle lapselle ja nuorelle elämän läpi kantavia kokemuksia ja elämyksiä, jotka kannustavat aktiiviseen elämäntapaan.

Lisätietoa


Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräys 

Auta ihmistä -keräyksellä autetaan laaja-alaisesti Suomessa asuvia vähävaraisia lapsiperheitä, yksineläviä aikuisia, yksinäisiä vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria saamaan toivoa ja tukea. Keräyksen turvin voidaan antaa taloudellista apua pahimpaan hätään, tukea välttämättömissä hankinnoissa, järjestää vapaa-ajan toimintaa, kuten ylläpitää kerhoja sekä järjestää leirejä ja tapahtumia. Auta ihmistä -keräys on ympärivuotinen ja jatkuva, kuten on avuntarvekin. 

Pelastusarmeijan tehtävä on palvella yhteiskunnan väliinputoajia. Pelastusarmeija on tehnyt tätä työtä Suomessa jo 130 vuoden ajan. Se toimii tällä hetkellä 25 paikkakunnalla. Toimintamuotoihin kuuluvat mm. paikallinen seurakunta- ja sosiaalityö, tukiryhmät, tuettu asuminen, perhe- ja nuorisotyö, lastenleirit ja neuvonta-apu. Pelastusarmeija auttaa vuosittain noin 140 000 kotitaloutta.

Lisätietoa


Sekasin-chat 

Sekasin-chat on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva 12–29-vuotiaille tarkoitettu kahdenkeskinen keskustelupalvelu, joka tukee nuorten mielenhyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä.  Chatin missiona on, ettei yksikään nuori jää pahan olon kanssa yksin.  

Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita – nuoren oma arvio avun tarpeesta riittää. Vastaajina toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä koulutettuja vapaaehtoisia lukuisista eri järjestöistä ja seurakunnista.  

Sekasin-chat on valtavan suosittu nuorten keskuudessa. Vuonna 2020 se sai lähes 170 000 yhteydenottoa, mikä kertoo siitä, että tarve resurssien lisäämiselle on suuri. Tällä hetkellä nuoret jonottavat päästäkseen chattiin joskus jopa tunteja. Yleisimmin yhteyttä otetaan keskellä pahaa oloa, masennusta, ahdistusta, ihmissuhdeongelmia ja itsetuhoisia ajatuksia. Moni yhteydenottaja kokee, että anonyymi verkkopalvelu on heille ainoa mahdollinen tapa saada apua ja tukea. 

Nuorten palaute palvelusta on kiittävää: ”Sekasin-chat ehkä jopa pelasti mut <3 Suurkiitos vielä kerran! Tänään taisi olla viimeinen kertani täällä, kun nyt kaikki on taas hyvin <3 Mutta jos huolia tulee, tulen uudestaan HETI!”.

Lisätietoa

lapset täysleveä

Tradekan ensimmäinen sähköinen jäsenäänestys on päättynyt

Tradekan ensimmäinen jäsenäänestys oli käynnissä elo- ja syyskuussa 2020. Jäsenet pääsivät suoraan vaikuttamaan lahjoitusten kohdistamiseen. Jäsenäänestyksessä jaettavana oli yhteensä 100 000 euroa. Summasta puolet jaetaan tasan kaikkien äänestykseen osallistuvien kesken ja puolet jäsenäänestyksen perusteella.

Kuudesta äänestyskohteesta eniten ääniä sai MIELI ry, joka sai 27 % ääniosuudella yhteensä noin 22 000 euroa nuorten mielenterveystyön tukemiseen.

Äänestys oli loppuun saakka hyvin tasainen, sillä samalla prosenttiosuudella toiseksi sijoittunut Suomen Luonnonsuojelun säätiö sai vain muutaman äänen vähemmän. Saadut varat Suomen Luonnonsuojelun säätiö ohjaa uhanalaisten lajien ja ekosysteemien tutkimiseen ja suojeluun.

Muut kohteet äänestyksessä olivat Eetti ry, Icehearts, Ikäänny Ilolla -klubi sekä Suomen UNICEF.

Eetti ry käyttää saamansa noin 11 000 euron lahjoituksen vastuullisen kuluttamisen edistämiseen. Icehearts ennaltaehkäisee lasten osattomuutta ja syrjäytymistä joukkueurheilun avulla saamallaan noin 15 000 euron lahjoituksella. Ikäihmisten klubitoimintaa monipuolisten tapahtumien muodossa järjestävä Ikäänny Ilolla -klubi saa noin 18 000 euron lahjoituksen. Suomen UNICEF käyttää noin 12 000 euron lahjoitusvarat lasten koulunkäynnin tukemiseen, sillä koulutus on avain köyhyyden kierteen katkaisemiseen.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity