Ehdotus lahjoituskohteeksi: Lähiöpamfletin toimittamisen ja julkaisun tukeminen

Aloite julkaistu

Lähiöpamfletti - ehdotus syksyn Tradekan jäsenäänestykseen

Ehdotamme Tradekan jäsenäänestyksen vaihtoehdoksi Suomen lähiöitä käsittelevän pamfletin toimittamisen ja julkaisun tukemista. Pamfletin perspektiivi ja lähtökohta on lähiöiden asukkaissa jaheidän näkemyksissään sekä humaanin kehityksen ja lähiöpolitiikan edistämisessä, jolla on mahdollisuutta torjua lähiöissä kasvavia ongelmia ja saada lähiöihin uutta elinvoimaa ja hyvinvoinnin kasvua.

Lähiöpamfletin toimittamisen ja julkaisun tukeminen olisi hyvässä linjassa Osuuskunta Tradekan yhteiskuntavastuun ja yhteisön hyvinvointiin panostamisen periaatteiden kanssa.

Suomessa lähiöitä ryhdyttiin rakentamaan toisen maailmansodan jälkeen Suomeen tuodun lähiöperiaatteen mukaan kerrostalovaltaisiksi asuinalueiksi. Arvioiden mukaan lähiöitä on rakennettu Suomessa noin 50 kaupunkiin ja niiden lukumäärä liikkuu 270:n ja 450:n välillä. Pamfletin alueellinen katsonta painottuu pääkaupunkiseudun lähiöihin, muttei rajoitu siihen, vaan ottaa huomioon ja käsittelee lähiöiden tilannetta ja tulevaisuutta eri paikkakunnilla ja kansainvälisestikin.

Jo vuosikymmeniä ovat vahvistuneet sellaiset poliittiset näkemykset, joiden myötä lähiöiden kunnossapito ja kehittäminen on hiljalleen unohdettu ja kaupunkien resurssit suunnattu muun muassa kaupunkikeskusten uudistamiseen ja rakentamiseen. Tällä on ollut oleellinen vaikutus lähiöissä asuvien ihmisten ongelmien, kuten liiallisen päihteidenkäytön, näköalattomuuden ja väkivaltaisuuden, syntymiselle ja pahentumiselle. Tietä ulos huonosta kehityksestä ei löydetä yksilön vastuun ylikorostamisella tai hienojen tornitalojen rakentamisella, vaan politiikkaan taustalla on saatava enemmän humanismia. Käsittämättömän julmaa on se keskustelu, jossa väitetään erilaisia ongelmia ihmisten olevan yksin syyllisiä omaan huonoon tilanteeseensa ja ratkaisuksi ehdotetaan näiden ongelmia omaavien ihmisten 'siivoamista' katukuvasta. Poissa silmistä ei kuitenkaan tarkoita, että epäkohdat katoaisivat mihinkään. Kaikki tämä vain vaikeuttaa ihmisten asemaa entisestään sekä lisää lähiöissä koettavien yhteiskunnallisten ongelmien syvyyttä.

Asukaslähtöinen perspektiivi on välttämätön siinä keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa, jolla pyritään rakentamaan lähiöistä viihtyisämpiä, osallistuvampia ja turvallisempia alueita. Jos tätä työtä ei tehdä asukkaan näkökulmasta, vaan esimerkiksi yksityisten yritysten edut tai bisnesvetoisuus edellä, jää lähiön ihminen uusliberaalin maalaustelan alle, joka pyrkii piilottamaan ongelmat, mutta ei tarjoa niihin muita kuin korkeintaan hetkellisiä laastariratkaisuja. Äärettömän tärkeitä lähiöiden luonto- ja viheralueita ei tule myöskään uhrata holtittomalle uudisrakentamiselle vaan niitä tulee vahvistaa paikallisen viihtyisyyden, virkistyksen, terveyden ja puhtaamman ilman tukemiseksi.

Pamfletin asukaslähtöisyys on luokkatietoista ja intersektionaalista, joka tunnistaa lähiöiden asukkaiden valtaosan työväenluokkaisuuden, ottaa kantaa luokkaerojen kasvun pysäyttämisen ja köyhyyden poistamisen puolesta sekä näkee ihmisten erilaisten lähtökohtien, ominaisuuksien ja tilanteiden merkityksen kunkin omaan arkeen ja esitellyissä ratkaisuissa lähiöiden kehittämiseksi.

On lähdettävä siitä kärjestä, että ihmisessä itsessä on voimaa ja potentiaalia muuttaa maailmaa. Konkreettisesti lähiöissä on kaivettava tämä potentiaali esiin ja avattava ihmisille uusia mahdollisuuksia edistää omaa, läheisten ja yhteisön parasta. Mikäli ihmiset eivät koe voivansa vaikuttaa mihinkään tai heistä annetaan epähumaani käsitys turhina tai jopa lähtökohtaisesti haitallisina, lisää se riskiä toisaalta näköalattomuuteen, toivottomuuteen ja mielenterveysongelmiin, sekä toisaalta katkeraan, väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja jengiytymiseen. Kaikki nämä ovat omia tekijöitään ihmisten ongelmien kasaantumisessa ja syvenemisessä esim. terveyden romahtamiseen ja asunnottomuuteen.

Pamfletissa on myös kansainvälistä näkökulmaa. Yksi suunnitelluista seitsemästä artikkelista tarkastelee lähiöitä käsitteenä ja ilmiönä sekä niiden ajankohtaista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä muissa maissa. Ennen kaikkea on tärkeä pohtia, miten lähiöt nähdään joissain muissa maissa, satsataanko lähiöiden kehittämiseen resursseja ja millaisten hyvien ratkaisujen voisi harkitatoimivan myös Suomessa.

Suunniteltujen artikkelien aihepiirit lähiöpamflettiin - luokkatietoinen näkökulma asuinalueisiin

1. Lähiöiden synty, historia, kehitys ja maine
2. Asuntopolitiikka ja asumisen hinta
3. Päättäjien välinpitämättömyys/megalomaanisuus, hallitsevan luokan syrjivät asenteet, maahanmuutto
4. Lähiluonto ja viihtyvyys
5. Vaikuttaminen lähiöistä käsin
6. Lähiöiden vertailukohdat muista maista
7. Arkkitehtuuri/lähiöestetiikka

Näiden lisäksi pamfletissa on luvassa myös tutustumista lähiöissä asuvien ihmisten elämään ja arkeen lähiörunojen kautta.

Pamfletin toimittajat
Heikki Ekman ja Jiri Mäntysalo

Ääniä annettu
6
Puuttuvat äänet
194
Äänestys sulkeutuu

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity