Vuosietu

Ehdotus lahjoituskohteeksi: Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Luonnonsuojelurahasto

Aloite julkaistu

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Luonnonsuojelurahastosta myönnetään vuosittain apurahoja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun edistämiseen. Aihe on erittäin ajankohtainen, koska Suomen luonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen. Suomen arvioiduista lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen ja luontotyypeistä peräti joka toinen on uhanalainen.

Kaikki hankkeet ja toimet luontokadon pysäyttämiseksi ovat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä. Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja siihen liittyvää toimintaohjelmaa vuoteen 2035. Strategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuskehitys myönteiseksi.

Luonnonsuojelurahastosta tuetaan muun muassa konkreettisia luonnonhoitohankkeita ja ennallistamistyötä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien auttamiseksi.

Lisätiedot: www.luonnonsuojelunsaatio/luonnonsuojelurahasto/
FT, dosentti Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, p. 050 566 0640

Ääniä annettu
27
Puuttuvat äänet
173
Äänestys sulkeutuu

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje