Vuosietu

Tukea vanhustyön keskusliitolle vanhustemme terveyden, hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen

Aloite julkaistu

Ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten hoito, hoiva, kuntoutus sekä erilaiset osallistumis- ja harrastusmahdollisuudet on syytä saattaa sille tasolle, jolle ne kuuluvat. Esimerkiksi iäkkäiden ihmisten kuntoutusta ei tällä hetkellä juuri ole. Siitä hyötyisivät monet: mm. henkilöt, jotka ovat saaneet muistisairausdiagnoosin. Digitaaliset palvelut asettavat iäkkäille haasteita, jonka johdosta digitukea ja -opastusta olisi tärkeää tarjota enemmän. Yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes iäkkäistä, ja vaikuttavaa ryhmätoimintaa tulisi olla saatavilla kaikilla hyvinvointialueilla, kaikissa kunnissa. Kotien Korjausneuvonnan (maksutonta 65 vuotta täyttäneille) tulisi olla kaikkien tiedossa, ja kotona asuville tulisi tarjota toimivia, helposti hyödynnettävissä olevia tuen muotoja.

Ikääntymistä on arvostettava, ja siihen on satsattava. Viimeistään nyt iäkkäille tulee tarjota tietoa, tukea sekä keinoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kuntoutumiseen. Heidän tulee itse olla mukana valinnoissa ja päätöksenteossa. Näistä asioista Vanhustyön keskusliitto pitää Suomessa ansiokkaasti huolta. Koen, että Vanhustyön keskusliitolle myönnettävä tradekalaisten tuki olisi erittäin tärkeä ja oikeutettu asia. Annetaan arvo ikääntyneille kunniakansalaisillemme.

Ääniä annettu
14
Puuttuvat äänet
186
Äänestys sulkeutuu

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje