Jäsenetujen hiilijalanjälki laskettu

Tradeka lisäsi vuonna 2020 vastuullisuuslinjauksiinsa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5° kanssa linjassa olevat ilmastotavoitteet. Osana ilmastotyötä konsernin kaikki yhtiöt ja Tradeka ovat selvittäneet tai parhaillaan selvittämässä oman toimintansa hiilijalanjälkeä. Laskennan myötä Tradeka voi seurata edistymistään päästöjen vähentämisessä ja tavoitella hiilineutraaliutta.

Lisäksi osuuskunta selvitti erikseen vielä jäsenistölle tarjottujen etujen hiilijalanjäljen. Näin Tradekalla on mahdollisuus kompensoida ne jäsenetujen hiilipäästöt, joita ei enää voida vähentää. Tietoa etujen hiilipäästöistä hyödynnetään myös tulevia jäsenetuja suunniteltaessa.

Laskennan myötä Tradekan jäsenistöllä on myös tiedossaan osuuskunnan tarjoamien etujen ja heidän käytettämiensä palveluiden hiilijalanjäljen suuruusluokan. Tätä tietoa he voivat hyödyntää myös arvioidessaan sitä, mitkä asiat omassa arjessa aiheuttavat suurimman hiilijalanjäljen.

Jäsenetujen hiilijalanjälkiraportti  

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen tai esimerkiksi tuotteen tai palvelun elinkaarensa aikana aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälki sisältää hiilidioksidin ja muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Laskennan tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä ja esimerkiksi vertailla jäsenetujen suuruusluokkia toisiinsa.

Laskenta perustuu tuotteen valmistajalta saatuun tietoon tai toissijaiseen tietoon tieteellisestä kirjallisuudesta.

Näin luet tuloksia

​Tradekan jäsenetujen hiilijalanjälkeä laskettiin kahdella tapaa: Joko käyttämällä tuotekategoriakohtaista hiili-intensiteettiä eli ilmastokuormaa jokaista kulutettua euroa kohti tai kun etu oli yksilöitävissä, käytettiin kirjallisuudesta saatavaa tuotekohtaista hiilijalanjälkeä.

Tradeka co2 taulukko ja selite


Jäsenetuja ei tämän selvityksen perusteella voi suoraan laittaa paremmuusjärjestykseen ilmastoystävällisyyden mukaan. Tarkempi keskinäinen vertailu edellyttäisi vertailtavaa hiilijalanjälkeä eli jokaisen edun tai palvelun tuotekohtaista laskentaa.

Tehdyn selvityksen tulokset ovat suuntaa-antavia, ja ne antavat hyvän kokonaiskuvan erityyppisten palveluiden hiilijalanjäljen suuruusluokista.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje