Tietosuoja Tradekassa

Tradeka käsittelee henkilötietoja vain tarvittavassa laajuudessa ja joko lakisääteisiin velvollisuuksiimme osuuskuntalain, kirjanpidollisten määräysten ja muiden sitovien asetusten velvoittamana.

Lisäksi käsittelemme henkilön omalla suostumuksella henkilötietoa tiettyihin, ennalta määriteltyihin käyttötapauksiin, kuten palautteiden käsittelyyn. 

Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

Voit tutustua täsmällisemmin eri henkilötietorekisteriemme tietosisältöön ja tietojen käsittelyyn alla olevien rekisteriselosteiden kautta.

Edustajistovaalien seloste

Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit järjestetään 1.–15.2.2022. Vaalit toteutetaan posti- ja sähköisen äänestyksen yhdistelmänä. Henkilötietoja käsitellään Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalien ehdokaslistojen ja vaalikoneen tuottamiseen ja edustajistovaalin järjestämiseen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

Edustajistovaaliseloste

Tradekan jäsenrekisteri

Tradekan jäsenrekisteri on Osuuskuntalain (OKL 4 luku 14 §) mukainen jäsenrekisteri. Sen tietoja käytetään Osuuskunnan jäsenasioiden hoitoon liittyen esimerkiksi osuuskunnan vaalimateriaalin (mm. äänestysliput, vaalilistat) toimittamiseen jäsenille, osuuskunnan jäsenetujen ja -palveluiden markkinointiin jäsenille sekä markkinointi- ja jäsentutkimuksiin.

JäsenRekisteriseloste

Muiden rekisterien selosteet

uutiskirjeen Rekisteriseloste

JÄSENPALAUTTEEN RekisteriselosTE

APURAHALOMAKKEEN Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY REKRYTOINNISSA

Rekisteritietojen tarkistaminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jos haluat tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu osuuskunnan jäsenrekisteriin, voit tehdä sen täyttämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje