Tradeka-yhtiöt

Osuuskunnan säännöt

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa kannattavaa taloudellista toimintaa, tuottaa jäsenistölleen kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa.

Osuuskunta toteuttaa toiminnassaan jäsentensä näkemyksiä hyvästä omistajuudesta  – jäsenet pääsevätkin monella tapaa vaikuttamaan siihen, miten osuuskunta kehittää toimintaansa merkitykselliseksi. Pitkäjänteisen omistajuuden strategia näkyy myös osuuskunnan omistamille yrityksille ja sijoituksille asetetuissa taloudellisissa tavoitteissa.

Osuuskunta Tradekan toimialana on suoraan tai tytäryhtiöiden kautta

  • harjoittaa osuuskunnan toiminnan tarkoitusta toteuttavaa ja jäseniä ja muita asiakkaita palvelevaa elinkeinotoimintaa,
  • harjoittaa vastuullista sijoitus-, rahoitus- ja muuta liiketoimintaa,
  • tarjota jäsenilleen talouteen ja omistamiseen liittyvää tietoa,
  • tukea yleishyödyllistä toimintaa,
  • harjoittaa muuta osuuskunnan tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

Osuuskunnan jäsenmäärä on rajoittamaton ja jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö tai yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä. Jäseneksi liitytään kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella ja jäsenen on maksettava osuuskunnalle liittymisen yhteydessä 33 euron ja 64 sentin suuruinen jäsenosuuden merkintähinta.

Lataa osuuskunnan säännöt.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje