Tradeka-yhtiöt

Tradeka-sijoitus Oy

Tradeka-sijoitus Oy on vastannut Osuuskunta Tradekan sijoitustoiminnasta vuoden 2012 alusta. Yhtiön hoidossa oleva sijoitusvarallisuus on tällä hetkellä noin 540 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitusomaisuus on sijoitettu sen pääoma-arvon turvaavasti ja pitkällä aikavälillä tuloa tuottavasti.

Yhtiön sijoitusstrategian mukaisesti salkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin sijoittamalla eri varainhoitajien sijoitustuotteisiin, pääasiassa rahastoihin. Tradeka-sijoitus Oy:n pitkän aikavälin strateginen allokaatio on seuraava:

35 %
Osakesijoituksissa
25 %
Korkosijoituksissa
40 %
Kiinteistö- ja muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa
Portaikko

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on harjoittaa sijoitustoimintaa, jonka pitkänaikavälin reaalituotto-odotus on 4 %. Lisäksi tehtyjen sijoitusten tulee tuotoltaan olla sijoituslajeittain kilpailukykyisiä suhteessa muiden instituutiosijoittajien vastaaviin sijoituksiin.

Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastaavasti Tradeka-sijoitus Oy edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka tukee myös YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristön toimintaa ja osallistuu vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n toimintaan.

Sijoitustoiminnassaan Tradeka ei tee sijoituksia OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin.

PRI Principles for responsible investments

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje