Tradeka-yhtiöt

Tradeka-sijoitus Oy

Tradeka-sijoitus Oy on vastannut Osuuskunta Tradekan sijoitustoiminnasta vuoden 2012 alusta. Yhtiön hoidossa oleva sijoitusvarallisuus on tällä hetkellä noin 577 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteena on harjoittaa sijoitustoimintaa, jonka pitkän aikavälin reaalituotto-odotus on 4 %.

Tradeka-sijoitus Oy:n pitkän aikavälin strateginen allokaatio on seuraava:

35 %
Osakesijoituksissa
25 %
Korkosijoituksissa
40 %
Kiinteistö- ja muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa
Portaikko

Yhtiön sijoitusstrategian mukaisesti salkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin sijoittamalla pääosin eri varainhoitajien rahastoihin sekä suomalaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Alla taulukossa on esitelty Tradeka-sijoituksen yksityiskohtaiset sijoituslajit ja -tuotot.

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitusallokaatiot (Q1/2022).


Tradeka-sijoituksen sijoitussalkusta noin 27 % on sijoitettu Suomeen. Osakkeista Suomeen on sijoitettu 11 %, korkosijoituksista 17 % ja pitkäaikaisista sijoituksista 54 %.

Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastaavasti Tradeka-sijoitus Oy edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka osallistuu myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n toimintaan.

Tradeka-sijoitus Oy tekee vuosittain Vastuullisen sijoittamisen suunnitelman, jossa kuvataan täsmälliset vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tradeka-sijoitus Oy päivittää vuosittain Ilmastopolitiikan, jossa kuvataan toimintatapa ilmastonmuutoksen huomioimiseen sijoitussalkussa.

Tradeka-sijoitus tekee sijoituksia oman sijoitussuunnitelmansa mukaisesti. Tähän kuuluu muun muassa se, että Tradeka ei tee sijoituksia OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin.

Vastuullisen sijoittamisen raportti  

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje