Tradeka-yhtiöt

Tradeka-sijoitus Oy

Tradeka-sijoitus Oy on vastannut Osuuskunta Tradekan sijoitustoiminnasta vuoden 2012 alusta. Yhtiön hoidossa oleva sijoitusvarallisuus on tällä hetkellä noin 565 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteena on harjoittaa sijoitustoimintaa, jonka pitkänaikavälin reaalituotto-odotus on 4 %.

Tradeka-sijoitus Oy:n pitkän aikavälin strateginen allokaatio on seuraava:

35 %
Osakesijoituksissa
25 %
Korkosijoituksissa
40 %
Kiinteistö- ja muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa
Portaikko

Yhtiön sijoitusstrategian mukaisesti salkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin sijoittamalla pääosin eri varainhoitajien rahastoihin sekä suomalaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Alla taulukossa on esitelty Tradeka-sijoituksen yksityiskohtaiset sijoituslajit ja -tuotot.

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitusallokaatiot (12/2020).


Tradeka-sijoituksen sijoitussalkusta noin 31 % on sijoitettu Suomeen. Osakkeista Suomeen on sijoitettu 18 %, korkosijoituksista 18 % ja pitkäaikaisista sijoituksista 56 %.

Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastaavasti Tradeka-sijoitus Oy edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka osallistuu myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n toimintaan.

Tradeka-sijoitus Oy tekee vuosittain Vastuullisen sijoittamisen suunnitelman, jossa kuvataan täsmälliset vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Vuonna 2020 Tradeka-sijoitus Oy teki Ilmastopolitiikan, jossa kuvataan toimintatapa ilmastonmuutoksen huomioimiseen sijoitussalkussa.

Tradeka-sijoitus tekee sijoituksia oman sijoitussuunnitelmansa mukaisesti. Tähän kuuluu muun muassa se, että Tradeka ei tee sijoituksia OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin.

Vastuullisen sijoittamisen raportti  

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity