Extraetu

Tradeka-Yhtiöt Oy

Vuonna 2014 perustettu Tradeka-Yhtiöt Oy on osakeyhtiö, joka vastaa Tradekan liiketoimintojen omistajaohjauksesta. Se omistaa Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel Oy:n, Med Group Oy:n, Lehtipiste Oy:n sekä A-Katsastus Group Oy:n. Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana toimii Osuuskunnan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Osavuosikatsaus

Osana osuuskuntakonsernin vastuullisuustyötä ja sitoutumista hyvään hallintotapaan Tradeka on päättänyt lisätä konsernin talouden kehitykseen liittyvää viestintää. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja samalla palvella paremmin myös tuotto-osuuden merkitsijöitä ja muita osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneita.

Tällä sivulla julkaistaan konsernin osavuosikatsaus noin 4–5 viikkoa kunkin kvartaalin päätyttyä.

Osavuosikatsaus sisältää Tradeka-Yhtiöiden liiketoiminnan, Tradeka-sijoituksen ja Tradeka-kiinteistöjen sijoitustoiminnan sekä Tradeka-Yhtiöt-konsernin tiivistetyt tuloslaskelmaluvut kuluvan vuoden alusta, edellisen vuoden alusta sekä viimeisimmän kvartaalin luvut kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä keskeiset kommentit näistä. Tradeka-Yhtiöt-konsernin osalta raportoitavat luvut sisältävät myös taselukuja, sijoitustoiminnan osalta raportoidaan sijoitussalkun koko, tuottolukuja ja omistusten markkina-arvon ja hankintamenon väliset arvostuserot.

2023

Q1 2023

2022

Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022

2021

Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
 

2020

Q4 2020

Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö

Tradeka-Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintoja. Yhtiön omistukset on jaettu neljään strategiseen kategoriaan seuraavasti:

Omista ja kehitä

Omista ja kehitä -kategoriaan kuuluvat suorat omistukset sellaisissa liikentoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joissa Tradeka-Yhtiöt Oy pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Kategorian omistukset ovat luonteeltaan omistuksia, joissa Tradeka-Yhtiöt toimii kotimaisena ankkuriomistajana. Tällä hetkellä kategoriaan kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel,  Lehtipiste, ONNI sekä A-Katsastus Group. 

Luo uutta

Luo uutta -kategoriaan kuuluvat omistukset, joiden avulla Tradeka-Yhtiöt Oy pyrkii edistämään suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukee uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen. Kategoriaan kuuluvat pääomarahastosijoitukset mm. ICT-, cleantech- ja media-alan rahastoihin, Seulo-palvelut Oy (Kauppahalli24) sekä FIFAX Ab. Kategorian kaikki sijoitukset listattuna täällä.

Sijoita ja turvaa

Sijoita ja turvaa -kategoriaan kuuluvat hallittuun riskinottoon perustuvaan sijoitustoimintaan liittyvät omistukset.  Kategoriaan kuuluu pääosa Tradeka-sijoitus Oy:n omistuksessa olevasta Tradeka-Yhtiöiden noin 543 miljoonan euron arvoisesta sijoitussalkusta.

Malta ja toteuta

Malta ja toteuta -kategorian sijoitukset ovat pitkän tähtäimen hankkeita, joilla tähdätään yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen uudenlaisilla liiketoimintamalleilla. Malta ja toteuta on ”kärsivällisen rahan” sijoittamista, jossa Tradeka on valmis tinkimään sijoitusten tuotosta jonkin tavoiteltavan päämäärän hyväksi. Tähän kategoriaan liittyen Tradeka on tehnyt sopimukset muun muassa kohtuuhintaisemman vuokra-asuntotuotannon edistämisestä Y-säätiön kanssa sekä uusien Sukupolvikorttelihankkeiden rahoittamisesta Setlementtiasuntojen kanssa.
Kaikki kategorian sijoitukset listattu täällä.

Tradeka-yhtiöt toimisto
Liikevaihto 2022 yhtiöittäin

Eri yhtiöiden osuus Tradeka-Yhtiöiden liikevaihdosta 

Perhe kävelee kadulla, tyttö isän sylissä

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja 
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja

Varapuheenjohtaja
Minna Lintonen, KM, rehtori

Mikko Aaltonen, talous- ja hallintojohtaja
Mika Hentunen, KTM, FM, ammattikorkeakoulun opettaja
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Neeta Röppänen, logistiikkajohtaja
Lotta Staffans, poliittinen asiantuntija

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje