Tradeka-yhtiöt

Tradeka-Yhtiöt Oy

Vuonna 2014 perustettu Tradeka-Yhtiöt Oy on osakeyhtiö, joka vastaa Tradekan liiketoimintojen omistajaohjauksesta. Se omistaa Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel Oy:n, Med Group Oy:n, Lehtipiste Oy:n sekä A-Katsastus Groupin. Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana toimii Osuuskunnan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja 
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja

Varapuheenjohtaja
Minna Lintonen, KM, rehtori

Mikko Aaltonen, talous- ja hallintojohtaja
Mika Hentunen, KTM, FM, ammattikorkeakoulun opettaja
Neeta Röppänen, logistiikkajohtaja
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Jukka Simula, varatuomari

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen

Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö

Tradeka-Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintoja. Yhtiön omistukset on jaettu neljään strategiseen kategoriaan seuraavasti:

Omista ja kehitä

Omista ja kehitä -kategoriaan kuuluvat suorat omistukset sellaisissa liikentoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joissa Tradeka-Yhtiöt Oy pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Kategorian omistukset ovat luonteeltaan omistuksia, joissa Tradeka-Yhtiöt toimii kotimaisena ankkuriomistajana. Tällä hetkellä kategoriaan kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy,  Tradedot Oy (Lehtipiste Oy) sekä Tradecare Oy (Med Group Oy). 

Luo uutta

Luo uutta -kategoriaan kuuluvat omistukset, joiden avulla Tradeka-Yhtiöt Oy pyrkii edistämään suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukee uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen. Kategoriaan kuuluvat pääomarahastosijoitukset mm. ICT-, cleantech- ja media-alan rahastoihin, Seulo-palvelut Oy (Kauppahalli24) sekä FIFAX Ab.

Sijoita ja turvaa

Sijoita ja turvaa -kategoriaan kuuluvat hallittuun riskinottoon perustuvaan sijoitustoimintaan liittyvät omistukset.  Kategoriaan kuuluu pääosa Tradeka-sijoitus Oy:n omistuksessa olevasta Tradeka-Yhtiöiden noin 540 miljoonan euron arvoisesta sijoitussalkusta.

Malta ja toteuta

Malta ja toteuta -kategorian sijoitukset ovat pitkän tähtäimen hankkeita, joilla tähdätään yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen uudenlaisilla liiketoimintamalleilla. Malta ja toteuta on ”kärsivällisen rahan” sijoittamista, jossa Tradeka on valmis tinkimään sijoitusten tuotosta jonkin tavoiteltavan päämäärän hyväksi. Tähän kategoriaan liittyen Tradeka on muun muassa tehnyt sopimukset Y-säätiön kanssa kohtuuhintaisemman vuokra-asuntotuotannon edistämisestä sekä Setlementtiasuntojen kanssa uusien Sukupolvikorttelihankkeiden rahoittamisesta eri puolilla Suomea.

Tradeka-yhtiöt toimisto
Tradeka-Yhtiöiden liikevaihto kaaviokuva


Eri liiketoimintojen osuus Tradeka-Yhtiöiden liikevaihdosta 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje