Vastuullisuus

Tradekan tuotto-osuusanti

Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi, vakaaksi sijoituskohteeksi, jonka tuottotavoite vuodelle 2024 on 5,75 %. Anti on käynnissä nyt. Sijoittamalla osuuskuntaan sijoitat myös oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittämiseen, kestävään markkinatalouteen ja suomalaiseen työhön. 

Vakaata vuosittaista tuottoa – tuottotavoite on 5,75 %

Osuuskunta Tradekan 18 miljoonan euron tuotto-osuusanti on käynnissä.  Enimmäismerkintämäärä on 50 000 euroa. Merkintäaika jatkuu kunnes liikkeelle lasketut tuotto-osuudet on merkitty, ellei antia sitä ennen keskeytetä.

Tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tuottamaan vakaata vuosittaista tuottoa niitä merkinneille osuuskunnan jäsenille. Tuottotavoite määritellään vuosittain. Vuosille 2019, 2020, 2021 ja 2022 Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut maksettavan tuottotavoitteen mukaisen 3,5 % koron.  Hallituksen vahvistama tuottotavoite vuodelle 2024 on 5,75 %. Vuodelle 2023 tuottotavoite on ollut 4,75 % Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä vain osuuskunta Tradekan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Jos et ole jäsen, voit liittyä jäseneksi Oma Tradekassa. Jäseneksi liittyessäsi maksat kertaluontoisen 33,64 euron osuusmaksun. Jäsenenä voit merkitä tuotto-osuuksia ja saat myös monipuolisia jäsenetuja. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä

Liity jäseneksi     Merkitse

Tradekan tuotto-osuus pähkinänkuoressa

 • Tradekan yhden tuotto-osuuden hinta on 100 €.
 • Yksi jäsen voi merkitä 1–500 tuotto-osuutta eli 100–50 000 €:n arvosta huomioiden myös edellisinä vuosina merkityt tuotto-osuudet.
 • Merkinnät voi tehdä kerralla tai erissä. Minimimerkintämäärä/kerta on 1 tuotto-osuus eli 100 euroa.
 • Tuotto-osuus sopii myös kuukausittaiseen säästämiseen, kunnes anti on loppuunmerkitty.
 • Tuotto maksetaan vuosittain kesäkuussa.
 • Maksettava tuotto voi poiketa tuotto-odotuksesta tai sitä ei voida maksaa ollenkaan.
 • Tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin.
 • Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämistä osittain tai kokonaan.
 • Maksettavasta korosta päätetään vuosittain jälkikäteen osuuskunnan edustajiston kokouksessa.

  Liity jäseneksi     Merkitse

Tutustu tuotto-osuusdokumentteihin

Ennen merkintähakemuksen jättämistä on tärkeää, että tutustut huolella seuraaviin dokumentteihin:

Tuotto-osuusesite 2020
Hallituksen Tradekan tuotto-osuusantia 2020 koskevat päätökset
Tradekan vuosikertomukset

Liity jäseneksi    Merkitse

Vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022 merkityille tuotto-osuuksille 3,5 %:n korko

Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut, että vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022 merkityille tuotto-osuuksille maksetaan tuottotavoitteen mukainen 3,5 % korko. Edellisen vuoden tuotto-osuuksille korko maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa. Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Tradekan tuotto-osuuksien merkintäohjeet

Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä Tradekan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. 

 • Henkilöjäsenet jättävät merkintähakemuksen Tradekan sähköisessä jäsenportaalissa eli Oma Tradekassa. Siellä voi myös hallinnoida omia tuotto-osuuksia.
 • Oma Tradekaan tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Merkintähakemusta tehtäessä jäsen siirtää tuotto-osuuksien merkintään tarvittavan rahasumman Tradekalle. Hakemus on sitova, eikä sitä voi perua.
 • Jos olet Tradekan jäsen, mutta et ole ottanut Oma Tradekaa käyttöön, luo tunnukset Oma Tradekassa
 • Jos et ole Tradekan jäsen, mutta haluat merkitä tuotto-osuuksia, liity jäseneksi Oma Tradekassa
 • Yhteisöjäsenet jättävät merkintähakemukset Tradekan jäsenpalveluun sähköpostilla jasenpalveluattradeka.fi (jasenpalvelu[at]tradeka[dot]fi)

  Liity jäseneksi      Merkitse

Tradekan tuotto-osuuden irtisanominen

Tuotto-osuuden voi irtisanoa milloin tahansa. Osuuskuntalain mukaisesti irtisanotun tuotto-osuuden pääoma palautetaan irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden päättyessä. 

 • Tuotto-osuudelle maksetaan tuotto myös irtisanomisajan ja tuotto-osuuspääoman palauttamisen väliseltä ajalta.
 • Esimerkki: Vuonna 2023 irtisanotun tuotto-osuuden pääoma palautetaan 31.12.2024 ja tuotto maksetaan myös vuosilta 2023 ja 2024.
Ääni hyvään vastuullisuus

Sijoita tulevaisuuteen

Kun sijoitat tuotto-osuuksiin, sijoitat osuuskunnan omaan pääomaan. Tradeka on vastuullinen omistaja ja toimija, joka edellyttää niin omilta yhtiöiltään kuin sijoitustoiminnaltaan vastuullisuusperiaatteiden noudattamista. Näin varmistetaan, että myös tuotto-osuuksien korkotuotto on kestävällä pohjalla.

Tradeka noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment eli PRI) ja edellyttää, että myös sen käyttämät varainhoitajat huomioivat periaatteet toiminnassaan. Tradeka on sulkenut salkustaan pois esimerkiksi kiistanalaisen aseteollisuuden, pornoteollisuuden, uhkapelit sekä parhaillaan erittäin aggressiivisesti markkinoivat pikavippifirmat. Vuonna 2020 Tradeka-sijoitus laati ilmastopolitiikan, jonka mukaisesti sijoitussalkussa vähennetään riskiä yrityksiin, joiden tuotanto tai tuotteet eivät tue Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja lisätään sijoituksia yrityksiin, joita tarvitaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Lue lisää jäseneduista

Tradekan jäsenenä saat monipuolisia vuosietuja ja vaihtuvia extraetuja. Tutustu Tradekan jäsenetuihin.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje