Henkilöstön kuuleminen tärkeää

Tradeka-konsernin kaikissa yhtiöissä noudatetaan voimassaolevia työehtosopimuksia sekä palkkoihin ja työsuhteisiin liittyviä lakeja. Samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Tarjoamme myös henkilökunnallemme vähimmäistason ylittävät henkilöstöedut.

Olemme lisänneet edustajistomme edellyttämällä tavalla henkilöstöllemme työmahdollisuuksia.

Henkilöstöä myös kuullaan heitä koskevissa asioissa ja he ovat laajasti edustettuna hallinnossa. Vuonna 2021 Tradeka avasi anonyymin ilmoituskanavan, jota kautta myös konsernin työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta tai epäeettisestä käytöksestä.

Työntekijöiden asemaan ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat huomioidaan myös konsernin harjoittamassa sijoitustoiminnassa. Tradekassa panostetaan myös henkilöstön koulutukseen ja kannustetaan opettelemaan uusia taitoja ja pitämään yllä vanhoja. 
Taco Bellin kolme työntekijää mustissa työasuissa ja päähineissä.

Monimuotoisuus on vahvuus työpaikoilla

Henkilöstön monimuotoisuus on työpaikoilla valtti. Tradeka-konsernin yhtiöiden henkilöstöprofiilit eroavatkin toisistaan sekä ikärakenteeltaan että työnkuviltaan, mikä osittain on suoraa seurausta siitä, että ne toimivat eri toimialoilla.

Ravintola-alalla toimivalla Restelillä henkilöstö on muuhun konserniin nähden verraten nuorta – Restel tarjoaakin monelle uran ensimmäisen työpaikan ja valmentaa nuoria työelämään. Kaksivuotinen Yhdessä työhön -hankkeessa kehitettiin nuorten työntekijöiden ja esihenkilöiden työelämä- ja vuorovaikutustaitoja Burger King -ketjussa. Lisäksi Restel on julkaissut kattavan verkossa toimivan perehdytysohjelman, joka tukee nuorten työntekijöiden työelämätaitoja ja kertoo työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista nuorille tuttujen esimerkkien kautta.

ONNI puolestaan pilotoi vuonna 2021 ILO-projektissa erilaisia tapoja tukea monikulttuuristen hoiva-alan osaajien polkuja työelämään ja järjesti vuonna 2022 esihenkilöilleen ensimmäistä kertaa neljän koulutuskerran monikulttuurisuusvalmennuksen. Tiimiesihenkilöt perehtyivät kurssilla mm. kielitietoiseen ohjaukseen, ammatillisen identiteetin tukemiseen ja syrjivään käytökseen puuttumiseen.

Henkilöstöllä käytössä kattavat edut

Tradeka-konsernin työntekijöille tarjotaan kattavat henkilöstöedut. Henkilöstö on jäsenenä Tradekan sairauskassassa eli heillä on oikeus hyödyntää erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja. Sairauskassa mm. korvaa osan silmälasihankinnoista, hammaslääkärikäynneistä sekä fysioterapiasta ja hieronnasta. Sairauskassan jäsenmaksua laskettiin vuonna 2021 ja etuudet ulotettiin koskemaan myös kassan lomautettuja jäseniä. Vuonna 2022 kassan jäseneksi pääsyn tuntirajaa laskettiin 10 viikkotyötuntiin.

Muita henkilöstöetuja ovat etu Restelin ravintoloiden ja konsernin muiden yhtiöiden tarjoamat alennukset sekä erilaiset yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat edut, kuten liikunta-, kulttuuri ja hierontaedut.

Perinteisempien työsuhde-etujen lisäksi Tradeka tarjoaa uudenlaisen talous- ja velkaneuvontaa tarjoavan palvelun henkilöstön käyttöön. Palkka haltuun -hankeen tavoitteena on kehittää palvelu, joka voisi skaalautua myös muiden työnantajien käyttöön. Hanke toteutetaan yhteistyössä Takuusäätiön kanssa. Kaikki Tradeka-konsernin työntekijät kuuluvat hankkeen piiriin.

Neuvonnan lisäksi työntekijöitä autetaan konkreettisesti työnantajan tietyin ehdoin takaamalla järjestelylainalla.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje