Hyvä hallinto on läpinäkyvää

Tradeka on sitoutunut hyvään ja läpinäkyvyyteen hallintotapaan. Samaa sitoutumista edellytetään myös tytäryhtiöiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen Corporate Governance -ohjeistuksen noudattamista ja toteuman raportointia. Myös jokaiselle tytäryhtiölle on laadittu oma CG-ohjeistus, jota ne noudattavat omassa hallinnossaan.

Tradeka.fi-sivustolla on myös sekä työntekijöille että yhtiöiden asiakkaille tarkoitettu anonyymi palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta Tradekan tai sen tytäryhtiöiden sellaisesta toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin Tradekan eettisiä periaatteita.

Olemme lisäksi sitoutuneet vastuulliseen verokansalaisuuteen ja arvioimme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain. Vuoden 2021 selvityksen ja palkitsemisraportin pääsee lukemaan alla olevan linkin kautta.

Corporate Governance -selvitys

Eettiset periaatteet Tradeka

Eettiset periaatteet

Tradekan hallitus vahvisti keväällä 2020 Tradekan eettiset toimintaperiaatteet, jotka kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

Eettiset periaatteet sisältävät myös suunnitelman niiden toteuttamiseksi ja niiden toteutumista valvoo Tradekan sisäinen tarkastus.
Patsas porraskäytävässä

Tradekan verojalanjälki

Tradeka julkaisee edellisen tilikauden verojalanjälkensä aina osana kyseisen vuoden vuosikertomusta. Verojalanjälki kuvaa Tradekan toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja mukaan lukien ALV:n. Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.

Vuonna 2021 Tradekan verojalanjälki oli yhteensä 92,9 miljoonaa euroa, josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 4 564 443 euroa. Arvonlisäveron osuus oli 20,2 miljoonaa euroa.* Varainsiirtoverojen määrä oli 937 844 euroa ja kiinteistöveron 112 468 euroa.

Vuonna 2020 verojalanjälki oli yhteensä 57,1 miljoonaa euroa. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

*Konserniin kuuluvan Tradecare-yhtiön liiketoiminta on ALV-vapaata.

Palkitsemispolitiikka

Tradekan edustajisto käsitteli kokouksessaan keväällä 2020 vastuullisuuden integroimisen tiiviiksi osaksi Tradekan palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka kannustaa sen piiriin kuuluvia vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen.

Dokumentti on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä.

Palkitsemispolitiikka

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje