Hyvä hallinto on läpinäkyvää

Tradeka on sitoutunut hyvään ja läpinäkyvään hallintotapaan. Samaa sitoutumista edellytetään myös tytäryhtiöiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen Corporate Governance -ohjeistuksen noudattamista ja toteuman raportointia. Tuorein julkaistu selvitys löytyy alla olevan napin takaa. Myös jokaiselle Tradekan tytäryhtiölle on laadittu oma Corporate Governance -ohjeistus, jota ne noudattavat omassa hallinnossaan.

Tradeka.fi-sivustolla on sekä työntekijöille että yhtiöiden asiakkaille tarkoitettu anonyymi palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta Tradekan tai sen tytäryhtiöiden toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin Tradekan eettisiä periaatteita.

Tradeka on lisäksi sitoutunut vastuulliseen verokansalaisuuteen; verojalanjälki arvioidaan ja raportoidaan vuosittain osana vuosikertomusta.

Vuoden 2022 Corporate Governance -selvityksen ja palkitsemisraportin pääsee lukemaan alla olevan linkin kautta.

Corporate Governance -selvitys

Eettiset periaatteet Tradeka

Eettiset periaatteet

Tradekan hallitus vahvisti vuonna 2022 Tradekan päivitetyt eettiset toimintaperiaatteet, jotka kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

Eettiset periaatteet sisältävät myös suunnitelman niiden toteuttamiseksi. Eettisten periaatteiden toteutumista valvoo Tradekan sisäinen tarkastus.

Asianmukaisen huolellisuuden politiikka

Asianmukaisen huolellisuuden politiikassa kuvataan ne keskeiset prosessit ja toimenpiteet, joiden perusteella Osuuskunta Tradekassa tunnistetaan vastuullisuuteen ja kestävyyteen eli ihmisoikeuksiin ja työntekijöihin, ympäristöön, ilmastoon sekä hyvään hallintoon ja korruption vastaisuuteen liittyvät tosialliset ja mahdolliset haittavaikutukset, ja miten niiden vaikutusta pyritään ehkäisemään.

Politiikka on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevaa nappia klikkaamalla.

Tradekan verojalanjälki

Tradeka julkaisee edellisen tilikauden verojalanjälkensä aina osana kyseisen vuoden vuosikertomusta. Verojalanjälki kuvaa Tradekan toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja mukaan lukien ALV:n. Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.

Vuonna 2022 Tradekan verojalanjälki oli yhteensä 102,3 miljoonaa euroa, josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 2,7 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron osuus oli 23,1 miljoonaa euroa.* Varainsiirtoverojen määrä oli 73 027 euroa ja kiinteistöveron 150 169 euroa.

Vuonna 2021 verojalanjälki oli yhteensä 92,9 miljoonaa euroa. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

*Konserniin kuuluvan Tradecare-yhtiön liiketoiminta on ALV-vapaata.

Palkitsemispolitiikka

Tradekan edustajisto käsitteli kokouksessaan keväällä 2020 vastuullisuuden integroimisen tiiviiksi osaksi Tradekan palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka kannustaa sen piiriin kuuluvia vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen.

Palkitsemispolitiikka on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä.

Palkitsemispolitiikka

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje