Hyvä hallinto on läpinäkyvää

Tradeka on sitoutunut hyvään ja läpinäkyvyyteen hallintotapaan. Samaa sitoutumista edellytetään myös tytäryhtiöiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen Corporate Governance -ohjeistuksen noudattamista ja toteuman raportointia. Myös jokaiselle tytäryhtiölle on laadittu oma CG-ohjeistus, jota ne noudattavat omassa hallinnossaan.

Tradeka.fi-sivustolla on myös sekä työntekijöille että yhtiöiden asiakkaille tarkoitettu anonyymi palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta Tradekan tai sen tytäryhtiöiden sellaisesta toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin Tradekan eettisiä periaatteita.

Olemme lisäksi sitoutuneet vastuulliseen verokansalaisuuteen ja arvioimme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain. Vuoden 2019 selvityksen pääsee lukemaan alla olevan linkin kautta.

Corporate Governance -selvitys

 

Eettiset periaatteet Tradeka

Eettiset periaatteet

Tradekan hallitus vahvisti keväällä 2020 Tradekan eettiset toimintaperiaatteet, jotka kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

Eettiset periaatteet sisältävät myös suunnitelman niiden toteuttamiseksi ja niiden toteutumista valvoo Tradekan sisäinen tarkastus.
Patsas porraskäytävässä

Tradekan verojalanjälki

Tradeka julkaisee edellisen tilikauden verojalanjälkensä aina osana kyseisen vuoden vuosikertomuksta. Verojalanjälki kuvaa Tradekan toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja mukaan lukien ALV:n. Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.

Vuonna 2019 Tradekan verojalanjälki oli yhteensä 64,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 verojalanjälki oli yhteensä 61,2 miljoonaa euroa, josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron osuus tällöin oli 11,7 miljoonaa euroa.* Varainsiirtoverojen määrä oli 1,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 0,3 miljoonaa euroa.

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

*Konserniin kuuluu Tradecare, jonka liiketoiminta on ALV-vapaata.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje