Hyvä hallinto on läpinäkyvää

Tradeka on sitoutunut hyvään ja läpinäkyvään hallintotapaan. Samaa sitoutumista edellytetään myös tytäryhtiöiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen Corporate Governance -ohjeistuksen noudattamista ja toteuman raportointia. Tuorein julkaistu selvitys löytyy alla olevan napin takaa. Myös jokaiselle Tradekan tytäryhtiölle on laadittu oma Corporate Governance -ohjeistus, jota ne noudattavat omassa hallinnossaan.

Tradeka.fi-sivustolla on sekä työntekijöille että yhtiöiden asiakkaille tarkoitettu anonyymi palautelomake, jonka kautta voi antaa palautetta Tradekan tai sen tytäryhtiöiden toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin Tradekan eettisiä periaatteita.

Tradeka on lisäksi sitoutunut vastuulliseen verokansalaisuuteen; verojalanjälki arvioidaan ja raportoidaan vuosittain osana vuosikertomusta.

Vuoden 2021 Corporate Governance -selvityksen ja palkitsemisraportin pääsee lukemaan alla olevan linkin kautta.

Corporate Governance -selvitys

Eettiset periaatteet Tradeka

Eettiset periaatteet

Tradekan hallitus vahvisti keväällä 2020 Tradekan eettiset toimintaperiaatteet, jotka kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

Eettiset periaatteet sisältävät myös suunnitelman niiden toteuttamiseksi. Eettisten periaatteiden toteutumista valvoo Tradekan sisäinen tarkastus.
Patsas porraskäytävässä

Tradekan verojalanjälki

Tradeka julkaisee edellisen tilikauden verojalanjälkensä aina osana kyseisen vuoden vuosikertomusta. Verojalanjälki kuvaa Tradekan toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja mukaan lukien ALV:n. Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.

Vuonna 2021 Tradekan verojalanjälki oli yhteensä 92,9 miljoonaa euroa, josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 4 564 443 euroa. Arvonlisäveron osuus oli 20,2 miljoonaa euroa.* Varainsiirtoverojen määrä oli 937 844 euroa ja kiinteistöveron 112 468 euroa.

Vuonna 2020 verojalanjälki oli yhteensä 57,1 miljoonaa euroa. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

*Konserniin kuuluvan Tradecare-yhtiön liiketoiminta on ALV-vapaata.

Palkitsemispolitiikka

Tradekan edustajisto käsitteli kokouksessaan keväällä 2020 vastuullisuuden integroimisen tiiviiksi osaksi Tradekan palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka kannustaa sen piiriin kuuluvia vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen.

Palkitsemispolitiikka on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä.

Palkitsemispolitiikka

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity