Tradekan lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.

Vuoden 2020 budjettiin on varattu 1,1 miljoonaa euroa lahjoituksiin. Vuonna 2019 lahjoitimme yleishyödylliseen toimintaan 1,2 miljoonaa euroa.

Pieni tyttö ulkona

Lapset, nuoret ja perheet

Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Tähän liittyen vuonna 2019 Tradekan tukea on myönnetty muun muassa:

  • Ensi- ja turvakotien liitto ry, Perheväkivalta ehkäistävissä tavoitteellisin toimin -hanke, 40 000 €
  • SOS-lapsikyläsäätiö, Perhekumppanit perheiden rinnalle, 2018 ja 2019 yhteensä 100 000 €
  • Parasta Lapsille ry, Näe hyvä mussa – vaikutuksia vanhemmuustaitoja vahvistamalla sekä Lasten ”Olkkari” tukemassa ystävyyssuhteita, 15 000€

Toimintatapojen uudistaminen

Osuuskunta tukee toimintoja, jotka uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestötoimintaa. Erityisesti on haluttu edistää oikeudenmukaista ja kaikkia kansalaisia hyödyttävää digitalisaatiokehitystä. Tukea vuonna 2019 on myönnetty muun muassa seuraaville toimijoille:

  • Ihmisoikeusliitto ry, Ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen Suomessa – ihmisoikeudet.net-sivuston päivitys, 24 000 €
  • Med Group, ONNI klubit: Elä täysii!- ja Ikäänny ilolla! -klubitoiminta, 100 000 €
  • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry, Eläkeläistoiminnan vahvistamiseen toimintaympäristön muutoksessa, 50 000 €

Tietoa, taitoa, tutkimusta ja perinteitä

Tradeka tukee mm. osuustoimintaan, kuluttajien asemaan, yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Vuonna 2019 toimintaansa saavat tukea muun muassa:

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje