Tradekan lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.

Vuoden 2021 budjettiin on varattu 600 000 euroa lahjoituksiin. Vuonna 2020 lahjoitimme yleishyödylliseen toimintaan 1,1 miljoonaa euroa.

Lahjoitusten ja apurahojen hakeminen

Osuuskunta Tradekan lahjoituksia ja Tradekan säätiön apurahoja haetaan kirjallisesti sähköisellä lomakkeella ja haku on avoin kaikille. Hakulomake löytyy Apurahan hakeminen sivulta.

Osuuskunta Tradekan lahjoituksista päättää osuuskunnan hallitus ja Tradekan säätiön apurahoista säätiön hallitus.

Pieni tyttö ulkona

Lapset, nuoret ja perheet

Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Tähän liittyen vuonna 2021 Tradekan tukea on myönnetty muun muassa:

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry, Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille, 40 000 €
 • Nuorten Kotkien Keskusliitto & Pinskut, Weekends for Climate 35 000 €
 • Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Amisbarometri 2022 10 000 €

Toimintatapojen uudistaminen

Osuuskunta tukee toimintoja, jotka uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestötoimintaa. Erityisesti on haluttu edistää oikeudenmukaista ja kaikkia kansalaisia hyödyttävää digitalisaatiokehitystä. Tukea vuonna 2021 on myönnetty muun muassa seuraaville toimijoille:

 • Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläistoiminnan digitalisaation haasteisiin vastaaminen  50 000 €
 • Ihmisoikeusliitto, Älä riko urheilu -kampanja 40 000 €
 • Takuusäätiö, Palkka haltuun -hanke 30 000 €
 • FEMMA Planning Oy, Erilaiset utopiat -hanke 5 000 €

Tietoa, taitoa, tutkimusta ja perinteitä

Tradeka tukee mm. osuustoimintaan, kuluttajien asemaan, yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Vuonna 2021 toimintaansa saavat tukea muun muassa:

 • Oma selvitys, vastuullisen ensihoivan hankinta 50 000 €
 • Kalevi Sorsa -säätiö, Yhteiskuntatutkimuksen toteuttaminen 30 000 €
 • Työväen Arkiston Säätiö, Osuusliikkeiden toimintakertomusten digitointihanke 10 000 €
Lapsi osoittaa etusormella

Tradeka-konsernin omat yhteiskuntavastuuhankkeet

Tradeka-konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on omia vastuullisuushankkeita, jotka lasketaan osaksi Tradekan voitonjakolupausta. Vuonna 2021 hankkeissa painottuu nuorten työntekijöiden työurien tukeminen sekä kohteet, joissa Tradekan omistamat yhtiöt osallistuvat tiiviisti kehittämistyöhön.

 • Med Group, omat vastuullisuushankkeet 100 000 €
 • Restel, omat vastuullisuushankkeet 100 000 €
 • Lehtipiste, omat vastuullisuushankkeet 50 000 €
 • A-Katsastus, omat yhteiskuntavastuuhankkeet 50 000 €

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje