Tradekan lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.

Vuoden 2021 budjettiin on varattu 600 000 euroa lahjoituksiin. Vuonna 2020 lahjoitimme yleishyödylliseen toimintaan 1,1 miljoonaa euroa.

Lahjoitusten ja apurahojen hakeminen

Osuuskunta Tradekan lahjoituksia ja Tradekan säätiön apurahoja haetaan kirjallisesti sähköisellä lomakkeella ja haku on avoin kaikille. Hakulomake löytyy Apurahan hakeminen sivulta.

Osuuskunta Tradekan lahjoituksista päättää osuuskunnan hallitus ja Tradekan säätiön apurahoista säätiön hallitus.

Pieni tyttö ulkona

Lapset, nuoret ja perheet

Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Tähän liittyen vuonna 2020 Tradekan tukea on myönnetty muun muassa:

 • UNICEF, Lapsiystävällinen kunta -digialusta, 70 000 €
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry, Digi-sovellutukset laajasti käyttöön -hanke, 60 000 €
 • Gutsy Media Oy, Gutsy Go – Nuorten rauhankoulutus, 50 000 €
 • SOS-lapsikyläsäätiö, Jälkihuoltokumppani, 50 000 €
 • Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Liikkuva luontoleiri, 40 000 €
 • Lahden Diakoniasäätiö sr, Tulevaisuusvalmentaja-pilottihanke, 30 000 €
 • Lapselle lounas -kampanja, Ruokakasseja vähävaraisille perheille, 15 000 €

Toimintatapojen uudistaminen

Osuuskunta tukee toimintoja, jotka uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestötoimintaa. Erityisesti on haluttu edistää oikeudenmukaista ja kaikkia kansalaisia hyödyttävää digitalisaatiokehitystä. Tukea vuonna 2020 on myönnetty muun muassa seuraaville toimijoille:

 • Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläistoiminnan vahvistamiseen toimintaympäristön muutoksessa, 60 000 €
 • Helsingin yliopisto, HELSEED-rahaston käynnistäminen, 50 000 €
 • Arvo-liitto, Impact StartUp -kiihdyttämö, 25 000 €
 • Pertin Valinta, Osatyökykyisten työllistäminen osana Pertin Valinnan tuotantoja, 20 000 €
 • Gutsy Go ry, Gutsy Heroes, 10 000 €
 • Osuuskunta Visia (Visia GameFactory), My2050 -elämyspeli ilmastonmuutoksesta, 4 000 €

Tietoa, taitoa, tutkimusta ja perinteitä

Tradeka tukee mm. osuustoimintaan, kuluttajien asemaan, yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Vuonna 2020 toimintaansa saavat tukea muun muassa:

 • Pellervo, Osuustoiminnan työelämäprofessuuri, 25 000 €
 • Finnwatch, Selvitys kompensaatiota tarjoavista palveluista, osallistuminen joukkorahoituskampanjaan, 5 000 €
Lapsi osoittaa etusormella

Tradeka-konsernin omat yhteiskuntavastuuhankkeet

Tradeka-konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on omia vastuullisuushankkeita, jotka lasketaan osaksi Tradekan voitonjakolupausta. Vuonna 2020 hankkeissa painottuu nuorten työntekijöiden työurien tukeminen sekä kohteet, joissa Tradekan omistamat yhtiöt osallistuvat tiiviisti kehittämistyöhön. Näitä ovat muun muassa:

 • Tradeka/Restel, Osuus Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteisestä Yhdessä työhön -ESR-hankkeesta, 6 674 €
 • Med Group Oy, Onnistuneesti työuralle 2020, 5 600 €
 • Med Group Oy, ONNI klubitoiminta (Elä täysii- ja Ikäänny ilolla -klubit), 100 000 €
 • Restel, omat vastuullisuushankkeet, 100 000 €
 • Lehtipiste, omat vastuullisuushankkeet, 50 000 €
 • Korona-ajan huolipuhelin Tradeka-konsernin henkilöstölle, 25 000 €
 • Aspa-säätiö sr, Henkilökohtaisen avun ja kotihoidon vertaisarviointi, 20 000 € 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity