Tradekan lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.

Vuonna 2022 Osuuskunta Tradeka myönsi lahjoituksia yhteensä 600 000 euron edestä.  Voitonjakolupauksen mukaisia lahjoituksia ja apurahoja myönnettiin yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Lahjoitusten ja apurahojen hakeminen

Osuuskunta Tradekan lahjoituksia ja Tradekan säätiön apurahoja haetaan kirjallisesti sähköisellä lomakkeella ja haku on avoin kaikille yleishyödyllisille toimijoille. Hakulomake löytyy Apurahan hakeminen sivulta.

Osuuskunta Tradekan lahjoituksista päättää osuuskunnan hallitus ja Tradekan säätiön apurahoista säätiön hallitus.

Pieni tyttö ulkona

Lapset, nuoret ja perheet

Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Tähän liittyen vuonna 2022 Tradekan tukea on myönnetty muun muassa:

 • SPR, Katastrofirahasto, 100 000 €
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry, Päihteiltä turvassa -hanke, 36 000 € (Tradekan säätiö)
 • Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry PINSKUT, Omatunti-toiminta 20 000 € (Tradekan säätiö)
 • Osuuskunta Visia, My2050-elämyspeli ilmastonmuutoksesta 4 000 € (Tradekan säätiö)
 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistäminen 3 000 € (Tradekan säätiö)

Toimintatapojen uudistaminen

Osuuskunta tukee toimintoja, jotka uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestötoimintaa. Erityisesti on haluttu edistää oikeudenmukaista ja kaikkia kansalaisia hyödyttävää digitalisaatiokehitystä. Tukea vuonna 2022 on myönnetty muun muassa seuraaville toimijoille:

 • Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Ajanmukaisen eläkeläistoiminnan vahvistaminen muuttuvassa yhteiskunnassa 60 000 € (Tradekan säätiö)
 • Takuusäätiö, Palkka haltuun -hanke 40 000 € (Tradekan säätiö)

Tietoa, taitoa, tutkimusta ja perinteitä

Tradeka tukee mm. osuustoimintaan, kuluttajien asemaan, yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvää tutkimus-, koulutus-, kulttuuri- ja tiedotustoimintaa. Vuonna 2022 toimintaansa saavat tukea muun muassa:

 • Itä-Suomen yliopisto, Osuustoiminnan työelämäprofessuuri 10 000 € (Tradekan säätiö)
 • Uudenmaan pyörätuolitanssijat ry, Me myös! -nykytanssiteos, 5 000 € (Tradekan säätiö)
 • Suomen Rauhanliitto ry, Rauhantoiminta ja -eetos Euroopassa: kylmän sodan ajan kokemukset ja opit rauhantyössä hybridivaikuttamisen aikakaudella, 4 000 € (Tradekan säätiö)
 • Lappeenrannan kehitysvammaisten tuki ry, Miekin teen taidetta 2022, 2 000 € (Tradekan säätiö)
Lapsi osoittaa etusormella

Tradeka-konsernin omat yhteiskuntavastuuhankkeet

Tradeka-konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on omia vastuullisuushankkeita, jotka lasketaan osaksi Tradekan voitonjakolupausta. Vuonna 2022 hankkeissa painottuvat kohteet, joissa Tradekan omistamat yhtiöt osallistuvat tiiviisti kehittämistyöhön.

 • ONNI, omat vastuullisuushankkeet 100 000 €
 • Restel, omat vastuullisuushankkeet 100 000 €
 • Lehtipiste, omat vastuullisuushankkeet 100 000 €
 • A-Katsastus, omat yhteiskuntavastuuhankkeet 100 000 €

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje