Kotiin vietävät hoivapalvelut ovat tärkeä osa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita, ja päävastuun palveluiden tuottamisesta kantaa julkinen sektori, käytännössä siis kunnat ja kuntayhtymät.

Kaikkien palveluiden järjestämiseen osallistuvien tulisi toimia yhteisten, selkeiden pelisääntöjen mukaan, jotta palvelut toteutuisivat yhteiskuntavastuullisesti.

Vaikka tämä ei aina toteudu toivotusti, on vastuullisten palveluiden tuottaminen ja ostaminen nyt aiempaa helpompaa, sillä emeritaprofessori Marja Vaarama ja sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg ovat koostaneet aiheesta kattavan raportin. Raportissa pureudutaan kotiin vietävien hoivapalveluiden tuotantoon, organisointiin, johtamiseen, tilaamiseen ja asiakkaana olemiseen.

Vaaraman ja Lindbergin perusteellinen raportti käy läpi palveluiden hankinnan yleiset laatukriteerit ja vastuullisen toiminnan määritelmän eri osapuolten näkökulmasta. Raportissa on myös useita kiinnostavia käytännön esimerkkejä palveluiden toteuttamisen tavoista.

Raportin kirjoittajat esittävät, että yhteiskuntavastuu tulee nostaa julkisrahoitteisen palvelutoiminnan johtavaksi periaatteeksi.

Hoivan hankinta vastuullisesti ikäihminen nauraa ulkona

Apua konreettisesta oppaasta

Raportissa esitettyjen suositusten tueksi kirjoittajat ovat laatineet oppaan, joka tuo raportin tulokset helposti omaksuttavien ohjeiden muotoon.

Opas on hyödyllinen niille, jotka ovat vastuussa kotiin vietävien hoivapalveluiden hankinnasta, järjestämisestä, johtamisesta, valvonnasta ja tuottamisesta. Näiden lisäksi opas on myös hyödyllinen työkalu hoivapalveluiden asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Käytännön toteutumisen arviointia ja kehittämistä varten oppaaseen on koottu erilaisia muisti- ja tarkistuslistoja, joiden avulla oman toiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointi käy helposti.

Selvityksen on tilannut ja rahoittanut Osuuskunta Tradeka. Selvityksen teettäminen on osa Tradekan yhteiskuntavastuutyötä ja yksi tapa palauttaa liiketoiminnan tulosta takaisin yhteiskuntaan. Selvityksen ohjausryhmässä toimi laaja joukko hoivan eri osapuolina toimivia asiantuntijoita.

Raportti ja opas nyt ladattavissa

Raportti ja opas kotiin vietävien hoivapalveluiden yhteiskuntavastuullisuudesta on nyt saatavilla. Tutustu raporttiin ja lataa opas käyttöösi!

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje