Patsas porraskäytävässä

Tradeka on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullinen sijoittaminen on Tradekan keskeinen tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja merkittävä osa sen vastuullisuutta. Tradekan sijoitustoiminnasta vastaa Tradeka-sijoitus Oy, joka hallinnoi Tradekan sijoitusvarallisuutta, joka 2021 tilinpäätöshetkellä oli noin 620 miljoonaa euroa.

Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu ympäristöasioiden (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden (Social) sekä hallintotapa-asioiden (Governance) eli ESG-näkökulmien huomioiminen.

Tradeka noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment eli PRI). Tradeka myös edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat huomioivat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat näiden YK:n periaatteiden mukaisesti. Yhtiö
tutkii vuosittain, kuinka hyvin sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan huomioon vastuullisuuden. Vuonna 2021 Tradeka-sijoitus nosti ESG-toimintatavan ja ympäristönäkökulman rinnalle erityisesti sosiaalisia kysymyksiä. Varainhoitajien halutaan selvittävän esimerkiksi tasa-arvonäkökohtia ja työntekijöiden asemaa tutkiessaan sijoituskohteita

Tradeka-sijoitus varmistaa toimintatapojen ajankohtaisuuden päivittämällä vastuullisen sijoittamisen suunnitelman ja ilmastopolitiikan vuosittain. Ilmastopolitiikassa kuvataan toimintatapaa ilmastonmuutoksen huomioimiseen sijoitussalkussa.

Hiiliriskiä pienentämässä

Tradeka-sijoitus aloitti työn hiiliriskin analysoimiseksi keväällä 2020 ottamalla käyttöön Suomen Sijoitustutkimuksen tarjoaman ESG-raportointipalvelun, jonka avulla pystytään seuraamaan muun muassa sijoitussalkun hiiliriskiä. Laskenta perustuu MSCI ESG Researchin dataan ja mittarina käytetään keskimääräistä hiili-intensiteettiä eli tonnia CO2-päästöjä suhteessa liikevaihtoon miljoonissa dollareissa painotettuna yrityksen markkina-arvolla.

Noteerattujen osake- ja korkosijoitusten hiili-intensiteettiä vähennetään vuoden 2020 tasosta 50 % vuoteen 2027 mennessä. Yhtiön tavoitteena on salkku, joka tukee tavoitetta saavuttaa globaalit nollanettopäästöt vuonna 2050. Osakesalkun hiiliriski on pienentynyt 43 % syksyn 2020 lähtötasosta joulukuun 2021 loppuun mennessä samalla kun osakesalkun analyysin kattavuus on kasvanut 10 %-yksikköä eli 93 %:iin salkusta. Korkosalkun hiiliriski on samassa ajassa pienentynyt 36 % ja sen analyysin kattavuus on heikentynyt 1 %-yksikköä 57 %:iin.

 

Naiden pöydän ääressä

Sijoittamatta jättäminenkin on osa vastuullisuutta

Vastuullinen sijoittaminen on Tradeka-sijoitukselle sekä riskienhallintaa että edistyksellisten sijoituskohteidenvalintaa. Osa vastuullista sijoittamista on myös se, mihin ei sijoiteta.

Sijoitustoiminnassa Tradeka ei tee sijoituksia EU:n niin kutsutulla mustalla listalla oleviin maihin eikä muihin veroparatiiseiksi katsottuihin maihin.

Lisäksi Tradeka on sulkenut pois sijoitusmahdollisuuksistaan esimerkiksi kiistanalaisen aseteollisuuden, pornoteollisuuden, uhkapelit sekä pikavippifirmat.

Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta

Osuuskunta Tradeka  on tehnyt YK:n vastuullisen sijoittamisen sitoumuksen. Lisäksi Tradeka osallistuu vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n ja Pohjoismaissa SIF:n toimintaan.

Tradeka laatii myös vastuullisesta sijoittamisesta vuosittain Principles for Responsible Investment eli PRI-raportin.

PRI-raportti

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity