Patsas porraskäytävässä

Tradeka on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullinen sijoittaminen on Tradekan keskeinen tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja merkittävä osa sen vastuullisuutta. Tradekan sijoitustoiminnasta vastaa Tradeka-sijoitus Oy, joka hallinnoi Tradekan sijoitusvarallisuutta, joka 2020 tilinpäätöshetkellä oli noin 565 miljoonaa euroa.

Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu ympäristöasioiden (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden (Social) sekä hallintotapa-asioiden (Governance) eli ESG-näkökulmien huomioiminen.

Tradeka noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment eli PRI). Tradeka myös edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat huomioivat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat näiden YK:n periaatteiden mukaisesti.

 

Naiden pöydän ääressä

Sijoittamatta jättäminenkin on osa vastuullisuutta

Osa vastuullista sijoittamista on se, mihin ei sijoiteta.

Sijoitustoiminnassa Tradeka ei tee sijoituksia EU:n niin kutsutulla mustalla listalla oleviin maihin eikä muihin veroparatiiseiksi katsottuihin maihin.

Lisäksi Tradeka on sulkenut pois sijoitusmahdollisuuksistaan esimerkiksi kiistanalaisen aseteollisuuden, pornoteollisuuden, uhkapelit sekä pikavippifirmat.

Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta

Osuuskunta Tradeka  on tehnyt YK:n vastuullisen sijoittamisen sitoumuksen. Lisäksi Tradeka osallistuu vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n ja Pohjoismaissa SIF:n toimintaan.

Tradeka laatii myös vastuullisesta sijoittamisesta vuosittain Principles for Responsible Investment eli PRI-raportin.

PRI-raportti

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje