Patsas porraskäytävässä

Tradeka on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullinen sijoittaminen on Tradekan keskeinen tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja merkittävä osa sen vastuullisuutta. Tradekan sijoitustoiminnasta vastaa Tradeka-sijoitus Oy, joka hallinnoi Tradekan sijoitusvarallisuutta, joka 2022 tilinpäätöshetkellä oli noin 540 miljoonaa euroa.

Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu ympäristöasioiden (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden (Social) sekä hallintotapa-asioiden (Governance) eli ESG-näkökulmien huomioiminen. Tradeka-sijoituksen vastuullisuudesta on raportoitu ensimmäistä kertaa kokonaisuutena kattavasti osana konsernin yhteistä vastuullisuusraporttia vuonna 2022.

Tradeka noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment eli PRI). Tradeka myös edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat huomioivat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat näiden YK:n periaatteiden mukaisesti. Yhtiö
tutkii vuosittain, kuinka hyvin sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan huomioon vastuullisuuden. Vuonna 2021 Tradeka-sijoitus nosti ESG-toimintatavan ja ympäristönäkökulman rinnalle erityisesti sosiaalisia kysymyksiä. Varainhoitajien halutaan selvittävän esimerkiksi tasa-arvonäkökohtia ja työntekijöiden asemaa tutkiessaan sijoituskohteita

Tradeka-sijoitus varmistaa toimintatapojen ajankohtaisuuden päivittämällä vastuullisen sijoittamisen suunnitelman ja ilmastopolitiikan vuosittain. Ilmastopolitiikassa kuvataan toimintatapaa ilmastonmuutoksen huomioimiseen sijoitussalkussa.

Hiiliriskiä pienentämässä

Tradeka-sijoitus aloitti työn hiiliriskin analysoimiseksi keväällä 2020 ottamalla käyttöön Suomen Sijoitustutkimuksen tarjoaman ESG-raportointipalvelun, jonka avulla pystytään seuraamaan muun muassa sijoitussalkun hiiliriskiä. Laskenta perustuu MSCI ESG Researchin dataan ja mittarina käytetään keskimääräistä hiili-intensiteettiä eli tonnia CO2-päästöjä suhteessa liikevaihtoon miljoonissa dollareissa painotettuna yrityksen markkina-arvolla.

Noteerattujen osake- ja korkosijoitusten hiili-intensiteettiä vähennetään vuoden 2020 tasosta 50 % vuoteen 2027 mennessä. Yhtiön tavoitteena on salkku, joka tukee tavoitetta saavuttaa globaalit nollanettopäästöt vuonna 2050. Osakesalkun hiiliriski on pienentynyt 46 % syksyn 2020 lähtötasosta joulukuun 2022 loppuun, analyysin kattavuus on kasvanut 10 %-yksikköä eli 92,4 %:iin salkusta. Korkosalkun hiiliriski on samassa ajassa pienentynyt 41 % ja sen analyysin kattavuus on muuttunut -10,4 %-yksikköä 47,8 %:iin.

 

Sijoittamatta jättäminenkin on osa vastuullisuutta

Vastuullinen sijoittaminen on Tradeka-sijoitukselle sekä riskienhallintaa että edistyksellisten sijoituskohteidenvalintaa. Osa vastuullista sijoittamista on myös se, mihin ei sijoiteta.

Sijoitustoiminnassa Tradeka ei tee sijoituksia EU:n niin kutsutulla mustalla listalla oleviin maihin eikä muihin veroparatiiseiksi katsottuihin maihin.

Lisäksi Tradeka on sulkenut pois sijoitusmahdollisuuksistaan esimerkiksi kiistanalaisen aseteollisuuden, pornoteollisuuden, uhkapelit sekä pikavippifirmat.

Raportoimme vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta

Osuuskunta Tradeka  on tehnyt YK:n vastuullisen sijoittamisen sitoumuksen. Lisäksi Tradeka osallistuu vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF ry:n ja Pohjoismaissa SIF:n toimintaan.

Tradeka laatii myös vastuullisesta sijoittamisesta vuosittain Principles for Responsible Investment eli PRI-raportin.

PRI-raportti

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje