Perhe Helsingin rautatieasemalla

Tavoitteena edelläkävijyys

Tradekan tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijäyritys. Tradeka on tehnyt YK:n Global Compact -sitoumuksen ja raportoi edistymisestään vuosittain. Tradekan raportti sisältää tytäryhtiöistä Restelin ja Lehtipisteen; Med Group on tehnyt oman sitoumuksen ja raportoi vastuullisuudestaan sen vuoksi itsenäisesti.

Tradeka toteuttaa strategiaansa kirjattua vastuullisuutta kahta kautta.

Ensinnäkin Tradeka edellyttää omistamiltaan yrityksiltä vastuullista liiketoimintaa. Se myös tukee yrityksiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tradekan omistamille yrityksille asetetaan konkreettisia tavoitteita sekä niiden taloudelliseen menestykseen että vastuullisuuteen liittyen. Tradekan strategiassa on myös asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen konsernin kaikissa yhtiöissä.

Tämän lisäksi Tradeka ohjaa liiketoimintansa tuloksesta vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan muun muassa erilaisin lahjoituksin.
Pieni tyttö ulkona

Vastuullisuus ei ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa.

Päinvastoin, vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa ja liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus on vastuullisuuden keskeinen elementti.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Tradekan strategiaan ja sitä lähestytään kahta kautta:

 • Omistajana Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset toimivat ja kehittävät toimintansa vastuullisuutta jatkuvasti. Tradekan omistamien yhtiöiden tavoitteena on olla toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä. Tradeka myös tukee omistamiaan yhtiöitä tavoitteen saavuttamisessa.

  Med Groupin vastuullisuudesta lisää heidän vastuullisuusraportissaan ja  verkkosivuillaan. Tradekan omistamilla yrityksillä on kaikilla myös omia yhteiskuntavastuuhankkeita.
   
 •  Voitonjakolupauksensa mukaan Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan.

  Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan ja omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta.

  Tämän lisäksi tuemme yhdessä Tradekan säätiön kanssa lahjoituksin yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää jäsenten arvojen mukaista toimintaa.

  Voitonjakolupaukseen sisältyy myös Tradekan Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden sijoitustoiminta, jonka kautta Tradeka uudistaa yhteiskuntaa.

Tradekan tekemät sitoumukset

 • Tradeka on tehnyt  YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2020

 • Tradeka-sijoitus on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI)

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity