Vastuullisuus

Vastuullisuus Tradekassa

Tradeka toteuttaa strategiaansa kirjattua vastuullisuutta kahta kautta: se edellyttää ja tukee omistamiensa yritysten vastuullista liiketoimintaa, ja ohjaa liiketoimintansa tuloksesta vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan.

Tradeka asettaa konkreettisia tavoitteita omistamilleen yrityksille niiden taloudelliseen menestykseen sekä vastuullisuuteen liittyen.

Vastuullisuus ei ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa. Päinvastoin, vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa ja liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus on vastuullisuuden keskeinen elementti.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Tradekan strategiaan ja sitä lähestytään kahta kautta:

  1. Omistajana Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset toimivat ja kehittävät toimintansa vastuullisuutta jatkuvasti. Tradekan omistamien yhtiöiden tavoitteena on olla toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä. Tradeka myös tukee omistamiaan yhtiöitä tavoitteen saavuttamisessa.
  2. Voitonjakolupauksensa mukaan Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan.

Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan ja omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta sekä sijoittamalla Tradekan jäsenistön arvopohjan mukaista toimintaa edistäviin hankkeisiin.

Yleishyödyllisen toiminnan tukijana Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa edistää jäsenten arvojen mukaista toimintaa lahjoituksin.

Sijoitustoiminnassa Tradeka uudistaa yhteiskuntaa Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden  kautta. Lisäksi Tradekan omistamilla yrityksillä on kaikilla omia yhteiskuntavastuuhankkeita.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje