Vastuullisuusraportointi Tradekassa

Vastuullisuusraportti on vuosikertomuksen tavoin oleellinen osa Tradeka-konsernin toiminnan vuosittaista raportointia.

Tradeka on tehnyt YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2020 ja on sitoutunut laatimaan vastuullisuusraportin noudattaen Global Compactiin kuuluvaa Communication on Progress -toimintatapaa. Tradekan vastuullisuusraporteissa on mukailtu GRI (Global Reporting Initiative) -raportointitapaa niin, että sosiaalisen vastuun mittarit vastaavat pääosin GRI:n mittareita. Ympäristön kohdalla GRI-mittareita ei noudatettu vaan keskiössä ovat yhtiöiden hiilijalanjälkilaskennat.

Raportti kattaa Osuuskunta Tradekan sekä sen Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistamien Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel-konsernin, Lehtipiste-konsernin ja A-Katsastuksen toiminnot. Raporttia on työstetty yhdessä näiden tytäryhtiöiden kanssa. Tradeka-konserniin kuuluva ONNI laatii toiminnastaan oman vastuullisuusraportin vuosittain.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity