Vastuullisuusraportointi Tradekassa

Vastuullisuusraportti on vuosikertomuksen tavoin oleellinen osa Tradeka-konsernin toiminnan vuosittaista raportointia.

Tradeka on tehnyt YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2020 ja on sitoutunut laatimaan vastuullisuusraportin noudattaen Global Compactiin kuuluvaa Communication on Progress -toimintatapaa. Tradekan vastuullisuusraportit noudattavat viitaten yleisten tietojen, sosiaalisen vastuun mittareiden sekä vastuullisuuden johtamisen osalta GRI (Global Reporting Initiative) -raportointitapaa. Ympäristön kohdalla raporteissa esitellään konsernin GHG-protokollan mukaisesti lasketut ilmastovaikutukset. Vuoden 2022 raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

Raportti kattaa Osuuskunta Tradekan sekä sen Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistamien Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel-konsernin, Lehtipiste-konsernin ja A-Katsastuksen toiminnot. Raporttia on työstetty yhdessä näiden tytäryhtiöiden kanssa. Tradeka-konserniin kuuluva ONNI laatii toiminnastaan oman vastuullisuusraportin vuosittain.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje