Nuoria muraalimaalauksen edessä

Yhteisöstä huolehtiminen on vastuullisista

Yhteisön hyvinvointiin ja kehitykseen osallistuminen on yksi Tradekan vastuullisuuden teemoista. Tämän vuoksi kaikki Tradeka-Yhtiöiden tytäryhtiöt tekevät oman osansa yhteisön hyvinvoinnin ja kehityksen eteen.

Jokaisen yrityksen omaan strategiaan kirjataan vastuullisuusstrategian sisältö, joka näkyy myös yrityksen arjessa ja käytännön toimissa. Vastuullisuusstrategiaa toteuttavat tytäryritykset nimeävät aina myös oman vastuuhenkilön yritysvastuun jalkautukseen.
Isoäiti ja vauva

Esimerkkejä yhteisöön panostamisesta

Tradeka-Yhtiöt on kehittänyt yhteistyössä Firan kanssa asumisosuuskuntamallia, jonka tarkoituksena on tarjota markkinahintoja edullisempaa vuokra-asumista omistusasumisen laatukriteerein. Vuonna 2021 valmistui ensimmäinen kohde, Koskelan Lehmus. Tradeka on tehnyt Firan kanssa siltarahoitussopimuksen Helsingin Postipuiston ryhmärakentamiskohteeseen.

ONNI tukee yhteisöä ympärillään ONNI-klubien kautta: Elä täysii! -klubi on vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille henkilöille suunnattu klubiyhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa esteetön osallistuminen tapahtumiin, tarjota sosiaalisia verkostoja ja vertaistukea. Ikäänny ilolla! -klubi on ikäihmisille suunnattu klubiyhteisö, joka tuo ikäihmisten elämään mielekästä tekemistä ja muodostaa yhteisön, johon jokaisen on mukava tulla omana itsenään.

Restelin Hemingway’s-ketju aloitti yhteistyön kotimaisen Superlaiffi-start-up-yrityksen kanssa. Restel on mukana kehittämässä Superlaifiin yksinäisyyttä torjuvaa Kaverisovellusta. Aikuisille suunnattu digitaalinen sovellus tarjoaa konkreettista apua yksinäisyyteen.

Lehtipisteeseen kuuluva Karto on toteuttanut jo neljänä vuonna joulutervehdyskampanjan, jolla ilahdutetaan hoivakotien ja kotihoidon asiakkaita. Jouluisia tervehdyksiä kirjoiteltiin kortteihin yrityksissä, kouluissa ja harrasteseuroissa yhteensä 20 000 kappaletta.

 A-Katsastus ja Ajovarma edistävät liikenneturvallisuutta tekemällä vapaaehtoisia kuntotarkastuksia Autotohtori-brändin alla sekä toimimalla teknisenä asiantuntijana poliisin raskaan liikenteen tarkastuksissa. Katsastajat voivat myös toimia liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ajoneuvoteknisinä jäseninä.

Kehitämme vastuullisuutta yhdessä

Tradekassa kuulemme osuuskunnan jäseniä ja tytäryritystemme asiakkaita monipuolisesti ja aktiivisesti. Helpottaaksemme kommunikointia olemme panostaneet myös uusien kanavien kehittämiseen yhdessä jäsenien ja asiakkaiden kanssa.

Esimerkkinä tästä kehitystyöstä on syntynyt jäsenaloite-kanava, joka on jäsenten tapa vaikuttaa konkreettisesti Tradekan toimintaan. Jäsenet voivat verkkopalvelussa jättää aloitteen, joka voi koskea esimerkiksi jäsenetuja, liiketoimintaa, sijoitustoimintaa tai yhteiskuntavastuuta.

Lahjoitukset

Tradeka on tehnyt voitonjakolupauksen, jonka mukaan se palauttaa merkittävän osan, keskimäärin vähintään 10 %, liiketoimintansa tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lahjoitustoiminnassaan Tradeka panostaa voimakkaasti yhteisön hyvinvointiin. Keskiössä ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet, kansalaisia hyödyntävä digitalisaatiokehitys sekä yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvä tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta.

Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan sekä omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta. Tradekan myöntämät lahjoitukset perustuvat kirjallisiin hakemuksiin, joista osuuskunnan hallitus päättää.

Apurahaa saaneille tahoille syksyllä 2021 lähetetyn kyselyn tulosten perusteella lahjoitustoimintaa on onnistuttu kohdistamaan nimenomaan niihin hankkeisiin, jotka olisivat jääneet toteuttamatta ilman Tradekan myöntämää tukea. Vastaajat arvioivat, että saadun apurahan tärkeys organisaation kokonaisrahoitukselle oli 9,2/10. Vastaajista 92 %:n
mukaan myönnetty apuraha mahdollisti jotain, mikä muuten olisi jäänyt toteuttamatta.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity