Vastuullisuus

Yhteisön hyvinvointi

Tradeka-Yhtiöiden tytäryhtiöt osallistuvat yhteisön hyvinvointiin ja kehitykseen. Vastuullisuusstrategian sisältö kirjataan jokaisen yrityksen omaan strategiaan ja sen tulee heijastua käytännön toimintaan. Yritykset nimeävät vastuuhenkilön yritysvastuun jalkautukseen.

Jäseniä ja asiakkaita kuullaan monipuolisesti ja aktiivisesti ja panostetaan uusien kommunikointikanavien kehittämiseen näiden ryhmien kanssa. Esimerkiksi Jäsenaloitteet ovat jäsenten tapa vaikuttaa Tradekan toimintaan ja ehdottaa uutta toimintaa.

Lahjoitustoiminnassaan Tradeka panostaa voimakkaasti yhteisön hyvinvointiin lahjoittamalla merkittäviä määriä vuosittain yleishyödylliseen toimintaan. Keskiössä ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet, kansalaisia hyödyntävä digitalisaatiokehitys sekä yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvä tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Lue lisää lahjoituksista.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje