Nuoria muraalimaalauksen edessä

Yhteisöstä huolehtiminen on vastuullisista

Yhteisön hyvinvointiin ja kehitykseen osallistuminen on yksi Tradekan vastuullisuuden teemoista. Tämän vuoksi kaikki Tradeka-Yhtiöiden tytäryhtiöt tekevät oman osansa yhteisön hyvinvoinnin ja kehityksen eteen.

Jokaisen yrityksen omaan strategiaan kirjataan vastuullisuusstrategian sisältö, joka pitää myös näkyä yrityksen käytännön toimissa. Vastuullisuusstrategiaa toteuttavat tytäryritykset nimeävät aina myös oman vastuuhenkilön yritysvastuun jalkautukseen.

Kehitämme vastuullisuutta yhdessä

Tradekassa kuulemme osuuskunnan jäseniä ja tytäryritystemme asiakkaita monipuolisesti ja aktiivisesti. Helpottaaksemme kommunikointia olemme panostaneet myös uusien kanavien kehittämiseen yhdessä jäsenien ja asiakkaiden kanssa.

Esimerkkinä tästä kehitystyöstä on syntynyt jäsenaloite-kanava, joka on jäsenten tapa vaikuttaa konkreettisesti Tradekan toimintaan. Jäsenet voivat verkkopalvelussa jättää aloitteen, joka voi koskea esimerkiksi jäsenetuja, liiketoimintaa, sijoitustoimintaa tai yhteiskuntavastuuta.

Lahjoitukset

Tradeka on tehnyt voitonjakolupauksen. Se tarkoittaa, että Tradeka palauttaa merkittävän osan, keskimäärin vähintään 10 prosenttia, liiketoimintansa tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lahjoitustoiminnassaan Tradeka panostaa voimakkaasti yhteisön hyvinvointiin lahjoittamalla merkittäviä määriä vuosittain yleishyödylliseen toimintaan. Keskiössä ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet, kansalaisia hyödyntävä digitalisaatiokehitys sekä yhteiskunnalliseen muutokseen ja solidaarisuuteen liittyvä tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta.

Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan sekä omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta. Tradekan myöntämät lahjoitukset perustuvat kirjallisiin hakemuksiin, joista osuuskunnan hallitus päättää.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje