Pieni tyttö isän sylissä

Bisneksen vaikutus ympäristöön on huomioitu

Tradeka-konserni huomioi monin tavoin liiketoimintansa vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon. Osuuskunta Tradekan strategiassa on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen konsernin kaikissa yhtiöissä.

Konsernissa päästöjä ja jätteitä vähennetään toimialakohtaisesti ja myös hankintaketjujen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota. Kukin yhtiö tulee myös laatimaan toimialakohtaisten ympäristöriskien ja -vaikutusten arvioinnin.

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten mittaaminen on opettanut Tradekalle ja sen tytäryhtiöille paljon toimipaikkojen eroista ja yksittäistenkin toimenpiteiden vaikutuksista.

Tulevien vuosien tärkeimpiä prioriteetteja ovat nykyistä systemaattisempi lähestyminen ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin ja niiden mittaamiseen. Mittaamisen kehittäminen on Tradekalle tärkeää, sillä vain sitä kautta sen on mahdollista todentaa liiketoiminnan ympäristövaikutusten pienentymistä.

Arvoketjun päästöissä vielä paljon epävarmuutta

Osana ilmastotyötä konsernin kaikki yhtiöt Tradeka mukaan lukien ovat selvittäneet oman toimintansa hiilijalanjäljen. Osuuskunnalle on ollut myös tärkeää selvittää erikseen jäsenistölle tarjottujen etujen hiilijalanjälki. Lähtötason selvittäminen on tärkeää tulevien toimenpiteiden suunnittelun ja niiden tehokkaan kohdentamisen vuoksi. Selvitystyön jälkeen Tradekalla ja konsernin yhtiöille on mahdollisuus kompensoida niitä hiilipäästöjä, joita ei voida vähentää.

Ensimmäiset hiilijalanjälkilaskennat vertailuvuoden 2019 osalta käynnistettiin jo syksyn 2020 aikana osuuskunta Tradekassa ja Restelissä, alkuvuodesta 2022 toteutettiin vuoden 2021 laskenta. Laskentaa päivitetään vuosittain. Hiilijalanjälkilaskenta sisältää hiilidioksidin lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan GHG (Greenhouse Gas Protocol) raportointitapaa.

tradeka nainen puistossa

Tradeka-konsernin oman toiminnan päästöt (scope1 & scope 2) vuonna 2021 olivat 6206 tCO2e (hankintaperusteinen) ja 6383 tCO2e (sijaintiperusteinen) ja arvoketjun päästöt (Scope 3) 47505 tCO2e. Scope 1 -kategorian päästöt koostuivat yritysten lämmöntuotannosta ja yrityksen omistamien ajoneuvojen suorista päästöistä sekä ravintolatoiminnassa syntyneistä kylmäainevuodoista. Scope 2 -kategorian päästöt koostuivat ostetusta sähkö- ja lämpöenergiasta. Scope 3 -kategorian laskennan rajaukset vaihtelevat tytäryhtiöittäin ja niitä syntyy esimerkiksi ostetuista tuotteista ja palveluista, kuljetuksista ja henkilöstön liikematkoista.

Arvoketjun päästöjen osalta hiilijalanjälkilaskenta sisältää epävarmuuksia useiden yhtiöiden osalta. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi hankittujen tuotteiden ja palveluiden valmistajat eivät ole selvittäneet omien palveluidensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkiä. Osuuskunta Tradekan tytäryhtiöt ovat tunnistaneet tämän perusteella tarpeen panostaa arvoketjun toimijoiden tarkasteluun myös hiilijalanjäljen näkökulmasta.

Esimerkkejä ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisestä

Restel otti ensimmäiset askeleet uusiutuvan energian hyödyntämisessä: aurinkokennopaneelit Burger Kingien katoille Muuralaan, Porvooseen ja Hyvinkäälle. Lisäksi musiikki- ja konserttitaloissaon käytössä muovittomat ja kierrätettävät kahvi- ja vesimukit sekä oluttuopit.

Restel on mukana muuttamassa koko toimialan käytäntöjä luomalla hiilijalanjäljen personal traineria, TOIVOa ja rakentamassa MARAn materiaalitehokkuussitoumusta sekä Green Dealiä. Se myös aloitti vuonna 2021 oman ympäristöjärjestelmän rakentamisen tapahtumataloille.

Restel on myös panostanut kuluttajien ympäristöystävällisten valintojen mahdollistamiseen tuomalla kaikkiin ketjuihin lisää kasvistuotteita lihatuotteiden rinnalle tai tilalle.

Paletti on luopunut uusissa kausikorteissa pääosin kokonaan muovipakkausten käytöstä, kaikkien korttien muovipakkausten määrä on laskenut 16 %:sta 2 %:iin. Kierrätysmateriaalin osuutta tuotteissa on muutenkin kasvatettu, esim. Paletin kesän 2021 kampanjakortit painettiin kierrätetylle materiaalille. Kierrätyskartongille painettujen korttien osuus on noussut vuodessa nollasta 9 %:iin.

Lehtipiste on myös muuttanut jakelureittejään siten, että jotkut reiteistä voidaan jakaa kokonaan sähköpyörillä.

ONNIlla tehtiin ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointi, jonka perusteella laadittiin Ekokompassi-ympäristöohjelma. Ympäristöohjelma auditoitiin tammikuussa 2021 ja ONNI kotisiivoukselle myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Tradeka päätti kompensoida jäsenetujensa hiilipäästöt osallistumalla FFD-Hope hiilikompensaatio-ohjelmaan. Ensimmäisenä vuonna (2021) kompensoidaan Osuuskunta Tradekan scope 1- ja scope 2 -päästöt sekä jäsenille jaettuihin etuseteleihin ja Restelin ravintoloissa käytettyihin etuihin liittyvät päästöt.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity