Pieni tyttö isän sylissä

Bisneksen vaikutus ympäristöön on huomioitu

Tradeka-konserni huomioi monin tavoin liiketoimintansa vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon. Konsernin kaikkien yhtiöiden strategiassa huomioidaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja osana tätä ilmastotyötä konsernin kaikki yhtiöt Tradeka mukaan lukien ovat selvittäneet oman toimintansa hiilijalanjäljen.

Konsernin yhtiöissä on jo aloitettu ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtäävien tiekarttojen rakentaminen. Restelin tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjun osalta vuonna 2045 ja Lehtipisteen oman toiminnan osalta 2030 mennessä. Tuoreimmat laskelmat löydät uusimmasta vastuullisuusraportista.

Tradeka-konsernissa Tradeka-sijoituksen sijoituksiin sisältyy merkittävästi ilmastoon liittyviä riskejä. Tämän vuoksi sijoitusyhtiön osake- ja korkosalkun hiili-intensiteetille on asetettu vähennystavoitteet.

Laskennan kattavuus paranee vuosi vuodelta

Osana ilmastotyötä konsernin kaikki yhtiöt Tradeka mukaan lukien ovat selvittäneet oman toimintansa hiilijalanjäljen. Osuuskunnalle on ollut myös tärkeää selvittää erikseen jäsenistölle tarjottujen etujen hiilijalanjälki.

Ensimmäiset hiilijalanjälkilaskennat vertailuvuoden 2019 osalta käynnistettiin jo syksyn 2020 aikana osuuskunta Tradekassa ja Restelissä. Laskenta on toistettu vuosittain ja 
se on toteutettu kaikissa konsernin yhtiöissä jo useamman kerran.

Hiilijalanjälkilaskenta sisältää hiilidioksidin lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan GHG (Greenhouse Gas Protocol) -raportointitapaa.

Tradeka-konsernin oman toiminnan päästöt (scope1 & scope 2) vuonna 2022 olivat 7 403 tCO2e (hankintaperusteinen) ja 7 516 tCO2e (sijaintiperusteinen) ja arvoketjun päästöt (Scope 3) 77 706 tCO2e. Scope 1 -kategorian päästöt koostuivat yritysten lämmöntuotannosta ja yrityksen omistamien ajoneuvojen suorista päästöistä sekä ravintolatoiminnassa syntyneistä kylmäainevuodoista. Scope 2 -kategorian päästöt koostuivat ostetusta sähkö- ja lämpöenergiasta. Scope 3 -kategorian laskennan rajaukset vaihtelevat tytäryhtiöittäin ja niitä syntyy esimerkiksi ostetuista tuotteista ja palveluista, kuljetuksista ja henkilöstön liikematkoista sekä sijoitustoiminnasta.

Arvoketjun päästöjen osalta hiilijalanjälkilaskenta sisältää epävarmuuksia useiden yhtiöiden osalta. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi hankittujen tuotteiden ja palveluiden valmistajat eivät ole selvittäneet omien palveluidensa ja tuotteidensa hiilijalanjälkiä. Konsernin yhtiöt ovat tunnistaneet tämän perusteella tarpeen panostaa arvoketjun toimijoiden tarkasteluun myös hiilijalanjäljen näkökulmasta.

Esimerkkejä ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisestä

Restelin operoimalle Food&Events Tapahtumaravintoloille myönnettiin Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuonna 2022

Restel on mahdollistanut kuluttajille ympäristöystävällisempien valintojen tekemisen: Kaikissa ketjuissa kasvisvaihtoehtojen määrää on kasvatettu (esim. Plant Based -hampurilaiset 
ja -nugetit, kasvispizzat, nyhtökaura) 23 % valikoimasta oli kasvisvaihtoehtoja vuonna 2022.

Lehtipiste, Karto, Paletti ja Putinki ovat jäseninä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden kierrätyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä. Käynnissä on hanke pakkausmuovin vähentämiseksi. 

Lehtipiste on uusinut logistiikan sopimuksia yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa. Uusia sopimuksia tehdessä on huomioitu vastuullisuus mm. painottamalla biodieselillä kulkevia ajoneuvoja. Uusien ja vanhojen sopimusten puitteissa hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään noin 10 % eli 773 000 kg CO2-päästöjä.

Lehtipiste on muuttanut jakelureittejään siten, että jotkut reiteistä voidaan jakaa kokonaan sähköpyörillä.

ONNIn pääkaupunkiseudun kotisiivoukselle ja pääkonttorille on myönnetty tammikuussa 2022 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. 

ONNIn pääkonttori on siirtynyt kokoustarjoiluissaan täysin vegaanisiin tarjottaviin.

A-Katsastus on parantanut energiatehokkuutta toimipaikoissaan. Kymmenen aseman 
lämmitysjärjestelmät on jo muutettu toimimaan lämpöpumpputekniikalla entisen öljylämmityksen sijaan. Näissä toimipaikoissa kokonaishiilijalanjäljen arvioidaan 
pienenevän jopa 17 %.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje