Pieni tyttö isän sylissä

Bisneksen vaikutus ympäristöön on huomioitu

Tradeka-konserni huomioi monin tavoin liiketoimintansa vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon. Osuuskunta Tradekan strategiassa on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen konsernin kaikissa yhtiöissä.

Konsernissa päästöjä ja jätteitä vähennetään toimialakohtaisesti ja myös hankintaketjujen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota. Kukin yhtiö tulee myös laatimaan toimialakohtaisten ympäristöriskien ja -vaikutusten arvioinnin.

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten mittaaminen on opettanut Tradekalle ja sen tytäryhtiöille paljon toimipaikkojen eroista ja yksittäistenkin toimenpiteiden vaikutuksista.

Tulevien vuosien tärkeimpiä prioriteetteja ovat nykyistä systemaattisempi lähestyminen ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin ja niiden mittaamiseen. Mittaamisen kehittäminen on Tradekalle tärkeää, sillä vain sitä kautta voimme todentaa liiketoimintamme ympäristövaikutusten pienentymisen.
Lehtipisteessä onkin kiinnitetty erityistä huomiota jakeluun ja logistiikkaan.

Ympäristövaikutukset vaihtelevat konsernin sisällä

Emo-Tradekan ilmastovaikutukset on helppo laskea, mutta pienen kokonsa vuoksi näiden vaikutukset koko konsernin ympäristövaikutuksiin ovat melko pienet. Tradeka sekä kaikki konsernin tytäryhtiöt ovat käynnistäneet oman toimintansa hiilijalanjälkilaskennan.

Lehtipisteen, Pakettipisteen ja Paletin osalta merkittävimmät ympäristö- ja ilmastovaikutukset liittyvät kuljetuksesta syntyviin päästöihin, jätteiden
käsittelyyn sekä pakkausmateriaalien käyttöön. Kuljetustoimintaan voidaan vaikuttaa lisäämällä tehokkuutta, jolloin yhteiskuljetusaste on korkeampi ja päästöt pienenevät suhteellisesti. Tätä on lähestytty strategialähtöisesti niin, että yhtiön liiketoimintoja on laajennettu suuntaan, jossa samoilla kuljetuksilla toimitetaan enemmän.
Perhe ravintolassa

Restel panostaa ruokahävikin pienentämiseen

Restel toimii ravintola-alalla. Vuonna 2019 laaditun vastuullisuusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiinkin ruokahävikin ja jätteiden määrän pienentäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty paljon konkreettisia toimia. Esimerkiksi muovin käyttöä on vähennetty mm. tarjoamalla kertakäyttöisiä pillejä ja mukien kansia vain asiakkaan erikseen pyytäessä. Asiakkaita myös opastetaan lajitteluun ja ylijäämäruokaa myydään pois heittämisen sijaan.

Koska tulosten, vaikutusten ja esimerkiksi jätemäärien mittaaminen ja tietojen kerääminen on haastavaa kaikista Restelin noin 200 ravintolasta, valittiin mittausten aloittamiseksi piloteiksi RAX-ketju ja Food&Events -ketjuun kuuluva Musiikkitalon ravintola.

Restel pyrkii käyttämään vastuullisia toimittajia tuotteiden ja raaka-aineiden hankinnassa. Samalla huomioidaan myös sesongit ruoka-annoksissa ja ruokalistojen suunnittelussa.
Perhe kävelee kadulla, tyttö isän sylissä

ONNIssa liikkumista ohjaa ekologisuus

Oman toiminnan ympäristöriskien ja -haittojen tunnistaminen on keskeinen osa ympäristön eteen tehtävää työtä. ONNIssa yhtiön ilmasto- ja ympäristövaikutukset koostuvat pääosin toimitilojen sähkön ja veden kulutuksesta sekä ensihoidon potilaskuljetusten polttoainekulutuksesta.

Jätteiden kierrätys ja toimistojen paperittomuus sekä sähköisten ratkaisujen jatkuva kehittäminen ovat osa ONNIn ympäristötyötä. Ekologisuus toimii henkilöstön auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana.
Työmatkat toteutetaan julkisilla kulkuneuvoilla aina kun mahdollista ja omalla autolla kuljetut matkat suunnitellaan niin, että voidaan käyttää kimppakyytejä.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje